Thứ hai , ngày 08 tháng 03 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 63

Hôm nay: 5,617

Hôm qua: 4,181

Tất cả: 2,514,022

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 452/BC-UBND

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của UBND huyện Cư Kuin

22/12/2020
2 442/BC-UBND

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

17/12/2020
3 257/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin

25/06/2020
4 233/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 năm 2020 của UBND huyện

25/05/2020
5 191/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 04/2020

27/05/2020
6 83/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 03/2020

30/03/2020
7 29/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2020

20/02/2020
8 13/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01/2020

21/01/2020