máy xông khí dung | máy đo huyết áp| máy massage| máy đo đường huyết| wedding planner, thiet ke phong karaoke| Dạy nấu ăn| Mẹo hay bỏ túi| may loc nuoc, an cung ngưu hoàng hoàn đồng nhân đường, Avatar, tai my talking tom, dich vu 3g mobifone, tổ chức đám cưới,

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ kuin, TỈNH ĐẮK LẮK

Công văn đến
Công văn đến

CÔNG VĂN ĐẾN TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 25/4/2013

Số&ký hiệu Ngày tháng
VB
Trích yếu nội dung công văn Nơi nhận Ngày
 chuyển
Số CV giao
3068/QĐ-UBND 25/12/12 V/v phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Đ/c Nhân ->po NN 05/01/13  
3101/QĐ-UBND 27/12/12 V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến GDPL năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Tư pháp 05/01/13 43/UBND-TD
3113/QĐ-UBND 28/12/12 V/v bổ sung NS có mục tiêu năm 2012 cho các đơn vị để thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Đ/c Nhân ->sao TCKH 05/01/13  
8399/UBND-TCTM 28/12/12 V/v triển khai các văn bản Trung Ương Đ/c Nhân ->po TCKH 05/01/13  
8406/UBND-NNMT 28/12/12 V/v thỏa thuận đất xây dựng trường MN Tư thục tại huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po TNMT 05/01/13  
1035/SYT 27/12/12 V/v chuẩn bị triển khai điều chỉnh giá viện phí Đ/c Nhân ->po UBND 05/01/13  
1037/SYT 28/12/12 V/v triển khai điều chỉnh giá viện phí Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
1271/STNMT 27/12/12 V/v xem xét xử lý đơn của ông Dương Văn Thông Đ/c Nhân ->đc Chung 05/01/13  
2319/SKHĐT 28/12/12 V/v đôn đốc gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 Đ/c Lưu     
79/2012/NQ-HĐND 21/12/12 NQ về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->sao UBND 05/01/13  
- 28/12/12 V/v triển khai công tác cấp GCN QSD đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->sao UBND 05/01/13  
8412/UBND-TH 28/12/12 V/v thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/12 của Bộ Nội vụ Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13 54/UBND-VHXH
8428/UBND-CN 28/12/12 V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 22KV nối vào Krông Ana Pho KTHT     
8440/UBND-CN 28/12/12 V/v thực hiện Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->VHTT 05/01/13 57/UBND-VHXH
3119/QĐ-UBND 28/12/12 V/v quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Lưu VT    
116/UBND-NC 28/12/12 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2180/VPCP ngày 21/12/12 của Văn phòng Chính phủ Đ/c Nhân ->Thanh tra 05/01/13 44/UBND-TD
528/KHPH 10/12/12 Kế hoạch phối hợp đảm bảo TT ATGT TTXH trong lĩnh vực thủy sản Đ/c Nhân ->đ/c Năm 05/01/13  
3097/STC-ĐT 28/12/12 V/v hướng dẫn thanh toán vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 Đ/c Nhân ->TCKH 05/01/13 95/UBND-TM
02/SKHĐT-TĐDA 03/01/13 V/v đôn đốc nộp báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư năm 2012 theo quy định của NĐ số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ Đ/c Nhân     
02/SNV 02/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BNV Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
02/STC-ĐT 02/01/13 V/v thu tiền GPMB và san ủi của BCH Quân sự và Công an huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po UBND 05/01/13  
3120/QĐ-UBND 20/12/12 V/v chuyển tạm ứng sang bổ sung có mục tiêu năm 2012 kinh phí hỗ trợ giống cây trồng khắc phục hậu quả lũ lụt Đ/c Nhân ->TCKH 05/01/13 94/UBND-TM
3122/QĐ-UBND 28/12/12 V/v bổ sung NS có mục tiêu năm 2012 cho các huyện để thực hiện chế độ cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp Đ/c Nhân ->TCKH 05/01/13  
3129/QĐ-UBND 28/12/12 V/v thu hồi 730,2m đất tại xã Ea Ning huyện Cư Kuin của công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh giao cho UBND huyện Cư Kuin sử dụng vào mục đích xây dựng kênh tưới Pưk Prong xã Ea Ning Đ/c Nhân ->TNMT 05/01/13 51/UBND-NNMT
3139/QĐ-UBND 28/12/12 V/v cấp bằng công nhận trường TH đạt chuẩn QG năm 2012 Đ/c Nhân ->sao TCKH 05/01/13  
01/UBND-NC 02/01/13 V/v đảm bảo an inh nông thôn trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Thanh tra 05/01/13 41/UBND-TD
02/UBND-NC 28/12/12 V/v tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm Đ/c Nhân ->po UBND 05/01/13  
03/UBND-NC 28/12/12 V/v tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa hanh khô năm 2013 Đ/c Nhân ->KTHT 05/01/13 50/UBND-NNMT
16/SNN 05/01/13 V/v kiểm soát nuôi và phát tán chồn nhung đen Đ/c Nhân ->NN 05/01/13 73/UBND-NN
09/STC-CSTG 03/01/13 V/v thực hiện báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước và rà soát chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tải sản nhà nước Đ/c Nhân ->TCKH 05/01/13 108/UBND-TM
01/QĐ-STNMT 03/01/13 V/v phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra năm 2013 Đ/c Nhân ->po TNMT 05/01/13  
10/SXD-QH 03/01/13 V/v tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại QĐ số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/10 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->KTHT 05/01/13  
01/TB-TCT 07/01/13 V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
13/SXD-KTGĐ 04/01/13 V/v quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->KTHT 05/01/13 112/UBND-NNMT
05/CCATVSTP 04/01/13 V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Đ/c Nhân ->Y tế   68/UBND-VHXH
03/CV-FSPSII 03/01/13 V/v gửi báo cáo phục vụ hội nghị tổng kết chương trình FSPSII giai đoạn từ năm 2006-2012 Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận 05/01/13  
07/SKHCN 05/01/13 V/v đăng ký bảo hộ tên dành cho sản phẩm đặc thù của địa phương Đ/c Nhân ->KTHT 05/01/13 115/UBND-NNMT
46/BC-CCST 28/12/12 Kết quả thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm cá rô đồng vuông thương phẩm trong ao bằng thức ăn viên tổng hợp Đ/c Nhân ->po NN 05/01/13  
54/SVHTTDL 05/01/13 V/v tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ Đ/c Nhân ->Lưu VT 05/01/13  
164/BC 02/01/13 Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Minh Phương và Nguyễn Thị Mai đường Y Ngông TP BMT Đ/c Nhân ->KTHT 05/01/13  
03/BC-SNN 05/01/13 Báo cáo nhanh tình hình thực hiện gieo trồng vụ đông xuân năm 2012-2013 Đ/c Yên    
15/BC-NN 05/01/13 V/v hướng dẫn thời vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->NN&PTNT 05/01/13 77/UBND-NN
12/TB-BCĐ 04/01/13 Kết luận cuộc họp định kỳ tháng 12 năm 2012 Đ/c Nhân ->Thanh tra 05/01/13  
07/UBND-NC 02/01/13 V/v góp ý dự thảo đề án do Hội luật gia Việt Nam xây dựng Đ/c Nhân ->Tư pháp 05/01/13 90/UBND-TD
12/UBND-NNMT 02/01/13 Vv bãi bỏ các quy định cấm, tạm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương Đ/c Nhân ->po TNTM 05/01/13  
16/UBND-TH 03/01/13 V/v thực hiện Thông báo số 1050 ngày 26/12/12 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po NN&PTNT 05/01/13  
18/UBND-VHXH 03/01/13 V/v miễn chấp hành phần thời gian còn lại đối với số người bán dâm đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại trung tâm GD lao động xã hội Đ/c Nhân ->LĐTB&XH 05/01/13 72/UBND-VHXH
21/UBND-TH 03/01/13 V/v đại sứ quán Israel dành học bổng cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
23/UBND-TH 03/01/13 V/v đại sứ quán Israel dành học bổng cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
24/UBND-TH 03/01/13 V/v đại sứ quán Israel dành học bổng cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực phát triển xã hội Đ/c Nhân ->Nội vụ 05/01/13  
34/UBND-VHXH 03/01/13 V/v triển khai QĐ số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->po Tư pháp 05/01/13  
38/UBND-TCTM 03/01/13 V/v thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Đ/c Nhân ->po KTHT 05/01/13  
40/UBND-TCTM 03/01/13 V/v triển khai các văn bản Trung Ương Đ/c Nhân ->po TCKH 05/01/13  
24/SNN-TY 07/01/13 V/v báo cáo các tham luận về công tác chăn nuôi và phòng chống dịch năm 2012 Đ/c Nhân ->NN&PTNT 05/01/13 76/UBND-NN
90/UBND-VHXH 04/01/13 V/v xử lý chất thải y tế của hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po Y tế 05/01/13  
37/QĐ-UBND 04/01/13 V/v phê duyệt đề cương và dự toán bổ sung dự án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012-2020 định hướng đến 2025 Đ/c Nhân ->po TNMT 05/01/13  
51/2012/QĐ-UBND 28/1/212 V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với cán bộ, lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 05/01/13  
22/SNNNT-TL 07/01/13 V/v quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn địa phương quản lý Đ/c Nhân ->NN&PTNT 05/01/13 74/UBND-NN
02/SYT-KHNV 02/01/13 V/v tăng cường công tác quản lý các cơ sở y tế tư nhân Đ/c Nhân ->po Y tế 05/01/13  
18/STC-QLCSVG 04/01/13 V/v trả lời thư hỏi và đề nghị được trả lời của 6 hộ ngụ tại xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->đ/c Lễ   109/UBND-NNMT
19/SNNNT-CCPTNT 07/01/13 V/v báo cáo tổng hợp thực hiện vốn sự nghiệp di dân năm 2012 và nhu cầu kế hoạch vốn sự nghiệp sắp xếp dân cư năm 2013 Đ/c Nhân ->NN&PTNT 08/01/13 75/UBND-NN
01/TB-UBND 05/01/13 Kết luận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ KTXH và dự tóan năm 2013 Đ/c Nhân     
21863/PCĐ-UBND 05/01/13 Phiếu chuyển đơn của ông Trần Văn Đình thôn 8 xã Ea Ning Đ/c Nhân ->đ/c Nhip 08/01/13  
21864/PCĐ-UBND 05/01/13 Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nhơn thôn 7 xã Ea Ning Đ/c Nhân ->đ/c Nhip 08/01/13  
55/QĐ-UBND 05/01/13 Phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ thực hiện năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 08/01/13  
06/BC-UBND 05/01/13 Công tác CCHC tỉnh Đăk Lăk năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 08/01/13  
26/BC-SLĐTBXH-CCPCTNXH 07/01/13 Kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm năm 2012 Đ/c Nhân ->po LĐ 10/01/13  
07/STTTT-CNTT 07/01/13 Về kết quả kiểm tra, đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT của các huyện thị xã và thành phố Đ/c Nhân ->Nội vụ 10/01/13 103/UBND-TH
34/SNN-TTN 08/01/13 Tình hình hạn hán và đề xuất các giải pháp phòng chống hạn hán, đảm bảo cấp nước sinh hoạt Đ/c Nhân ->NN 10/01/13 91/UBND-NN
35/SNN-TTN 08/01/13 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá NS&VSMT năm 2012 Đ/c Nhân ->NN 10/01/13  
03/STTTT-BCVT 07/01/13 V/v tiếp nhận trang thiết bị truyền thanh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin và truyền thông cơ sở Đ/c Nhân ->po VH 10/01/13  
922/QĐ-STC 28/12/12 V/v đơn giá thuê đất phi nông nghiệp để xây dựng Bưu cục Việt Đức 4 của Bưu điện tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po TCKH 10/01/13  
276-BC/TG 28/12/12 Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân  10/01/13  
20/SYT-KHNV 08/01/13 V/v chấn chỉnh công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2012 Đ/c Nhân ->Y tế 10/01/13 88/UBND-VHXH
01/KHT-VP 09/01/13 V/v phát triển hội viên và thành lập ch hội trực thuộc hội kế toán tỉnh Đ/c Nhân ->po TCKH 10/01/13  
01/KH-HĐND 08/01/13 Kế hoạch công tác năm 2013 Pho HĐND 10/01/13  
27/SNV-TCBM&ĐT 08/01/13 V/v đề nghị tổng hợp Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 Đ/c Lợi 10/01/13  
03/KH-TTr 08/01/13 V/v triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL năm 2013 Đ/c Nhân ->po Thanh tra 10/01/13  
21/SXD-KT 08/01/13 Thông báo nguồn cung cấp, cự ly, loại đường vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn Đ/c Nhân ->KTHT 10/01/13  
13/SNV-TCBM&ĐT 04/01/13 V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng của tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 10/01/13  
01/2013/QĐ-UBND 08/01/13 V/v ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->sao UBND 10/01/13  
3144/QĐ-UBND 28/12/12 V/v đính chính điều chỉnh tên chủ đầu tư kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách địa phương năm 2012 đợt 3 Đ/c Nhân ->po TCKH 10/01/13  
58/QĐ-UBND 28/12/12 V/v phê duyệt dự án hoàn thành dự án đường giao thông từ ngã ba buôn Plei Năm xã Ea Kur huyện Cư Kuin đi KM 137 QL26 huyện Krông Păk  Đ/c Nhân ->sao các phòng 10/01/13  
79/UBND-KH 04/01/12 Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy mùa khô năm 2013 tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->NN 10/01/13  
85/QĐ-UBND 08/01/13 V/v điều chỉnh kế hoạch karaoke vũ trường tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012-2015 Đ/c Nhân ->VHTT 10/01/13  
151/UBND-CN 07/01/13 V/v công khai minh bạch thông tin các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Đ/c Nhân ->po TCKH 10/01/13  
181/UBND-TCTM 08/01/13 V/v thu tiền GPMB và san ủi của BCH Quân sự và Công an huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->TCKH 10/01/13 133/UBND-TM
202/UBND-TH 08/01/13 V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Công an 10/01/13  
03/TB-UBND 08/01/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl tại cuộc họp giao ban ngày 07/01/13 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 10/01/13  
03/BC-UBND 03/01/13 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh QP năm 2012 và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân  10/01/13  
08/BC-UBND 05/01/13 Sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2012 Đ/c Nhân ->CVP 10/01/13  
71/NQ-HĐND 21/12/12 NQ mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP năm 2013 Pho HĐND 10/01/13  
03/VTBTS 08/01/13 V/v xin chuyển danh xưng Niệm Phật đường Từ Quang thành Chùa Từ Quang Đ/c Nhân ->Nội vụ 10/01/13 123/UBND-VHXH
28/SNV-TCBM&ĐT 08/01/13 V/v đăng ký khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp Đ/c Nhân ->Nội vụ 10/01/13 122/UBND-VHXH
24/SXD-HTKT 08/01/13 V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ số 11-NQ/TU ngày 26/10/12 của Tỉnh ủy Đăk Lăk về phát triển hệ thống đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Đ/c Nhân ->KTHT 10/01/13 111/UBND-NNMT
13/TY-TH 09/01/13 V/v gửi báo cáo tổng kết công tác thú ý năm 2012 Đ/c Nhân ->NN 10/01/13  
81/SVHTTDL-NSVHGD 10/01/13 V/v góp ý dự thảo kế hoạch phát triển thực hiện NQ số 81/NQ-CP ngày 04/12/12 của Chính phủ Đ/c Nhân ->VHTT 10/01/13 120/UBND-VHXH
24/QĐ-UBND 03/01/13 V/v tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân của tỉnh Đ/c Nhân ->po Nội vụ 17/01/13  
06/SKHĐT-KTN 14/01/13 V/v hợp tác cung cấp tài liệu "Đề án phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững" tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân     
18/SNV-NV 11/01/13 V/v triển khai thực hiện công tác xin phép vào Đoàn Đ/c Nhân ->CVP 17/01/13  
58/SKHĐT-TH 11/01/13 V/v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát của UB Thường vụ Quốc hội khóa 13 theo Nghị quyết số 552/ NQ-UBTVQH13, ngày 26/12/2012 Đ/c Nhân ->TCKH   135/UBND-TM
02/KH-HĐND 10/01/13 Kế hoạch công tác của Ban Văn hóa Xã hội của HĐND tỉnh Pho HĐND    
46/SNN-KH 10/01/13 V/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ ngành nông NN&PTNT từ khi khởi động dự án đến nay Đ/c Nhân ->NN   125/UBND-NN
04/BCĐ-VPĐP 11/01/13 V/v chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  Đ/c Nhân ->NN   126/UBND-NN
04/TB-UBND 140/1/13 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013 Đ/c Nhân ->po Nội vụ 17/01/13  
13/BC-UBND 10/01/13 Công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân ->Thanh tra 17/01/13 164/UBND-TD
176/UBND-NC 08/01/13 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp Đ/c Nhân ->Tư pháp 17/01/13 166/UBND-TM
206/UBND-CN 08/01/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 1146/QĐ-BXD ngày 19/12/12 của Bộ Xây dựng Đ/c Nhân ->po KTHT 17/01/13  
212/UBND-TCTM 09/01/13 V/v triển khai các văn bản Trung Ương Đ/c Nhân ->po TCKH 17/01/13  
220/UBND-CN 09/01/13 V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng Đ/c Nhân ->TCKH   250/UBND-TM
276/UBND-CN 09/01/13 V/v tiếp tục rà soát đánh giá các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po KTHT 17/01/13  
277/UBND-CN 09/01/13 V/v HTX vận tải Nam Hòa xin thuê đất để tạm thời làm bến xe huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po KTHT 17/01/13  
280/UBND-TCTM 10/01/13 V/v triển khai Công điện số 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->po các phòng 17/01/13  
279/UBND-TCTM 10/01/13 V/v kiểm tra, rà soát chấn chỉnh tình hình thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân Đ/c Nhân ->TCKH 17/01/13 134/UBND-TM
283/UBND-TH 10/01/13 V/v gợi ý, hướng dẫn nguồn vốn NSTW lồng ghép cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đ/c Nhân ->TCKH, NN 17/01/13 162/UBND-TM
290/UBND-VHXH 10/01/13 V/v triển khai NĐ số 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2013 Đ/c Nhân ->po các phòng 17/01/13  
308/UBND-NNMT 11/01/13 V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến nông sản nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po TNMT 17/01/13  
105/QĐ-UBND 10/01/13 V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ   131/UBND-VHXH
71/STC-ĐT 11/01/13 V/v thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Đ/c Nhân     
63/SNNPTNT-QLCL 11/01/13 V/v tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong tết Nguyên Đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 17/01/13 150/UBND-NN
78/SNN-TTr 14/01/13 V/v giới thiệu các hộ nông dân trồng cà phê có quy mô tham gia hội viên hội cà phê ca cao Việt Nam Đ/c Nhân ->CVP 17/01/13  
06/TB-SKHCN 11/01/13 V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014 Đ/c Nhân ->KTHT 17/01/13 160/UBND-NNMT
09/TB-SKHCN 11/01/13 V/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Yên 17/01/13  
91/KH-SVHTTDL 14/01/13 V/v tổ chức triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->VHTT 17/01/13 155/UBND-VHXH
27/STP-BTTP 14/01/13 V/v thông báo danh sách các tổ chức bán tài sản và đấu giá viên Đ/c Nhân ->po Tư pháp 17/01/13  
41/SNV-TCBM&ĐT 14/01/13 V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức viên chức năm 2012 và kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 17/01/13 187/UBND-VHXH
44/SNV-TCBM&ĐT 14/01/13 Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg Đ/c Nhân ->Nội vụ 17/01/13  
01/CT-UBND 11/01/13 V/v tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán quý tị năm 2013 Đ/c Thừa 17/01/13 01/CT-UBND
05/2012/CT-UBND 28/12/12 V/v nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa cộng đồng buôn, thôn trên địa bàn tỉnh  Đ/c Nhân ->VHTT 17/01/13 157/UBND-VHXH
06/2012/CT-UBND 28/12/12 V/v bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc ở Đăk Lăk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Đ/c Nhân ->VHTT 17/01/13 154/UBND-VHXH
90/QĐ-UBND 09/01/13 V/v phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012-2020 Đ/c Nhân ->LĐ 17/01/13 158/UBND-VHXH
115/QĐ-UBND 11/01/13 V/v phê duyệt bổ sung các nhà máy thủy điện phải trả phí dịch vụ môi trường rừng Đ/c Nhân ->Lưu VT 17/01/13  
116/QĐ-UBND 11/01/13 V/v ban hành kế hoạch kinh phí hỗ trợ các đối tượng và tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các đơn vị tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 17/01/13 151/UBND-TM
133/QĐ-UBND 14/01/13 V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->VHTT 17/01/13 204/UBND-VHXH
311/UBND-NC 11/01/13 V/v đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp phát lý Đ/c Nhân ->po các phòng 17/01/13  
316/UBND-TH 11/01/13 V/v triển khai các văn bản Trung Ương Đ/c Nhân ->po Nội vụ 17/01/13  
330/UBND-TCTM 11/01/13 Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu Đ/c Nhân ->KTHT 17/01/13 159/UBND-NNMT
334/UBND-NC 11/01/13 V/v cũng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở Đ/c Nhân ->TP 17/01/13 210/UBND-TD
337/UBND-CN 11/01/13 V/v chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép Đ/c Nhân ->po KTHT 17/01/13  
341/UBND-TH 14/01/13 Đoàn công tác của chương trình học bổng Australia đến làm việc và tổ chức hội thảo tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Nội vụ 17/01/13  
350/UBND-VHXH 11/01/13 Công tác đào tạo và bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên người DTTS trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Nội vụ 17/01/13 153/UBND-VHXH
365/UBND-VHXH 15/01/13 V/v thực hiện kiến  nghị của đoàn thanh tra về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn Đ/c Nhân ->po LĐ 17/01/13  
73/SKHĐT-TDDA 15/01/13 Báo cáo bổ sung các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội theo NQ số 552/NQ-UBTVQH13 ngày 26/12/12 Đ/c Lưu     
28/STP-VP 14/01/13 V/v góp ý thẩm định dự thảo văn bản QPPL Đ/c Nhân ->sao TP 17/01/13  
404/UBND-VHXH 16/01/13 V/v triển khai NĐ số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/13 Đ/c Nhân ->po VH 22/01/13  
405/UBND-NC 16/01/13 V/v triển khai NĐ của Chính phủ Đ/c Nhân ->UBND xã 22/01/13 209/UBND-TH
07/TB-UBND 16/01/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl tại cuộc họp giao ban ngày 14/01/13 Đ/c Nhân ->po UBND 22/01/13  
31/SGTVT-VT 14/01/13 Thông báo của HTX vận tải Nam Hòa Đ/c Nhân ->KTHT 22/01/13  
02/KH-BCĐVSATTP 15/01/13 Triển khai tháng cao điểm về ATTP năm 2013 Đ/c Nhân ->Y tế 22/01/13 202/UBND-VHXH
112/STC-TCDN 16/01/13 Báo cáo quyết toán diện tích tưới tiêu nước được miễn thủy lợi phí năm 2012 Đ/c Nhân ->TCKH 22/01/13 189/UBND-TM
27/KL-QLBVR 15/01/13 V/v tăng cường thực hiện các biệnpháp quản lý, bảo vệ rừng Đ/c Nhuận    
01/KH-ĐKTLN 16/01/13 Kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra lưu động liên ngành trước, trong và sau tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 22/01/13  
40/KH-CTHADS 16/01/13 Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Nhip 22/01/13  
11/BC-NNNT 11/01/13 Kiểm tra, rà soát xưởng chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhuận    
66/HD-LĐTBXH 15/01/13 V/v hướng dẫn kinh phí cấp quà tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->po LĐ 22/01/13  
95/KL-SNN 17/01/13 V/v thanh, kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, giống cây trồng và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->NN 21/01/13  
37/SGTVT-GT 15/01/13 V/v tăng cường công tác quản lý HLATĐB bảo đảm ATGT trong dịp lễ, tết đầu năm 2013 và năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 21/01/13  
26/STTTT-CNTT 18/01/13 V/v hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng truyền số liệu chuyên dùng Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 21/01/13  
88/LĐTBXH-LĐTL&VL 17/01/13 Tình hình về nước của người lao động hết hạn HĐLĐ tại Hàn Quốc phải về nước năm 2012 Đ/c Nhân ->LĐ 21/01/13 201/UBND-VHXH
83/HD-LĐTBXH 17/01/13 V/v tặng quà chủ tịch nước tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c H Bliăk    
84/LĐTBXH-BTXH 17/01/13 V/v tổ chức cứu đói dịp tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 21/01/13  
86/BC-LĐTBXH 17/01/13 Tình hình kết quả thực hiện NQLT số 01/2008/NQLT Đ/c Nhân ->po UBND 21/01/13  
89/LDTBXH-BTXH 17/01/13 V/v cử đại biểu tham dự hội nghị biểu dương khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo hộ tiêu biểu toàn quốc năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 21/01/13 186/UBND-VHXH
90/SNN-PTNT 16/01/13 V/v đôn đốc đại hội và báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp Đ/c Nhân ->NN 21/01/13 205/UBND-NN
07/CV 10/01/13 V/v hỗ trợ về vật chất tinh thần cho trung tâm Đ/c Nhân ->CVP 21/01/13  
32/SGTVT-GT 15/01/13 V/v đảm bảo ATGT dịp tết quý tị năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 21/01/13  
36/SGTVT-GT 15/01/13 V/v kiểm soát tải trọng xe trên đường GTNT Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 178/UBND-NNMT
03/CV-FSPSII 15/01/13 Quy định thời gian báo cáo tình hình trật tự ATGT Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 180/UBND-NNMT
02/2013/QĐ-UBND 11/01/13 V/v ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 21/01/13 168/UBND-TM
421/UBND-TH 16/01/12 V/v thời hạn thanh tóan vốn trái phiếu chính phủ năm, kế hoạch năm 2012 và vốn chương trình MTQG năm 2012 Đ/c Lưu ->po KTHT    
138/QĐ-UBND 16/01/12 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chư Cáp bổ sung nước sinh hoạt cho TP BMT Đ/c Nhân ->po TNMT    
08/TB-UBND 16/01/12 Ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết -PCT UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng năm 2012 Đ/c Nhân ->po UBND 21/01/13  
18/BC-UBND 16/01/12 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg và QĐ số 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 21/01/13  
69/SNV-CBCC 17/01/13 Công tác đào tạo và bố trí việc làm cho học sinh, sinh viên người DTTS trên địa bàn tỉnh Đ/c Lợi ->Nội vụ 21/01/13 211/UBND-VHXH
65/SNV-TCBM&ĐT 17/01/13 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2012 Đ/c Nhân ->Nội vụ 21/01/13 197/UBND-VHXH
70/SNV-CBCC 17/01/13 V/v nâng ngạch cho công chức Đ/c Nhân ->po GD 21/01/13  
71/SNV-TCBM&ĐT 17/01/13 V/v đề nghị bàn giao trạm thú y, trạm BVTV đúng chỉ tiêu biên chế giao Đ/c Nhân ->Nội vụ 21/01/13  
53/SCT-QLNL 17/01/13 V/v báo cáo kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2012 và xây dựng phương án sử dụng năng lượng năm 2013 Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 183/UBND-NNMT
72/SXD-KT 18/01/13 V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/12 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng  Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 182/UBND-NNMT
26/QLTT-NV 18/01/13 V/v quy trình thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị xử lý tịch thu còn chất lượng Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 192/UBND-TM
108/LĐTBXH-BTXH 18/01/13 V/v báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ Đ/c Nhân ->LĐ 21/01/13 188/UBND-VHXH
27/TCM-TVCNMT 09/01/13 V/v thu thập thông tin thực hiện nhiệm vụ đánh giá mức độ phát thải khí mê tan và khí nhà kính từ các bãi chôn lấp rác thải và các công trình môi trường, đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp Đ/c Nhân ->TNMT 21/01/13 175/UBND-NNMT
27/CCĐTVSTP 17/01/13 V/v triển khai tháng cao điểm về ATTP tết năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 21/01/13  
69/SXD-KT 17/01/13 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Thông tư số 06/2012/TT-SXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 181/UBND-NNMT
14/KH-BCĐ 15/01/13 V/v tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tự quản năm 2012 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 21/01/13  
642/ĐLĐL 18/01/13 V/v hoàn trả giá trị còn lại lưới điện hạ áp lưới điện hạ áp nông thôn Đ/c Nhân ->KTHT 21/01/13 177/UBND-NNMT
02/HD 17/01/13 V/v dự kiến thời gian, số lượng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP AN cho các đối tượng 3 năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 21/01/13 196/UBND-VHXH
07/UBND-TH 16/01/13 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/12 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->Nội vụ 21/01/13 199/UBND-VHXH
419/UBND-TH 16/01/13 V/v nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện chế độ tham mưu báo cáo cho UBND tỉnh Đ/c Lưu ->TCKH 21/01/13 214/UBND-TH
467/UBND-TH 17/01/13 V/v tăng cường công tác quản lý họat động phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Nội vụ 21/01/13  
473/UBND-VHXH 17/01/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/13 Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 21/01/13  
487/UBND-TCTM 17/01/13 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW Đ/c Nhân ->po các phòng 21/01/13  
09/TB-UBND 17/01/13 V/v kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 21/01/13  
12/TB-UBND 18/01/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết XDCB năm 2012 và triển khai năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 21/01/13 193/UBND-TM
782/STP-HCTP 06/12/12 V/v hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ văn bản song ngữ Đ/c Nhân ->Tư pháp 23/01/13 220/UBND-TD
786//STP-HCTP 07/12/12 V/v hướng dẫn thực hiện NĐ số 06/2012/NĐ-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP Đ/c Nhân ->Tư pháp 23/01/13 218/UBND-TD
106/SKHĐT-TH 18/01/13 V/v  đề nghị góp ý chương trình hoạt động của tỉnh Đăk Lăk nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 23/01/13 213/UBND-TM
161/QĐ-UBND 17/01/13 V/v thay đổi thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đ/c Nhân ->po NN 23/01/13  
02/CT-UBND 17/01/13 V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, bão sản xuất vụ đông xuân 2012-2013 và nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 23/01/13 208/UBND-NN
10/TB-UBND 17/01/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl - PCT UBND tỉnh tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp lần 2 năm 2012 Đ/c Nhân ->Lưu VT 23/01/13  
11/TB-UBND 18/01/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết -PCT UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2013 Đ/c Nhân ->po TNMT 23/01/13  
148/QĐ-UBND 17/01/13 Ban hành chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 23/01/13  
149/QĐ-UBND 17/01/13 V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk năm 2013 Đ/c Nhân ->Tư pháp 23/01/13 219/UBND-TD
151/QĐ-UBND 17/01/13 Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 23/01/13 227/UBND-TM
432/UBND-CN 17/01/13 V/v quy định lộ trình và thực hiện kế hoạch bảo trì công trình xây dựng cấp II trên địa bàn tỉn đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì Đ/c Nhân ->CVP 23/01/13  
459/UBND-CN 17/01/13 V/v triển khai thực hiện các văn bản TW Đ/c Nhân ->TKHT, TCKH 23/01/13 207/UBND-NNMT
  17/01/13 V/v triển khai thực hiện các văn bản TW Đ/c Nhân ->po KTHT 23/01/13  
159/QĐ-UBND 17/01/13 V/v công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po NN 23/01/13  
35/TB-SKHCN 22/01/13 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014 Đ/c Nhân ->KTHT 23/01/13 275/UBND-NNMT
14/QĐ-LĐTBXH 21/01/13 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 Đ/c Nhân ->TCKH 28/01/13 237/UBND-VHXH
106/LĐTBXH-NCC 18/01/13 V/v tăng cường công tác quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng và một số nhiệm vụ trong lĩnh vực NCC Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 28/01/13  
74/STP-XD&THVB 21/01/01 V/v tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/01/13 243/UBND-TD
187/QĐ-UBND 22/01/13 V/v thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong tháng cao điểm về ATTP tết năm 2013 Đ/c Nhân ->po Y tế 28/01/13  
18/TTĐG 17/01/13 V/v đề nghị phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/01/13  
39/SYT-KHNV 18/01/13 V/v góp ý quy chế phối hợp giữa các đơn vị y tế tuyến huyện thị xã thành phố Đ/c Nhân ->Y tế 28/01/13 239/UBND-VHXH
73/KHĐT-TCT 22/01/13 V/v bàn giao các công trình thủy lợi của các công ty thành viên về địa phương quản lý Đ/c Nhân ->NN 28/01/13 254/UBND-NN
503/UBND-NC 18/01/13 V/v triển khai lấy ý kiến nội dung về dự thảo sửa đổi Hiến pháp Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/01/13 282/UBND-TD
534/UBND-NNMT 21/01/13 V/v xem xét giải quyết đề nghị của UBND huyện Cư Kuin tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngỳa 02/01/13 Đ/c Nhân ->sao các phòng 28/01/13  
540/UBND-TH 21/01/13 V/v báo cáo kết quả dự án xây dựng nhà lớp học tại tỉnh do UNHCR tài trợ năm 2012 Đ/c Nhân ->po Dự án 28/01/13  
541/UBND-TH 21/01/13 V/v gửi báo cáo tài chính cuối cùng dự án xây dựng lớp học tại tỉnh do UNHCR tài trợ năm 2012 Đ/c Nhân ->po Dự án 28/01/13  
502/UBND-CN 18/01/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po TCKH 28/01/13  
543/UBND-VHXH 21/01/13 V/v triển khai thực hiện TTLT số 102/2012/TTLT Đ/c Nhân ->sao các phòng 28/01/13  
546/UBND-NC 21/01/13 V/v ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam Đ/c Nhân ->po Tư pháp 28/01/13  
552/UBND-VHXH 21/01/13 V/v triển khai thực hiện TTLT hướng dẫn thực hiện QĐ số 2472/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->Dân tộc 28/01/13 253/UBND-NN
556/UBND-NC 21/01/13 V/v triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/01/13 283/UBND-TD
557/UBND-TCTM 22/01/13 V/v thực hành tiết kiệm  Đ/c Nhân ->sao TCKH 28/01/13  
566/KH-UBND 22/01/13 Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/01/13  
586/UBND-NC 22/01/13 V/v chấn chỉnh các mặt công tác bảo vệ bí mật nhà nước Đ/c Nhân ->sao Công an 28/01/13  
03/2013/QĐ-UBND 18/01/13 V/v ban hành quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp GCN QSD đất Đ/c Nhân ->TNMT 28/01/13 246/UBND-NNMT
175/QĐ-UBND 21/01/13 V/v giao 456,7m đất tại xã Ea Ning cho UBND huyện Cư Kuin quản lý Đ/c Nhân ->sao NN 29/01/13  
176/QĐ-UBND 21/01/13 V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 Đ/c Nhân ->VH, TC, VP 29/01/13 235/UBND-VHXH
18/TB-UBND 23/01/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm tại cuộc họp giao ban ngày 21/1/13 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 29/01/13  
12/HĐND-VP 22/01/13 V/v đính chính NQ số 84/MQ-HĐND ngày 21/12/12 của HĐND tỉnh Pho HĐND    
128/LĐTBXH-BTXH 24/01/13 V/v phối hợp và báo cáo hoạt động thăm, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 29/01/13 238/UBND-VHXH
32/STTTT-KHTC 24/01/13 V/v tăng cường sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông Đ/c Nhuận    
85/STP-HCTP 24/01/13 V/v báo cáo tình hình người di cư tự do Đ/c Nhân ->Tư pháp 29/01/13 240/UBND-TD
75/SXD-QLN 21/01/13 V/v tổ chức lấy ý kiến dự thảo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Lăk đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Đ/c Nhân ->KTHT 29/01/13 252/UBND-NNMT
86/STP-HCTP 24/01/13 V/v đề nghị báo cáo số liệu đăng ký hộ tịch theo định kỳ Đ/c Nhân ->Tư pháp 29/01/13 241/UBND-TD
164/STC-QLCSVG 24/01/13 V/v xin ý kiến tham gia dự thảo NQ của HĐND của HĐND tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->TCKH 29/01/13 249/UBND-TM
465/UBND-NC 17/01/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 04/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->po Tư pháp 29/01/13  
504/UBND-NC 18/01/13 V/v thực hiện quy hoạch về tổ chức hành nghề công chứng Đ/c Nhân ->po Tư pháp 29/01/13  
575/UBND-CN 22/01/13 V/v thỏa thuận hướng tuyến công trình trạm biến áp 110KV Krông Ana và nhánh rẽ Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 29/01/13  
592/UBND-TH 22/01/13 V/v UNHCR đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->Lưu VT 29/01/13  
606/UBND-NNMT 23/01/13 V/v giải quyết đơn của một số công dân tại thôn 13 xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin Đ/c Nhân     
646/UBND-TH 24/01/13 V/v báo cáo tình hình tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 29/01/13  
652/UBND-TCTM 24/01/13 V/v rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, cận nghèo Đ/c Nhân ->LĐ 29/01/13 260/UBND-VHXH
676/UBND-CN 24/01/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po KTHT 29/01/13  
677/UBND-TH 24/01/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po NN 29/01/13  
682/UBND-TH 24/01/13 V/v đoàn công tác của Cao ủy liên hiệp quốc tế về người tị nạn đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c Chung 29/01/13  
190/QĐ-UBND 22/01/13 V/v thành lập BCĐ tổng kết 10 năm hoạt động NH CSXH  Đ/c H Bliăk    
196/QĐ-UBND 23/01/13 V/v bổ sung có mục tiêu niên độ ngân sách năm 2012 cho các huyện, thị xã, TP để hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo NĐ số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ Đ/c Nhân ->TCKH 29/01/13 266/UBND-TM
04/2013/QĐ-UBND 22/01/13 V/v ban hành quy định về các khoản đóng góp chế độ miễn giảm hỗ trợ đối với đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng Đ/c Nhân ->LĐ 29/01/13 264/UBND-VHXH
Không 22/01/13 V/v tuyên truyền quảng cáo trên báo công lý điện tử Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 29/01/13  
39/BDT-KH 25/01/13 V/v báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT XH đặc biệt khó khăn vùng DTTS  Đ/c Nhân ->Dân tộc 29/01/13 268/UBND-TD
178/KH-BCĐ 25/01/13 V/v tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm 2011-2012 về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->VHTT 29/01/13 262/UBND-VHXH
172/KH-SVHTTDL 24/01/13 V/v triển khai chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ giai đoạn 2013-2015 Đ/c Nhân ->po VH 29/01/13  
173/SVHTTDL-NSVHGĐ 24/01/13 V/v tổ chức triển khai thực hiện QĐ số 33/QĐ-UBND ngày 14/1/13 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 29/01/13  
185/SVHTTDL-NSVHGĐ 24/01/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/13 của Chính phủ Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 29/01/13  
645/ĐLPC-KH 18/01/13 V/v hoàn trả giá trị còn lại lưới điện hạ áp lưới điện hạ áp nông thôn Đ/c Nhân ->KTHT 29/01/13  
01-NQ/LH 24/01/13 V/v phương hướng nhiệm vụ hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 29/01/13  
1002/CV-HND 25/01/13 V/v bình xét khen thưởng nhà nông tiêu biểu trong sản xuất cà phê Đ/c Nhân ->Nội vụ 29/01/13  
35/TTr-SKHĐT 25/01/13 V/v phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh Đ/c Nhân ->Y tế 29/01/13 259/UBND-VHXH
114/SNNPTNT 23/01/13 V/v quản lý điều tiết nước các hồ chứa nước phục vụ sản xuất đông xuân năm 2012-2013 Đ/c Nhân ->NN 29/01/13  
116/TTr 24/01/13 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2012-2013 Đ/c Nhân ->NN 29/01/13 267/UBND-NN
120/SNN-VP 24/01/13 V/v bàn giao biên chế trạm thú y và trạm BVTV đúng theo Công văn số 71/SNV của Sở Nội vụ Đ/c Nhân ->Nội vụ 29/01/13 263/UBND-VHXH
03/TTr 24/01/13 Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm Đ/c Nhuận    
181/QĐ-UBND 22/01/13 V/v ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 31/01/13  
182/QĐ-UBND 22/01/13 V/v sửa đổi, bổ sung TTHCS thuộc lĩnh vực dầu khí, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm giải quyết theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại sở Công thương Đ/c Nhân ->po KTHT 31/01/13  
643/UBND-CN 23/01/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/13 của Chính phủ Đ/c Nhân ->po VP 31/01/13  
656//UBND-NC 24/01/13 V/v triển khai thực hiện Công văn số 24/KN-NKS-P4 ngày 07/01/13 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ/c Nhân ->Công an 31/01/13 301/UBND-TH
658/UBND-TH 24/01/13 Chương trình hành động trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012-2015 Đ/c Nhân ->TCKH, TNMT 31/01/13 300/UBND-TH
661/UBND-NC 24/01/13 V/v xử lý đơn của công dân Hoàng Hùng thôn 7 xã Ea Ning huyện Cư Kuin Đ/c Lễ ->đ/c Nhip 31/01/13  
690/UBND-VHXH 25/01/13 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân
->LĐTB&XH
31/01/13 293/UBND-VHXH
711/UBND-VHXH 25/01/13 V/v chuẩn bị đón tết nguyên đán năm 2013 cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội Đ/c Nhân
->po LĐTB&XH
31/01/13  
712/UBND-VHXH 25/01/13 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện tiểu đề án 343 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po GD&ĐT 31/01/13  
718/UBND-TH 25/01/13 V/v tạm dừng chủ trương đầu tư và phê duyệt các dự án sử dụng nguồn vốn NS tỉnh Đ/c Nhân ->sao BQL dự án 31/01/13  
720/UBND-CN 25/01/13 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Văn Tiến Bửu Đ/c Lễ->đ/c Nhip 31/01/13  
20/TB-UBND 25/01/13 Kết luận của đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm PCT UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện  đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Đ/c H Bliăk    
12/UBND-VHXH 25/01/13 V/v tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ Đ/c Nhân ->po VHTT 31/01/13  
232/QĐ-UBND 24/01/13 V/v quy định thu phí tham quan bảo tàng tỉnh Đ/c Nhân ->po VHTT 31/01/13  
236/QĐ-UBND 25/01/13 V/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2013 Đ/c Nhân
->po LĐTB&XH
31/01/13  
1347/PC-UBND 25/01/13 Phiếu chuyển Tờ trình số 07/TTr-UBND của UBND huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po TCKH 31/01/13  
976/CV-ĐLPC-KD 28/01/13 V/v tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk năm 2013 Đ/c Đặng Hiệp 31/01/13  
138/LĐTBXH-NCC 28/01/13 V/v lựa chọn đại biểu người có công đi tham quan Đ/c Nhân ->po TTUB, Lao động 31/01/13  
82/TNMT-TNM 28/01/13 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2013 Đ/c Nhân ->TNMT 31/01/13  
83/SNV-XDCQ 24/01/13 V/v bổ nhiệm ngạch lương đối với cán bộ xã thuộc huyện Đ/c Nhân ->po VP 31/01/13  
87/SNV-XDCQ 28/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/12 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ Đ/c Nhân ->po Nội vụ 31/01/13  
133/SNN 28/01/13 V/v lập quy trình điều tiết nước hồ chứa cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống  Đ/c Nhân
->NN&PTNT
31/01/13 274/UBND-NN
260/QĐ-UBND 28/01/13 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->sao TCKH, Dự án 06/02/13  
51/SYT-KHNV 28/01/13 V/v đảm bảo công tác y tế trong dịp tết nguyên đán quý tỵ Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 06/02/13  
03/BC-BCĐ 25/01/13 V/v sơ kết 1 năm thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đ/c H Bliăk    
149/LĐTBXH-BVCSTE 30/01/13 V/v triển khai thực hiện chương trình hành động vì trẻ em, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012-2020 Đ/c Lợi    
157/LĐTBXH 30/01/13 V/v một số giải pháp cơ bản triển khai công tác lao động việc làm năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 06/02/13  
226/SVHTTDL-NSVHQĐ 30/01/13 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/11 về duy trì các hoạt động mô hình PCBLGĐ năm 2013 Đ/c Nhân ->VHTT 06/02/13  
155/SNNNT-TL 30/01/13 V/v lập và quản lý chi phí bảo trì công trình thủy lợi Đ/c Nhân ->NN 06/02/13  
212/STC-HCSN 30/01/13 Tình hình triển khai thực hiện ccác chính sách khuyến khích xã hội hóa Đ/c Nhân ->TCKH 06/02/13 314/UBND-TM
53/TTr-STC 30/01/13 V/v đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất các thửa đất tại điểm dân cư A01, A02 thuộc trung tâm hành chính huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->sao TCKH 06/02/13  
16/BC-SCT 25/01/13 tình hình hoạt động thương mại, diễn biến giá cả thị trường tỉnh Đăk Lăk tháng 01/2013 CVP    
92/SNV-TCBM&ĐT 30/01/13 V/v đề nghị chuẩn bị nội dung thẩm định biên chế viên chức năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/02/13 308/UBND-VHXH
95/SNV-CBCC 31/01/13 Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2012 Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/02/13  
03/CT-UBND 29/01/13 V/v tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2013 Đ/c Nhân ->po TCKH 06/02/13  
23/TB-UBND 29/01/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần ngày 28/01/13 Đ/c Nhân ->po UBND 06/02/13  
247/QĐ-UBND 28/01/13 V/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2013 Đ/c Nhân ->po TCKH 06/02/13  
250/QĐ-UBND 28/01/13 V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->sao TCKH 06/02/13  
256/QĐ-UBND 28/01/13 V/v công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự lên ngạch chuyên viên 2012 Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/02/13  
258/QĐ-UBND 28/01/13 V/v bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của sở VHTT&DL Đ/c Nhân ->po VHTT 06/02/13  
264/QĐ-UBND 28/01/13 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với chi nhánh tổng công ty cà phê Việt Nam- Công ty TNHH MTV tại Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po KTHT 06/02/13  
269/QĐ-UBND 29/01/13 V/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 06/02/13 321/UBND-TM
282/QĐ-UBND 30/01/13 Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đ/c Nhân ->TP, VP 06/02/13 317/UBND-TD
05/2013/QĐ-UBND 25/01/13 V/v ban hành quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->->KTHT 06/02/13 318/UBND-TH
738/UBND-NC 28/01/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/13 của Thủ tướng Chính phủ Poto Phòng NN&PTNT 06/02/13  
743/UBND-TH 28/01/13 V/v khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Công an 06/02/13  
753/UBND-NNMT 28/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ TNMT Đ/c Nhân ->po TNMT 06/02/13  
765/UBND-NC 28/01/13 V/v thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm trong ngành Tư pháp Đ/c Nhân ->po Tư pháp 06/02/13  
782/UBND-TCTM 29/01/13 V/v triển khai thực hiện NQ số 79/2012/NQ-HĐND Đ/c Nhân ->TNMT 06/02/13 312/UBND-NNMT
785/UBND-VHXH 29/01/13 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với người DTTS trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Dân tộc 06/02/13 330/UBND-TD
796/UBND-TCTM 29/01/13 V/v thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 06/02/13 319/UBND-TM
799/UBND-NNMT 29/01/13 V/v sử dụng đất trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po TNMT 06/02/13  
815/UBND-TH 29/01/13 V/v thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/12 của Bộ Nội vụ Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/02/13 311/UBND-VHXH
832/UBND-TH 30/01/13 V/v mở mới các dự án năm 2013 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện Đ/c Nhân ->po TCKH 06/02/13  
838/UBND-NC 30/01/13 V/v tổng kết báo cáo về tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp Đ/c Nhân ->po Tư pháp 06/02/13  
101/CTr 30/01/13 Chương trình hành động của ngành Công thương Đ/c Nhân ->po KTHT 06/02/13  
46/BDT-KH 01/02/13 V/v triển khai dự án 2 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 Đ/c Lưu ->TCKH 06/02/13 336/UBND-TM
180/SKHĐT-TH 31/2/13 V/v triển khai hướng dẫn tổng kết nhiệm vụ gắn phát triển KTXH với đảm bảo ANQP Đ/c Nhân ->TCKH 06/02/13 313/UBND-TM
01/BC-BCĐ 31/01/13 Kết quả triển khai đề án phát triển cà phê bền vững năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 06/02/13  
124/QĐ-CTHADS 31/01/13 V/v phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sựnăm 2013 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 06/02/13  
11/QĐ-SXD 30/01/13 Phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 06/02/13  
93/STNMT-TTr 30/01/13 V/v cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 06/02/13  
115/SXD-HĐXD 30/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/12 của Bộ Xây dựng Đ/c Nhân ->po KTHT 06/02/13  
66/BC-NHCS 01/02/13 V/v báo cáo tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 06/02/13  
299/QĐ-UBND 31/01/13 V/v phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Đ/c Thừa    
856/UBND-NC 30/01/13 Báo cáo kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2012 Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/02/13 309/UBND-VHXH
862/UBND-NNMT 31/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/12 của Bộ TNMT Đ/c Nhân ->po TNMT 06/02/13  
866/UBND-NNMT 31/01/13 V/v bãi bỏ các quy định cấm tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương Đ/c Nhân ->po TNMT 06/02/13  
881/UBND-VHXH 31/01/13 V/v hỗ trợ hộ đói dịp tết nguyên đán quý tỵ và giáp hạt 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 06/02/13  
05/TB-VPUBND 30/01/13 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Chánh, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po VP 06/02/13  
1674/UBND-PC 31/01/13 Phiếu chuyển Tờ trình số 09/TTr-UBND của UBND huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po NN 06/02/13  
843/UBND-CN 30/01/13 V/v tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại QĐ số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/10 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->KTHT 06/02/13  
1009-CV/TU 01/02/13 V/v thời gian làm việc của đoàn kiểm tra số 657 Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 18/02/13  
06/BPCLB 31/01/13 Tình hình hạn hán vụ đông xuân năm 2012-2013 và dự kiến kinh phí chống hạn vượt mức đề nghị hỗ trợ Đ/c Nhân ->NN 18/02/13 330/UBND-NN
32/TB-TY 04/02/13 V/v tiêm phòng vác xin dại chó năm 2013 Đ/c Nhuận    
164/SNN-KHĐT 04/02/13 V/v chương trình kế hoạch công tác của ngành NN&PTNT Đăk Lăk năm 2013 Đ/c Nhuận    
29/BC-SNNNT 29/01/13 Kết quả thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác năm 2012 Đ/c Nhuận    
24/TB-UBND 31/01/13 Kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác chăn nuôi và phòng chống dịch gia súc, gia cầm năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận 18/02/13  
858/UBND-CN 31/01/13 V/v chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng Đ/c Nhân ->po TC, Dự án 18/02/13  
28/BC-UBND 31/01/13 Tình hình kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân ->po Nội vụ 18/02/13  
29/TB-UBND 05/02/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện của tỉnh năm 2012 triển khai nhiệm vụ năm 2013 Đ/c H Bliăk 18/02/13  
06/2013/QĐ-UBND 31/01/13 V/v phân cấp thẩm quyền đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->TCKH 18/02/13 343/UBND-TM
07/2013/QĐ-UBND 31/01/13 V/v ban hành quy định về phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->NN 18/02/13 331/UBND-NN
08/2013/QĐ-UBND 01/02/13 V/v ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->GD&ĐT 18/02/13 329/UBND-VHXH
285/QĐ-UBND 31/01/13 V/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Trung tâm dạy nghề 18/02/13 327/UBND-VHXH
338/QĐ-UBND 04/02/13 V/v điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận, Nội vụ, NN 18/02/13  
346/QĐ-UBND 04/02/13 V/v điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chi cục thúy y tỉnh Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận, Nội vụ, NN 18/02/13  
1073/PCĐ-UBND 31/01/13 Phiếu chuyển đơn của ông Hoàng Hùng thôn 7 xã Ea Ning Đ/c Nhân ->đ/c Nhíp 18/02/13  
1281/PCĐ-UBND 31/01/13 Phiếu chuyển đơn của các hộ dân thôn 7 xã Ea Bhôk Đ/c Nhân ->đ/c Nhíp 18/02/13  
869/UBND-TCTM 31/01/13 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2013 đợt 1 Đ/c Nhân ->po Ngân hàng CSXH 18/02/13  
891/UBND-NNMT 31/01/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ TNMT CVP 18/02/13  
892/UBND-TCTM 01/02/13 V/v triển khai văn bản của Trung ương CVP 18/02/13  
894/UBND-CN 01/02/13 V/v địa điểm xây dựng sân bóng đá mi ni tại xã Dray Bhăng Đ/c Nhân ->po KTHT 18/02/13  
896/UBND-CN 01/02/13 V/v xử lý một số kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng Bình Minh I Đ/c Nhân ->TNMT 18/02/13  
914/UBND-TH 01/02/13 V/v thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình tết Nguyên Đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Thừa 18/02/13  
917/UBND-NNMT 01/02/13 V/v triển khai văn bản của Trung ương Đ/c Nhân ->po NN, TCKH 19/02/13  
922/UBND-TH 01/02/13 V/v thực hiện Thông báo số 1064 ngày 20/01/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po TCKH 19/02/13  
930/UBND-TH 04/02/13 V/v thực hiện NQ số 561/2013/UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội Đ/c Nhân ->Nội vụ 19/02/13  
951/UBND-NC 05/02/13 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp Đ/c Nhân ->po Tư pháp 19/02/13  
101/SXD-QH 25/01/13 V/v điều chỉnh quy hoạch thiết kế điểm dân cư tại công ty Cà phê Ea Kutr Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13  
105/SGTVT-VT 06/02/13 V/v cho phép đón khách tại huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13  
123/SCT-KTAT 05/02/13 V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phá hủy các hầm khai thác trái phép tại núi Chư Quynh Đ/c Nhân ->po TNMT 19/02/13  
118/SGT-QLTM 05/02/13 V/v báo cáo tình hình chuyển đổi và đầu tư xây dựng mới chợ Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13  
105/SNV-TCBM&ĐT 05/02/13 V/v đăng ký tham gia lớp đại học hành chính văn bằng 1 hình thức vừa học, vừa làm năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 19/02/13  
136/SXD-KTGD 04/02/13 V/v kiểm tra chất lượng công trình theo phân cấp trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của UBND huyện Đ/c Nhân ->po KTHT 19/02/13  
20/TB-BCĐ 30/01/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy PCT UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh năm 2012 và ngày 29/01/13 Đ/c Nhân ->Công an 19/02/13 341/UBND-TD
928/UBND-NNMT 04/02/13 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Đ/c Nhân ->phòng NN 19/02/13  
944/CTr-UBND 04/02/13 Chương trình triển khai thực hiện chương trình số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/10 của Bộ Chính trị Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13 340/UBND-NNMT
947/UBND-NC 04/02/13 V/v triển khai công tác Tư pháp năm 2013 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 19/02/13  
09/2013/QĐ-UBND 04/02/13 V/v ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Nội vụ, TCKH, VHTT… 19/02/13 338/UBND-VHXH
10/2013/QĐ-UBND 04/02/13 V/v sửa đổi khoản 1 Điều 11 QĐ số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po KTHT 19/02/13  
325/QĐ-UBND 31/01/13 V/v phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011-2025 Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13 339/UBND-NNMT
331/QĐ-UBND 01/02/13 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xử phạt Đ/c Nhân ->đ/c Yên 19/02/13  
345/QĐ-UBND 04/02/13 Ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch trong năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 19/02/13 342/UBND-TM
347/QĐ-UBND 04/02/13 V/v ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thành lập BTC cuộc thi Đ/c Nhân ->Tư pháp 19/02/13 344/UBND-TD
349/QĐ-UBND 04/02/13 V/v điều chỉnh biên chế viên chức sau khi chuyển giao các trạm Thú y, trạm BVTV Đ/c Nhân ->po Nội vụ 19/02/13  
356/QĐ-UBND 05/02/13 V/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2013 Đ/c Nhân ->po LĐ 19/02/13  
328/QĐ-UBND 31/01/13 V/v phân bổ kinh phí từ TW hỗ trợ Đ/c Nhân ->po TCKH 19/02/13  
30/TB-UBND 05/02/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2012 và giao nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân ->po UBND 19/02/13  
30/BC-UBND 05/02/13 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 19/02/13  
154/SXD-HĐXD 06/02/13 V/v báo cáo các đơn vị khai thác sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng và gạch nung Đ/c Nhân ->KTHT 19/02/13 347/UBND-TM
160/SGDĐT-TCCB 07/02/13 Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Đ/c Nhân ->po Nội vụ 19/02/13  
189/SKHĐT-KTĐN 01/02/13 Tình hình thực hiện chế độ ODA quý IV năm 2012 và năm 2012 Đ/c Lưu 19/02/13  
370/QĐ-UBND 05/02/13 V/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất các thửa đất tại điểm dân cư A1, A2 thuộc khu trung tâm hành chính huyện Đ/c Nhân ->po TCKH 19/02/13  
378/QĐ-UBND 06/02/13 V/v phê duyệt kế hoạch phòng vác xin LMLM trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 19/02/13  
31/BC-UBND 06/02/13 Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu QG năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 Đ/c Nhân  19/02/13  
31/TB-UBND 05/02/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết PCT UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 2 năm và năm 2012 và triển khai kế hoạch chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh Đ/c Nhân ->po NN 19/02/13  
32/TB-UBND 06/02/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác tháng 1 năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 19/02/13  
04/CĐ-UBND 07/02/13 V/v tăng cường hoạt động ngăn chặn đấu tranh hành vi phá rừng vận chuyển lâm sản trái pháp luật Đ/c Nhân ->po NN 20/02/13  
19/UBND-VHXH 07/02/13 V/v xử lý các loại tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po Nội vụ 20/02/13  
877/UBND-NC 31/01/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 09/2013/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->TP 20/02/13 354/UBND-TD
990/UBND-VHXH 06/02/13 V/v tham mưu danh sách đối tượng được cấp báo ảnh dân tộc và miền núi song ngữ Việt - Mông Đ/c Nhân ->Dân tộc 20/02/13 355/UBND-DT
998/UBND-NC 06/02/13 V/v triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đ/c Lễ    
999/UBND-NC 06/02/13 V/v công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Đ/c Nhân ->Tư pháp 20/02/13 353/UBND-TD
1006/UBND-VHXH 06/02/13 V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện tiểu đề án 343 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân     
1014/UBND-NNMT 06/02/13 V/v giải quyết đơn của ông Dương Văn Thông Đ/c Nhân ->đ/c Chung 20/02/13  
1024/UBND-NNMT 06/02/13 V/v kiểm định an toàn hồ đập theo NĐ số 72/2007/NĐ-CP Đ/c Năm ->NN 20/02/13 367/UBND-NN
1025/UBND-NNMT 06/02/13 V/v chuyển đơn thư Đ/c Nhân ->đ/c Năm 20/02/13  
1037/UBND-NNMT 07/02/13 V/v bàn giao công trình thủy lợi cho địa phương quản lý theo QĐ số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 Đ/c Nhân     
1039/UBND-TH 07/02/13 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Đ/c Nhân ->Nội vụ 20/02/13 350/UBND-VHXH
1040/UBND-TH 07/02/13 V/v thực hiện Thông báo số 1081 ngày 31/01/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Lưu VT    
1056/UBND-NNMT 07/02/13 V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po NN 22/02/13  
1075/UBND-TH 07/02/13 V/v nhắc nhở, chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng Đ/c Nhân ->po các phòng 22/02/13  
83/NQ-HĐND 21/12/12 V/v chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->sao TCKH 22/02/13  
35/BC-UBND 14/02/13 Tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán quý tỵ năm 2013 Đ/c Nhân ->po VP 22/02/13  
1079/UBND-VHXH 08/02/13 V/v tiếp tục thực hiện QĐ số 2472/QĐ-TTg Đ/c Năm    
1080/UBND-VHXH 08/02/13 V/v triểnk hai QĐ số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->po UBND 22/02/13  
1082/UBND-VHXH 08/02/13 V/v triển khai TTLT số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH  Đ/c Nhân ->po LĐTB&XH 22/02/13  
25/BC-SYT 16/02/13 Báo cáo nhanh trường hợp viêm phổi nghi do virut Đ/c Nhân ->po các phòng 22/02/13  
108/SNV-CBCC 19/02/13 Thông báo dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2011-2012 Đ/c Nhân ->CVP 22/02/13  
37/BC-TX 19/02/13 V/v trường hợp viêm phổi nghi do virut Đ/c Nhân ->po NN 22/02/13  
06/TB-TCT 19/02/13 V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên  Đ/c Nhân ->Nội vụ 22/02/13 351/UBND-VHXH
1111/UBND-NC 20/02/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 16/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->TP 22/02/13 361/UBND-TD
1058/UBND-NNMT 18/02/13 V/v tăng cường các biện pháp hạn chế dân di cư tự do Đ/c Nhuận    
1089/UBND-NNMT 18/02/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/13 của Bộ TNMT Đ/c Nhân ->TNMT 22/02/13 365/UBND-NNMT
12/ĐQH-VP 20/02/13 V/v giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đ/c Nhân ->Nội vụ 22/02/13 362/UBND-VHXH
81/SYT-KHNV 19/02/13 V/v tổ chức lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 22/02/13  
111/SNV-TCBM&ĐT 19/02/13 V/v thẩm định biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế Đ/c Lợi    
116/SGTVT-GT 21/02/13 V/v thỏa thuận vị trí xây dựng đoạn đường trung áp dọc tuyến tỉnh lộ Đ/c Nhân ->po KTHT 25/02/13  
41/BC 21/02/13 Kết quả tổ chức hội thi nhà nông đua tài Đ/c Nhân ->po NN 25/02/13  
218/SKHĐT-TH 21/02/13 V/v rà soát, thống kê, phân loại và xây dựng phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đề xuất dự án, hạng mục gói thầu cắt giảm, đình hoãn, giảm tiến độ Đ/c Nhân ->TCKH 25/02/13  
191/SNNNT-TL 22/02/13 V/v bàn giao công trình thủy lợi cho địa phương quản lý theo QĐ số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 Đ/c Nhân ->po NN 25/02/13  
163/STP-TGPL 23/02/13 V/v đề nghị góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của UBND về tăng cường trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->TP 25/02/13 384/UBND-TD
164/STP-TGPL 23/02/13 V/v đề nghị bố trí điểm xây dựng trụ sở 2 chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Cư Kuin và huyện Krông Păk Đ/c Nhân ->KTHT 25/02/13  
10/KH-SGD 20/02/13 V/v thực hiện tiểu đề án 2 tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam Đ/c Nhân ->GD&ĐT 25/02/13 383/UBND-VHXH
81/KL-QLBVP 21/02/13 V/v góp ý dự thảo quy định về các áp dụng khung giá loại rừng và xác định giá cho thuê rừng Đ/c Nhân ->NN 25/02/13 386/UBND-NN
24/HĐND-VP 22/02/13 V/v tăng cường công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đ/c Nhân ->po HĐND 25/02/13  
196/HD-LĐTBXH 22/02/13 Công tác rà soát và chăm sóc trẻ em năm 2013 Đ/c Nhân ->po LĐ 25/02/13  
135/SCT-QLNN 20/02/13 V/v báo cáo tiến độ thực hiện dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận 25/02/13  
483/CREB-KT 19/02/13 V/v công bố thông tin kế hoạch đền bù tái định cư và kế hoạch quản lý môi trường cho tiểu dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po KTHT 25/02/13  
117/SNV-CBCC&VC 22/02/13 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/02/13 382/UBND-VHXH
37/QĐ-BĐĐL 20/02/13 V/v bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Quang Thành Đ/c Nhân ->Lưu VT 25/02/13  
306/STC-TCDN 21/02/13 V/v phê duyệt diện tích tưới tiêu nước và kinh phí miễn thu thủy lợi phí kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 25/02/13 388/UBND-TM
311/STC-CSVG 22/02/13 V/v tham gia góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh về ban hành quy định bổ sung giá tính lệ phí tước bạ đối với tài sản xe ô tô, xe máy và tài sản khác Đ/c Nhân ->TCKH 25/02/13 387/UBND-TM
419/QĐ-UBND 20/02/13 V/v công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2012 Đ/c Nhân ->po HU, HĐND 25/02/13  
35/TB-UBND 19/02/13 Kết luận của đồng chí Hoàng Trọng Hải tại cuộc họp giao ban ngày 18/2/13 Đ/c Nhân ->po UBND 25/02/13  
1093/UBND-NC 19/02/13 V/v xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho cơ quan Thi Hành án dân sự Đ/c Nhân ->đ/c Nhip 25/02/13  
1094/UBND-NC 19/02/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 14/2012/NĐ-CP Đ/c Nhân ->po Tư pháp 25/02/13  
1110/UBND-NC 20/02/13 V/v bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự Đ/c Nhân     
1117/UBND-TH 20/02/13 V/v thời hạn thanh toán vốn TPCP năm kế hoạch 2012 và vốn chương trình MTQG năm 2012 theo Công văn số 2227/TTg-KTTH ngày 25/12/12 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 18291/BTC-ĐT ngày 28/12/12  Đ/c Lưu     
1122/UBND-NNMT 20/02/13 V/v phối hợp tuyên truyền ngày nước thế giới Đ/c Nhân ->po TNMT 25/02/13  
1168/UBND-NC 21/02/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2013/TT-BTP Đ/c Nhân ->po Tư pháp 25/02/13  
1171/UBND-TH 22/02/13 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 07/2/13 của Văn phòng Chính phủ Đ/c Nhân ->po TCKH 25/02/13  
1173/UBND-TH 22/02/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 20/QĐ-BCĐPPP ngỳa 07/02/13 của BCĐ-PPP Đ/c Nhân ->TCKH 25/02/13 406/UBND-TM
59/BDT-CSDT 22/02/13 V/v tham mưu danh sách đối tượng được cấp báo ảnh dân tộc và miền núi song ngữ Việt - Mông Đ/c H Bliăk 25/02/13  
21/BC-BCĐ 18/02/13 V/v tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012 Đ/c Nhân ->đ/c Yên    
22/CTr-BCĐ 18/02/13 Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh năm 2013 Đ/c Yên ->Công an   452/UBND-NNMT
05/CV-HCNTÝT 25/02/13 V/v cũng cố và phát triển tổ chức hội chăn nuôi thú y thủy sản tỉnh Đ/c Nhân ->NN 25/02/13  
32/CTĐ-CTXH 20/02/13 V/v thực hiện tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Đ/c H Bliăk    
394-CV/DVTU 21/02/13 V/v lập hồ sơ đề nghị xét tuyển dụng công chức đội công tác phát động quần chúng Đ/c Nhân ->Lưu VT 25/02/13  
01/2013/CT-UBND 06/02/13 V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->LĐ 27/02/13  
66/BDT-CSDT 26/02/13 V/v tiếp tục thực hiện QĐ số 2472/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->phòng Dân tộc 27/02/13  
216/LĐTBXH-LĐTL&VL 26/02/13 V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, động viên người làm việc tại Hàn Quốc trở về nước Đ/c Lợi    
73/SNV-TĐKT 25/02/13 V/v khen thưởng phục vụ lễ hội cà phê BMT lần thứ 4 Đ/c Nhân ->Lưu VT 27/02/13  
170/SXD-QH 25/02/13 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->KTHT 27/02/13 418/UBND-TM
432/QĐ-UBND 22/02/13 V/v hỗ trợ tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->sao TCKH 27/02/13  
11/2013/QĐ-UBND 25/02/13 V/v ban hành quy định phân cấp quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->LĐ 27/02/13  
39/TB-UBND 23/02/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về giải phóng chống hạn vụ đông xuân 2012-2013 của tỉnh Đ/c Nhân ->pho NN 27/02/13  
1199/UBND-CN 23/02/13 V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phá hủy các hầm khai thác trái phép tại núi Chư Quynh Đ/c Nhân ->TNMT 27/02/13  
1191/UBND-CN 22/02/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po KTHT 27/02/13  
1212/UBND--NC 25/02/13 V/v xử lý Công văn số 57/PB11 ngày 30/1/13 của Công An tỉnh  Đ/c Nhân ->Lưu VT 27/02/13  
1220/UBND-VHXH 25/02/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 291/QĐ-TTg ngày 05/2/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->đ/c Tiên 27/02/13  
341/STC-QLCSVG 27/02/13 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh về bổ sung Điều 1 QĐ số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/11 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->TCKH 27/02/13 416/UBND-TM
05/HDGDQPAN-DQ 27/02/13 V/v triệu tập cán bộ thuộc đối tượng 3 dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP Đ/c Nhân ->Nội vụ 27/02/13  
251/SKHĐT-VHXH 27/02/13 V/v đề nghị làm rõ một số nội dung trong Công văn số 335/UBND-DA ngày 07/2/13 của UBND huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->Dự án 27/02/13 399/UBND-TM
173/SXD-QLN 25/02/13 V/v đề nghị rà soát, đăng ký nhu cầu nhà ở của cán bộ, công chức có khó khăn về nhà ở Đ/c Nhân ->KTHT 27/02/13 417/UBND-TM
11/KH-HĐND 26/02/13 V/v tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm Ban Pháp chế của HĐND tỉnh với Ban Pháp chế của HĐND các huyện, thị xã Pho HĐND    
136/STNMT-QLĐ Đ 25/02/13 V/v triển khai Công văn số 155/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 19/2/13 của tổng cục quản lý đất đai Đ/c Nhân ->po TNMT 28/02/13  
116/QĐ-KBĐL 28/02/13 V/v bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/02/13  
377/SVHTTDL-NVVH 27/02/13 V/v công tác chuẩn bị cho điểm dân cư thư viện công cộng tiếp nhận dự án BMGF-VN Đ/c Nhân ->VHTT 28/02/13 435/UBND-VHXH
221/SNNNT-TL 28/02/13 V/v góp ý cho dự thảo quy định về phân cấp, quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->NN 28/02/13 403/UBND-NN
07/TB-VPUBND 26/02/13 Kết luận của đồng chí Hoàng Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Cư Kuin ngày 19/2/13 Đ/c Nhân ->po HU, HĐND, UB 28/02/13  
41/TB-UBND 26/02/13 Kết luận của đồng chí Hoàng Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần ngày 25/2/13 Đ/c Nhân ->po UBND 28/02/13  
43/TB-UBND 28/02/13 Kế hoạch đón tiếp đồng chí Vũ Văn Ninh Ủy viên TW đảng Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của TW về thăm và làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân  28/02/13  
450/QĐ-UBND 26/02/13 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Đ/c Nhân ->VHTT 28/02/13 411/UBND-VHXH
459/QĐ-UBND 27/02/13 Phê duyệt kế hoạch công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->Công an, LĐ 28/02/13 412/UBND-VHXH
465/QĐ-UBND 27/02/13 V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trạm biến áp 110KV Krông Ana Đ/c Nhân ->po KTHT 28/02/13  
1231/UBND-VHXH 26/02/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 58/QĐ-UBDT ngày 01/02/13 Đ/c Nhân ->po Dân tộc 28/02/13  
1241/UBND-NC 26/02/13 V/v hướng dẫn tập hợp tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 28/02/13  
1251/UBND-TH 27/02/13 V/v Bộ Ngoại giao Israel dành học bổng cho cán bộ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực TNMT Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/02/13 422/UBND-VHXH
1253/UBND-NNMT 27/02/13 V/v tăng cường công tác BVMT đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po TNMT 28/02/13  
1258/UBND-NNMT 27/02/13 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 06/2/13 Đ/c Nhân ->TNMT 28/02/13 404/UBND-NNMT
18/CV-ATGT 25/02/13 V/v xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác  Đ/c Nhân ->KTHT 06/03/13 446/UBND-TM
15/KH-ATGT 31/01/13 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2013 Đ/c Nhân ->KTHT 06/03/13  
50/BC-SNNNT 28/02/13 Kết quả chăn nuôi, thủy sản năm 2012, kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 06/03/13  
188/SXD-KTGĐ 28/02/13 Kế hoạch kiểm tra, rà soát các công trình thu phát sóng phát thanh truyền hình - thông tin di động trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->KTHT 06/03/13 447/UBND-TM
144/SNV-CBCC 01/03/13 V/v rà soát, báo cáo số sinh viên DTTS đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, THCN chưa có việc làm Đ/c Lợi    
160/SCT-QLNL 27/02/13 V/v tổ chức lớp tập huấn, sát  hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2013 Đ/c Nhân ->KTHT 06/03/13 443/UBND-TM
1290/UBND-VHXH 28/02/13 V/v triển khai Công văn số 251/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về lấy năm 2013 và năm gia đình Việt Nam Đ/c Nhân ->po VHTT 06/03/13  
1294/UBND-TH 28/02/13 V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Công an 06/03/13  
1298/UBND-NC 28/02/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 338/QĐ-TTgn ngày 19/2/13  Đ/c Nhân ->po Tư pháp 06/03/13  
1309/UBND-NC 01/03/13 V/v tổ chức hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển GTNT giai đoạn 2008-2013 tỉnh Đăk Lăk  Đ/c Nhân ->KTHT 06/03/13 445/UBND-TM
2554/BCĐ-UBND 28/2/123 Phiếu chuyển đơn của bà Phạm Thị Huệ thôn 6 xã Ea Bhôk Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/03/13 441/UBND-VHXH
461/QĐ-UBND 27/02/13 Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 06/03/13 433/UBND-VHXH
09/TB-VPUBND 27/02/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quý I, năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po NN 06/03/13  
1281/UBND-TH 28/02/13 V/v tham mưu triển khai thực hiện QĐ số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->TCKH 06/03/13 442/UBND-TM
1300/UBND-NNMT 28/02/13 V/v giải quyết đề nghị của UNBD huyện Cư Kuin tại Công văn số 315/UBND-TNMT ngày 05/2/13 Đ/c Nhân ->po KTHT 06/03/13  
470/QĐ-UBND 28/02/13 V/v ban hành chương trình hành động của tỉnh Đăk Lăk nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu  Đ/c Huy    
2801/PC-VPUBND 01/03/13 Phiếu chuyển Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 27/2/13 của UBND huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po Dự án 06/03/13  
167/CV-HTYN 04/03/13 V/v đăng ký thời gian làm việc với UBND, Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB&XH Đ/c Nhân ->LĐ 06/03/13  
264/SKHĐT-TH 28/02/13 V/v lấy ý kiến về phân côgn nhiệm vụ đánh giá và giám sát thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện quy hoạch nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 Đ/c Nhân ->TCKH 06/03/13 444/UBND-TM
Không Không Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 06/03/13  
67/TTXTTMĐT-ĐLXTĐT 04/03/13 V/v bổ sung hồ sơ địa điểm xây dựng sân bóng đá mi ni tại xã Dray Bhăng Đ/c Nhân ->po KTHT 06/03/13  
155/STNMT-BVMT 01/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/21012/TT-BTNMT ngày 19/12/12 của Bộ TNMT Đ/c Yên ->TNMT   453/UBND-NNMT
1334/UBND-VHXH 04/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/13 Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 06/03/13  
04/PA-TBAN 05/03/13 Phương án đảm bảo an ninh trật tự lễ hội cà phê BMT lần thứ 4 năm 2013 Đ/c Nhân ->po Công an 06/03/13  
247/BC-HT 05/03/13 V/v điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 17/BTC-TB ngày 25/2/13 của BTC hội thi nhà nông đua tài  Đ/c Nhân ->NN 06/03/13  
10/ĐT-PHMN 26/02/01 V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN tại Đăk Lăk năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 06/03/13  
174/STP-HCTP 01/03/13 V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác định kỳ và quản lý hộ tịch Đ/c Lễ 06/03/13  
237/KH-SNNNT 05/03/13 V/v kiểm tra truy quýet nạn chặt phá rừng , lấm chiếm rừng Đ/c Nhân ->po NN 06/03/13  
250/LĐTBXH-LĐTL&VL 05/03/13 V/v hướng dẫn hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15, năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 06/03/13 456/UBND-VHXH
248/SNNNT-CN 05/03/13 Báo cáo công tác triển quy hoạch chăn nuôi và các cơ sở kinh doanh TACN thuốc thú y Đ/c Năm    
02/TB-TTCNTT&TT 04/03/13 V/v đóng góp ý kiến nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 06/03/13  
35/CV 26/02/13 V/v triển khai bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện Đ/c Nhân ->Lưu VT 07/03/13  
1332/UBND-NC 04/03/13 V/v thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 07/03/13  
1333/UBND-NC 04/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA Đ/c Nhân ->po Tư pháp 07/03/13  
1339/UBND-TH 04/03/13 V/v chuyên gia quốc tịch ấn độ đến làm việc tại Công ty TNHH Cà phê Ngon Đ/c Nhân ->po Công an 07/03/13  
1341/UBND-TH 04/03/13 V/v gia hạn thời gian làm việc cho chuyên gia quốc tịch ấn độ Đ/c Nhân ->po Công an 07/03/13  
1373/UBND-VHXH 06/03/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 352/QĐ-TTg ngày 23/02/13 Đ/c Nhân ->po Dân tộc 07/03/13  
1379/UBND-NC 06/03/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 10/2013/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->po Chi cục thi hành án 07/03/13  
1381/UBND-TH 06/03/13 V/v nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện tổng kết nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng  Đ/c Lưu    
94/SNgV-NV 05/03/13 V/v tổ chức hội nghị hộ thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->po Nội vụ 07/03/13  
150/SNV-CBCC&VC 05/03/13 V/v tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Nội vụ 07/03/13  
285/BCĐ-VHXH 06/03/13 V/v đôn đốc triển khai QĐ số 200/QĐ-UBND ngày 24/01/13 của UBND tỉnh Đ/c Lưu    
08/KH-HDGDQPAN 06/03/13 Kế hoạch công tác GDQPAN năm 2013 Đ/c Nhân ->Quân sự 07/03/13 448/UBND-NNMT
1399/UBND-NNMT 07/03/13 V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH TV Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 11/03/13  
1354/UBND-NNMT 06/03/13 V/v tổ chức lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2013 Đ/c Nhân ->TNMT 11/03/13  
1370/UBND-NNMT 06/03/13 V/v triển khai QĐ số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->NN 11/03/13 457/UBND-NN
1371/UBND-NNMT 06/03/13 V/v triển khai Chỉ thị số 485/CT-BNN-BVTV của Bộ NN&PTNT Đ/c Nhân ->NN 11/03/13 459/UBND-NN
1372/UBND-NNMT 06/03/13 V/v triển khai QĐ số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/13 Đ/c Nhân ->NN 11/03/13 460/UBND-NN
1380/UBND-NC 06/03/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 18/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->po Công an 11/03/13  
1383/UBND-NNMT 06/03/13 V/v khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->sao TCKH 11/03/13  
1412/UBND-VHXH 07/03/13 V/v treo cờ kỷ niệm 38 năm chiến thắng BMT giải phóng tỉnh Đăk Lăk ngỳa 10/3/2013 Lưu VT    
83/QĐ-BDT 06/03/13 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc Tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 11/03/13  
160/SGTVT-GT 07/03/13 V/v tổ chức hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển GTNT giai đoạn 2008-2013 tỉnh Đăk Lăk  Đ/c Lưu    
05/BCĐ-VPĐP 06/03/13 V/v định kỳ in tài liệu hỏi đáp về chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->NN 11/03/13 458/UBND-NN
205/SXD-HĐXD 04/03/13 V/v công bố kết quả kiểm tra xác định thông tin đăng ký năng lực hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 2012 Đ/c Nhân ->po Dự án 11/03/13  
172/SGT-QLTM 04/03/13 V/v triển khai các sự kiện hưởng ứng ngày 15/3/13 Đ/c Nhân ->KTHT 11/03/13  
164/STNMT-KS 06/03/13 Ý kiến về công nghệ khai thác cát của hợp tác xã Giang Sơn Đ/c Lưu ->TNMT   522/UBND-NNMT
107/BVMT 07/03/13 V/v thực hiện các quy định pháp luật của kho chứa phân bón, đại lý phân bón Quang Thiều Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 11/03/13  
425/KH-BCĐ 07/03/13 Kế hoạch hoạt động của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->VHTT 11/03/13 455/UBND-VHXH
290/SKHĐT-TĐDA 08/03/13 V/v báo cáo việc chuyển đổi mô hình BQL các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp Đ/c Nhân ->Dự án 12/03/13 473/UBND-TM
193/STP-HCTP 08/03/13 V/v đề nghị thực hiện QĐ số 02/2009/QĐ-UBND Đ/c Nhân ->po Tư pháp 12/03/13  
212/SXD-KT 06/03/13 V/v tính giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng Đ/c Nhân ->KTHT 12/03/13  
02/2013/CV-CPN 07/03/13 Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành nhà máy vào tháng 4, tháng 5 năm 2013 Đ/c Nhân  12/03/13  
1401/UBND-CN 07/03/13 V/v công tác quản lý phục vụ xây dựng đường cao tốc Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/03/13  
1441/UBND-CN 08/03/13 V/v thực hiện sử dụng tiết kiệm điện năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 12/03/13  
1402/UBND-CN 07/03/13 Chất lượng công trình giao thông nông thôn Đ/c Nhân ->KTHT 12/03/13 472/UBND-TM
1388/UBND-NC 06/03/13 V/v tổng kết NĐ số 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/03/13  
1438/UBND-TH 07/03/13 V/v thực hiện Thông báo số 1083, 1096 ngày 26/2/13 của Văn phòng Chính phủ Đ/c Nhân ->po UBND 12/03/13  
1423/UBND-NC 07/03/13 V/v triển khai NĐ số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/3/13 của Chính phủ Đ/c Nhân ->po TCKH 12/03/13  
24/UBND-TH 07/03/13 V/v thực hiện Thông báo số 1096 ngày 26/2/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po Nội vụ 12/03/13  
43/BC-UBND 07/03/13 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo Quốc phòng an ninh tháng 2 năm 2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/03/13  
721/CREB-KT 11/03/13 V/v thành lập Hội đồng bồi thường GPMB để triển khai công tác bồi thường GPMB tiểu dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 12/03/13  
196/STP-XDTHVB 11/03/13 V/v đề nghị góp ý vào dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Đ/c Nhân ->Tư pháp 12/03/13 476/UBND-TD
293/SKHĐT-TH 08/03/13 V/v tham mưu triển khai thực hiện QĐ số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Chung    
1452/UBND-TH 08/03/13 V/v chuyên gia quốc tịch ấn độ đến làm việc tại Công ty TNHH Cà phê Ngon Đ/c Nhân ->po Công an 14/03/13  
1455/UBND-NC 08/03/13 V/v triển khai thi hành luật Thủ Đô Đ/c Nhân ->po Tư pháp 14/03/13  
1458/UBND-VHXH 08/03/13 V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ biểu diễn của đoàn nhà hát tuổi trẻ Việt Nam Đ/c Nhân ->TTVH 14/03/13 483/UBND-VHXH
51/TB-UBND 08/03/13 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp nhận và làm việc với công ty TNHH Cà phê Ngon ngày 05/3/13 về chuẩn bị lễ khánh thành nhà máy chế biến cà phê ở huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po UBND 14/03/13  
52/TB-UBND 08/03/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác tháng 2 năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 14/03/13  
1459/UBND-NC 08/03/13 Thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 14/03/13  
1460/UBND-NC 08/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2013/TT-CA Đ/c Nhân ->po Công an 14/03/13  
1465/UBND-VHXH 11/03/13 V/v phối hợp thực hiện tháng thanh niên năm 2013 Đ/c Nhân ->po đ/c H Bliăk 14/03/13  
116/TB-CCLN 08/03/13 V/v công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới Đ/c Nhân ->NN 14/03/13  
134/SYT-KHNV 11/03/13 V/v phân cấp quản lý ATTP trong cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố Đ/c Nhân ->Y tế 14/03/13 481/UBND-VHXH
263/SNNNT-TL 11/03/13 V/v đánh giá tình hình thực hiện chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên theo QĐ số 211/1998/QĐ-BNN-QLN Đ/c Nhân ->NN 14/03/13 488/UBND-NN
03/CV-TTCNTT&TT 28/02/13 V/v cung cấp dịch vụ bảo trì Website Đ/c Nhân ->đ/c Tiên 14/03/13  
168/SNV-CCHC 12/03/13 V/v tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách CCHC Đ/c Nhân ->Nội vụ 14/03/13  
183/SCT-QLNL 08/03/13 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất Đ/c Nhân ->KTHT 14/03/13 494/UBND-TM
1474/UBND-TH 12/03/13 V/v nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện tổng kết nhiệm vụ gắn phát triển KTXH với đảm bảo an ninh quốc phòng lần 2 Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 14/03/13  
1468/UBND-NC 11/03/13 V/v thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam Đ/c Nhân ->po Tư pháp 14/03/13  
1467/UBND-NC 11/03/13 Tình hình thực hiện TTLT số 73/2010/TTLT-BTC-BTP Đ/c Nhân ->po Tư pháp 14/03/13  
3167/BC-UBND 12/03/13 Phiếu chuyển Tờ trình số 40/TTr-Cty ngày 20/2/13 của Công ty TNHH MTV khai khoáng Thiên Ý Đ/c Nhân ->Trung tâm PTCCN 18/03/13  
515/QĐ-UBND 12/03/13 Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi Đ/c Nhân ->TNMT 18/03/13 503/UBND-NNMT
02/CĐ-UBND 12/03/13 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh, bệnh cúm gia cầm H5N1 Đ/c Nhân ->po NN 18/03/13  
1488/UBND-TCTM 12/03/13 V/v thực hiện nhiệm vụ chi đối với các cấp, các ngành Đ/c Nhân ->po UBND 18/03/13  
27/UBND-TH 12/03/13 V/v thực hiện Thông báo số 1097 ngày 27/2/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po Công an 18/03/13  
281/LĐTBXH-LĐTBVL 11/03/13 V/v tài liệu ôn tập tiếng hàn của kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS Đ/c Nhân ->LĐ 18/03/13 502/UBND-NNMT
280/LĐTBXH-LĐTBVL 11/03/13 Tình trạng lừa đảo lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu lợi bất chính Đ/c Nhân ->LĐ 18/03/13 501/UBND-NNMT
295/LĐTBXH-BTXH 13/03/13 V/v cứu đói dịp giáp hạt 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 18/03/13 500/UBND-NNMT
298/LĐTBXH-BTXH 13/03/13 V/v kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 Đ/c Nhân ->po LĐ 18/03/13 509/UBND-NNMT
298/HD-LĐTBXH 13/03/13 Hướng dẫn công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 18/03/13 499/UBND-NNMT
22/CCDS-DS 07/03/13 Hướng dẫn triển khai thực hiện và sử dụng kinh phí chiến dịch truyền thông lồng ghép Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 18/03/13  
227/SXD-QH 11/03/13 Báo cáo tình hình quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn do các cơ quan đơn vị quản lý giai đoạn 2008-2012 Đ/c Nhân ->KTHT 18/03/13 495/UBND-TM
1505/UBND-VHXH 13/03/13 V/v thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 18/03/13  
1508/UBND-VHXH 13/03/13 Triển khai chiến dịch Dân số KHHGĐ năm 2013 Đ/c Nhân ->Y tế 18/03/13 531/UBND-TH
13/KH-HĐND 13/03/13 Kế hoạch khảo sát về tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ dạy và học đối với hệ thống các trường nội trú năm học 2010-2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Sanh    
238/SXD-VP 13/03/13 V/v đề nghị thỏa thuận điều động luân chuyển và bổ nhiệm đội trưởng đội thanh tra xây dựng khu vực huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->KTHT 18/03/13 525/UBND-TM
138/SYT-KHNV 12/03/13 V/v đề nghị góp ý kế hoạch thực hiện QĐ số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->Y tế 18/03/13 506/UBND-NNMT
264/SGDĐT-VP 12/03/13 V/v đăng ký du học tại Romani Đ/c Nhân ->Nội vụ 18/03/13  
123/BC-CAT 13/03/13 Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án của BCĐ về bố trí sỹ quan hạ sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm phúc tạp về an ninh trật tự Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 18/03/13  
56/TTr-VP 14/03/13 V/v đôn đốc việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhapạ năm 2012 Đ/c Năm 18/03/13  
186/STNMT-TNN 12/03/13 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và giờ trái đất năm 2013 Đ/c Nhân ->TNMT 18/03/13 504/UBND-NNMT
517/QĐ-UBND 13/03/13 V/v sửa đổi, bổ sung TTHCS thuộc lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dầu khí giải quyết theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương Đ/c Nhân ->po KTHT 18/03/13  
1532/UBND-CN 13/03/13 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Lăk đến 2015 và định hướng đến 2020 Đ/c Nhân ->đ/c Lưu 18/03/13  
1537/UBND-CN 13/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BQP ngày 22/2/13 của Bộ Quốc phòng Đ/c Nhân ->Quân sự 18/03/13  
1538/UBND-CN 13/03/13 V/v thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 18/03/13  
17/SNV-CBCC 14/03/13 V/v thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức Đ/c Nhân ->Nội vụ 19/03/13  
1556/UBND-TH 15/03/13 V/v tham mưu trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII Đ/c Nhân ->TNMT 19/03/13 529/UBND-NNMT
526/QĐ-UBND 14/03/13 V/v phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình đến bệnh viện tại Việt Nam do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Save The Children tài trợ  Đ/c Nhân ->sao TCKH 19/03/13  
536QĐ-UBND 15/03/13 V/v thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc công tác thu ngân sách năm 2013 Đ/c Nhân ->Chi cục thuế 19/03/13 526/UBND-TM
291/SNN-TTr 15/03/13 V/v thực hiện kế hoạch phát triển cây ca cao theo NQ số 40/2011/NQ-HĐND của HĐN tỉnh Đ/c Nhân ->NN&PTNT 19/03/13 521/UBND-NN
763/CV-BCĐ 13/03/13 V/v góp ý dự thảo tiêu chí phân loại xét khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Đ/c Nhân ->TNMT 19/03/13 530/UBND-NNMT
230/SXD-HTKT 12/03/13 V/v thu nhập thông tin về tình hình quản lý chất thải rắn tại các đô  thị trên địa bàn trinh đến quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 19/03/13 523/UBND-NNMT
37/CV-HPA 14/03/13 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn kỹ thuật các chủ đề công nghệ đã triển khai thành công thuộc tiểu hợp phần A1, A2 Đ/c Nhân ->NN 21/03/13  
316/LĐTBXH 18/03/13 V/v chỉ đạo phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài Đ/c Nhân->LĐ 21/03/13 535/UBND-NNMT
454/STC-CSVG 18/03/13 V/v tham gia góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh  Đ/c Nhân ->TCKH 21/03/13 533/UBND-TM
324/SKHĐT-HĐN 18/03/13 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA quý I năm 2013 Đ/c Lưu ->BQL các dự án  21/03/13 596/UBND-TM
457/STC-HCSN 18/03/13 Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách huy động và quản lý nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng nông thôn mới Đ/c Nhân ->TCKH 21/03/13 537/UBND-TM
1570/UBND-KSTT 15/03/13 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->Po Nội vụ 21/03/13  
1578/UBND-CN 15/03/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 212/QĐ-BXD ngày 25/2/13 của Bộ Xây dựng Đ/c Nhân ->po KTHT 21/03/13  
1587/UBND-CN 18/03/13 V/v thanh tra công tác quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng tại Đăk Lăk giai đoạn 2008-2012 Đ/c Nhân ->KTHT 21/03/13  
1588/UBND-CN 18/03/13 V/v báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt  trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Lưu VT    
03/CĐ-UBND 18/03/13 V/v phòng cháy, chữa cháy rừng Đ/c Nhân ->po NN 21/03/13  
03/BCĐ 19/03/13 V/v xây dựng kế hoạch phát triển đề án phát triển cà phê bền vững năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 21/03/13 548/UBND-NN
253/SXD-KT 18/03/13 V/v đính chính lịch khảo sát nguồn cung cấp, cự ly, loại đường vận chuyển VLXD trên địa bàn Đ/c Nhân ->po Công an 21/03/13 580/UBND-TM
197/BC-SNV 15/03/13 Công tác CCHC của tỉnh Đăk Lăk quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->po Nội vụ 21/03/13  
06/STTTT-BCXD 19/03/13 V/v tập huấn pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện Đ/c Nhân ->đ/c Năm  21/03/13  
305/SNN-BVTV 18/03/13 V/v đôn đốc, chỉ đạo phòng trừ cây Mai Dương Đ/c Nhân ->NN 21/03/13 547/UBND-NN
24/TB-SNN 18/03/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Văn Đông giám đốc sở NN&PTNT tại cuộc họp triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2013 Đ/c Nhân ->po đ/c H Bliăk 21/03/13  
548/QĐ-UBND 18/03/13 V/v thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po KTHT 28/03/13  
544/QĐ-UBND 18/03/13 V/v điều chỉnh bổ sung khoản 2 Điều 1 QĐ số 2877/QĐ-UBND ngày 10/12/12 Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
1626/QUBND-NNMT 19/03/13 V/v cảnh giác với hành vi lừa đảo Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/03/13  
1629/UBND-NNMT 19/03/13 Vv cập nhật thông tin cung, cầu lao động phần cung lao động năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 28/03/13 588/UBND-VHXH
1641/UBND-NNMT 19/03/13 V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013 Đ/c Nhân ->TNMT 28/03/13 546/UBND-NNMT
1648/UBND-NC 19/03/13 V/v ngày truyền thống thi hành án dân sự Đ/c Nhân ->po Thi hành án dân sự 28/03/13  
1649/UBND-NC 19/03/13 V/v tiếp tục triển khai NQ của Quốc Hội lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp Đ/c Nhân ->po Tư pháp 28/03/13  
1650/UBND-NC 19/03/13 V/v tổng kết thi hành luật ban hành Văn bản QPPL năm 2008 Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/03/13  
1651/UBND-CN 19/03/13 V/v giải quyết đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có thu nhập thấp Đ/c Nhân ->po KTHT 28/03/13  
1678/UBND-CN 20/03/13 V/v chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban XDCB quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
1680/UBND-NC 20/03/13 V/v triển khai thực hiện TTLT số 08/2013/TTLT Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13 566/UBND-TD
1669/UBND-NNMT 19/03/13 V/v phối hợp tuyên truyền về khắc phục hậu quả hạn hán các tỉnh Tây Nguyên Đ/c Nhân ->NN 28/03/13 567/UBND-NN
29/UBND-NC 19/03/13 V/v bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin khi đi công tác du lịch nước ngoài Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/03/13  
05/CT-UBND 19/03/13 V/v tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê Đ/c Nhân ->Chi cục thuế 28/03/13 571/UBND-TM
191/STNMT 15/03/13 V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->TNMT 28/03/13 578/UBND-NNMT
194/STNMT 19/03/13 V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013 Đ/c Nhân ->po TNMT 28/03/13  
232/STP 20/03/13 V/v đề nghị rà soát các TTHC trong lĩnh vực Tư pháp Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/03/13 568/UBND-TD
100/STP 11/03/13 V/v xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 28/03/13  
133/STTTT 20/03/13 V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 553/UBND-VHXH
134/STTTT 20/03/13 V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ xử lý thông tin viết và biên tập Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13  
1671/UBND-NNMT 19/03/13 V/v triển khai TTLT số 04/2013/TTBNN ngày 16/01/13 Đ/c Nhân ->NN 28/03/13 591/UBND-TD
1673/KH-UBND 19/03/13 Kế hoạch thực hiện NQ số37/2012/QH13 của Quốc hội  và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013 Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/03/13 593/UBND-TD
1679/UBND-NC 20/03/13 Kế hoạch tổng kết luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/03/13 594/UBND-TD
1696/UBND-VHXH 20/03/13 V/v đính chính QĐ số 200/QĐ-UBND ngày 24/01/13 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
1699/UBND-NC 20/03/13 V/v triển khai thực hiện NQ của Chính phủ Đ/c Nhân ->KTHT 28/03/13 630/UBND-TM
1718/UBND-VHXH 20/03/13 V/v tham mưu báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu cần tuyển dụng nhân lực Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 575/UBND-VHXH
31UBND-TH 20/03/13 V/v thực hiện Thông báo số1113-TB/VPTU ngày 12/3/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->NN 28/03/13 590/UBND-NN
560/QĐ-UBND 20/03/13 V/v bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2013 để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13 598/UBND-TM
563/QĐ-UBND 20/03/13 V/v thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của công ty TNHH MTV Cà phê Ea Kutr Đ/c Nhân ->po TNMT 28/03/13  
565/QĐ-UBND 20/03/13 V/v phê duyệt các xã mô hình thuộc chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011-2015 Đ/c Nhân ->po LĐ 28/03/13  
51/BC-UBND 20/03/13 Công tác thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
321/SNNNT-TL 21/03/13 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác công trình thủy lợi Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 576/UBND-VHXH
39/TTTH 20/03/13 V/v phối hợp thực hiện điểm thông tin khoa học và công nghệ Đ/c Nhân ->KTHT 28/03/13 581/UBND-TM
21/CV 09/01/13 V/v tiếp tục lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ Đ/c Nhân ->KTHT 28/03/13 629/UBND-TM
314/SNNNT 20/03/13 V/v triển khai công điện về phòng cháy, chữa cháy rừng Đ/c Nhân ->po NN 28/03/13  
04/CTr 20/03/13 Chương trình công tác Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 28/03/13  
02/QĐ 19/03/13 V/v phân công nhiệm vụ Đ/c Nhân ->po VHTT 28/03/13  
496/STC 21/03/13 V/v rà soát đối tượng được cấp thẻ BHYT năm 2011-2012 Đ/c Nhân ->LĐ 28/03/13 579/UBND-VHXH
234/STP 21/03/12 V/v đề nghị góp ý kiến vào dự thảo về công tác trợ giúp pháp lý Đ/c Nhân ->Tư pháp 28/03/13 574/UBND-TD
1623/UBND-NNMT 19/03/13 V/v chỉ đạo giải quyết đơn của ông Dương Văn Thông và Ngô Trọng Thiệp Đ/c Nhân ->Thanh tra 28/03/13 825/UBND-TD
943-TB/TU 19/03/13 Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về kinh phí phục vụ đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đại hội đảng bộ huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13  
113/CV-TQS 21/03/13 V/v thông báo học viên nghỉ thôi học lớp BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 66 năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 585/UBND-VHXH
48/BC-TĐKT 21/03/13 Tình hình thực hiện giao ước thi đua 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân ->po Nội vụ 28/03/13  
22/CV-CT 21/03/13 V/v các phương tiện, thiết bị xe máy làm công tác bảo trì đường bộ lưu hành trên QL 27, 29 Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/03/13  
15/HDGDQP-AN 22/03/13 Kết quả thực hiện công tác GDQP-AN năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Đ/c Nhân ->po Quân sự 28/03/13  
14/BTT-DQ 22/03/13 V/v triệu tập cán bộ thuộc đối tượng 3 dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13  
32/UBND-NC 21/03/13 V/v lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->Lưu VT 28/03/13  
1728/UBND-TH 21/03/13 V/v triển khai bổ sung một số nhiệm vụ ngòai các nhiệm vụ đã giao tại QĐ số 470/QĐ-UBND ngày 28/2/13 Đ/c Nhân ->po NN 28/03/13  
1743/UBND-NC 21/03/13 V/v triển khai Thông tư của Thanh tra Chính phủ Đ/c Nhân ->Thanh tra 28/03/13 592/UBND-TD
1744/UBND-MC 21/03/13 V/v thực hiện nghiêm túc luật thi hành án hình sự năm 2010 Đ/c Nhân ->Công an 28/03/13 584/UBND-VHXH
1746/UBND-VHXH 21/03/13 V/v triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/3/13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->VHTT 28/03/13 619/UBND-VHXH
569/CT-THNVDT 25/03/13 V/v dự kiến kế hoạch kiểm tra công tác thu ngân sách năm 2013 Đ/c Nhân ->po Chi cục thuế 28/03/13  
220/SNV-CCVT 21/03/13 V/v hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 602/UBND-VHXH
227/SNV-XDCQ 22/03/13 V/v báo cáo số liệu phục vụ về xây dựng đề án tiếp tục cũng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2020 Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 603/UBND-VHXH
232/SNV-XDCQ 22/03/13 V/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13  
511/SVHTTDL-SVH 25/03/13 V/v đề nghị góp ý dự thảo quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình Đ/c Nhân ->VHTT 28/03/13 605/UBND-VHXH
349/SNN-TTr 25/03/13 V/v phân bón giả trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->NN 28/03/13 611/UBND-NN
345/SNNNT-TL 25/03/13 V/v phê duyệt dự án quy hoạch thủy lợi chi tiết các lưu vực sông suối trên địa bàn huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->NN 28/03/13  
341/SNNNT-CCPTNT 25/03/13 V/v tăng cường các biện pháp hạn chế dân di cư tự do Đ/c Nhân ->NN 28/03/13 612/UBND-NN
111/BDT-KH 25/03/13 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dự án 2 trong quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->Dân tộc 28/03/13 599/UBND-DT
506/STC-QLCSVG 21/03/13 V/v góp ý kiến vào dự thảo NĐ của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13 622/UBND-TM
371/SKHĐT-KTĐN 25/03/13 V/v phối hợp thực hiện báo cáo theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1764/UBND-TH ngày 20/3/13 Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13 625/UBND-TM
378/SKHĐT-TH 25/03/13 V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 Đ/c Nhân ->TCKH 28/03/13 601/UBND-TH
380/SKHĐT-VHXH 25/03/13 V/v triển khai thực hiện dự án quảng trường, vườn hoa cây xanh khu trung tâm huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
3687/PCĐ-UBND 22/03/13 Phiếu chuyển đơn của công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po Tiếp công dân 28/03/13  
1727/KH-UBND 21/03/13 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày truyền thống thi đua yêu nước Đ/c Nhân ->Nội vụ 28/03/13 609/UBND-VHXH
1758/UBND-TCTM 22/03/13 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2013 đợt 2 Đ/c Nhân ->Ngân hàng CSXH 28/03/13 608/UBND-VHXH
575/QĐ-UBND 22/03/13 V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 dự toán ngân sách năm 2013 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po TCKH 28/03/13  
06/BC-BCĐ 25/03/13 Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 01/04/13  
77/CV-Cty 26/03/13 V/v xử lý các hành vi xâm phạm đến công trình hồ Ea Bông Đ/c Nhân ->NN 01/04/13 676/UBND-NN
242/STP-DTTP 25/03/13 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác định kỳ giao dịch bảo đảm Đ/c Nhân ->TNMT 01/04/13 613/UBND-NNMT
243/STP-BTTP 25/03/13 V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác bán đấu giá tài sản Đ/c Nhân ->TCKH 01/04/13 621/UBND-TM
207/SGTVT-GT 26/03/13 V/v đề nghị thỏa thuận danh mục hệ thống đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->KTHT 01/04/13 627/UBND-TM
63/TB-SKHCN 25/03/13 V/v định kỳ tham gia lớp tập huấn quản lý KH&CN cấp huyện năm 2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 01/04/13  
223/SCT-QLNL 25/03/13 V/v góp ý dự thảo quy định quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->KTHT 01/04/13 626/UBND-TM
36/CV 26/03/13 V/v nhận thầu tư vấn quy hoạch chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->NN 01/04/13  
1000/CREB 27/03/13 V/v kiểm kê khối lượng bồi thường, tuyên truyền và GPMB dự án cấp điện công ty TNHH Cà phê Ngon thuộc dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Trung tâm PTCCN 01/04/13  
582/QĐ-UBND 26/03/13 Ban hành kế hoạch triển khai luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Tư pháp 01/04/13  
57/TB-UBND 22/03/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm tại cuộc họp giao ban ngày 218/3/13 Đ/c Nhân ->po UBND 01/04/13  
1979/UBND-NC 26/03/13 V/v triển khai thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với trụ sở tiếp  Đ/c Nhân ->Thanh tra 01/04/13  
579/QĐ-UBND 22/03/13 V/v phê duyệt dự án đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình sử dụng năng lượng kiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po KTHT 01/04/13  
1763/UBND-TCTM 22/03/13 V/v triển khai văn bản của Trung ương Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 01/04/13 684/UBND-VHXH
58/TB-UBND 25/03/13 Ý kiến kết luận của Chủ tịch hội đồng giáo quốc phòng an ninh tỉnh tại phiên họp HĐ GDQP-AN Đ/c Nhân ->đ/c Yên 01/04/13  
291/SXD-QH 26/03/13 V/v đôn đốc báo cáo tình hình quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn các cơ quan, đơn vị quản lý giai đoạn 2008-2012 Đ/c Nhân ->po KTHT 01/04/13  
48/TB-TL 18/03/13 V/v thụ lý phúc thẩm xét quyết định Đ/c Nhân ->TNMT 01/04/13  
54/YTDP-SKH 25/03/13 V/v giám sát hoạt động của điểm cấp nước trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Dân tộc 01/04/13  
45/TB-BTC 22/03/13 V/v tham gia cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh Đăk Lăk lần thứ I năm 12-13 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 01/04/13  
135/TB-TQS 27/03/13 Kết quả bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 66 Đ/c Nhân ->đ/c Lợi 01/04/13  
374/SNN-PTNT 28/03/13 V/v chỉ đạo phối hợp điều tra Đ/c Nhân ->po NN 01/04/13  
1012/CREB 28/03/13 V/v xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->TNMT 01/04/13  
37/BKT 25/03/13 V/v tuyên truyền về quảng cáo trên báo kiểm toán Đ/c Nhân ->TCKH 01/04/13  
372/SNNNT-CN 27/03/13 V/v chọn mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học Đ/c Nhân ->NN 01/04/13 675/UBND-NN
371/KH-SNNNT 27/03/13 V/v triển khai thực hiện dự án quy hoạch phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2011-2015 định hướng năm 2020 Đ/c Nhân ->NN 01/04/13 701/UBND-NN
379/KH-LĐTBXH 28/03/13 V/v hướng dẫn triển khai dự án 4 các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 01/04/13 683/UBND-VHXH
140/KH-CCKL 28/03/13 V/v kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh chế biến gỗ, cơ sở sản xuất đồ mộc Đ/c Nhân ->đ/c Năm 01/04/13  
380/KH-LĐTBXH 28/03/13 V/v thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2012 Đ/c Nhân ->LĐ 01/04/13  
239/SNV-TCBM&ĐT 26/03/13 V/v giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong Đ/c Nhân ->Nội vụ 01/04/13 682/UBND-VHXH
553/STC-ĐT 27/03/13 V/v quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ NS năm 2012 Đ/c Nhân ->TCKH 01/04/13  
Không 29/03/13 Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->TNMT 02/04/13 691/UBND-NNMT
17/TTKN-TH 28/03/13 V/v triển khai thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 02/04/13  
355/SGDĐT-TCCB 28/03/13 V/v mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường MN, TH, THCS năm 2013 Đ/c Nhân ->GD&ĐT 02/04/13  
551/STC-ĐT 27/03/13 V/v quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ NS năm 2012 Đ/c Nhân ->TCKH 02/04/13 689/UBND-TM
01/TB-VN 27/03/13 V/v báo cáo tiến độ dự án đầu tư nhà máy sản xuất 30 000tấn/sp Đ/c Nhân ->po UBND 02/04/13  
604/QĐ-UBND 28/03/13 V/v thaành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Cư Kuin đến năm 2020 và quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Krông Ana đến năm 2020 theo NĐ số 39/2006/NĐ-CP Đ/c Nhân ->KTHT 02/04/13 690/UBND-TM
3916/PC-UBND 27/03/13 Phiếu chuyển đơn xin bố trí vốn xây dựng công trình trụ sở UBND xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po TCKH 02/04/13  
05/QĐ-LN 27/03/13 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Nội vụ 02/04/13 680/UBND-VHXH
60/TB-UBND 26/03/13 Ý kiến kết luận của đ/c Hoàng Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thu, chi NSNN quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->po TCKH 02/04/13  
61/TB-UBND 27/03/13 Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ phát triển du lịch của tỉnh Đ/c Nhân ->po VHTT 02/04/13  
56/BC-UBND 26/03/13 Báo cáo thống kê đất đai năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->po TNMT 02/04/13  
1892/UBND-VHXH 27/03/13 V/v thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013 Đ/c Nhân ->Nội vụ 02/04/13 681/UBND-VHXH
1895/UBND-VHXH 27/03/13 V/v ủng hộ kinh phí quy tập hài cốt liệt sỹ tại huyện Ea Hleo Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 02/04/13  
563/STC-TCDN 28/03/13 Lịch kiểm tra quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và kinh phí phát triển và bảo vệ rừng bền vững Đ/c Lưu->TCKH   732/UBND-TM
1923/UBND-TCTM 29/03/13 V/v kinh phí tổ chức đại hội Đ/c Nhân ->TCKH 02/04/13 699/UBND-TM
121/BDT-KH 30/2/13 Kết quả giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia Dự án 2 năm 2012 Đ/c Nhân ->Dân tộc 02/04/13 703/UBND-DT
68/TT1-CV 26/03/13 V/v tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng và đất đai  Đ/c Nhân ->TNMT 02/04/13  
64/TB-UBND 29/03/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết PCT UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM quý I Đ/c Nhân ->NN 02/04/13 717/UBND-NN
65/TB-UBND 29/03/13 Kết luận của đồng chí Y Dhăm-PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần ngày 25/3/13 Đ/c Nhân ->po NN 02/04/13  
1910/UBND-NNMT 28/03/13 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Dương Đ/c Nhân ->po TNMT 02/04/13  
1920/UBND-NC 29/03/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11/3/12 ucả Bộ Quốc phòng Đ/c Nhân ->Quân sự 02/04/13 714/UBND-NNMT
1929/UBND-NC 29/03/13 V/v báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 02/04/13  
1930/UBND-NC 29/03/13 V/v thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 Đ/c Nhân ->po Tư pháp 02/04/13  
1931/UBND-NC 29/03/13 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự Đ/c Nhân ->po Thi hành án dân sự 02/04/13  
1932/UBND-NC 29/03/13 Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính  phủ Đ/c Nhân ->po Tư pháp 02/04/13  
152/TB-STTTT 29/03/13 V/v mở khóa bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về CNTT Đ/c Huy ->Lưu VT 04/05/13  
18,19/PCĐ-ĐQH 02/04/13 Phiếu chuyển đơn của ông Dương Đình Tý thôn 18 xã Ea Ning huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->TNMT 04/05/13 715/UBND-NNMT
123/BDT-CSDT 01/04/13 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2012 nvà kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->Dân tộc 04/05/13 704/UBND-DT
699/CT-THV 02/04/13 V/v đôn đốc công tác thu NSNN năm 2013 Đ/c Nhân ->Chi cục thuế 04/05/13  
158/STTTT-CNTT 02/04/13 V/v tăng cường công tác bảo mật trong sử dụng thư điện tử của tỉnh Đ/c Nhân ->CVP 04/05/13  
402/SNNPTNT-CC 02/04/13 V/v tổ chức rà soát kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các dự án, tình hình sắp xếp dân cư  Đ/c Nhân ->NN 04/05/13 708/UBND-NN
1933/UBND-NC 29/03/13 Báo cáo về tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật Đ/c Nhân ->Tư pháp 04/05/13 709/UBND-TD
1957/UBND-TH 01/04/13 V/v điều chỉnh thông báo kết luận số 41/TB-UBND ngày 25/2/13 Đ/c Nhân ->Lưu VT 04/05/13  
Không Không V/v tham gia họat động khảo sát tìm hiểu nguồn nước rác thải nông thôn Đ/c Nhân ->TNMT 04/05/13  
46/HĐND-VP 02/04/13 V/v tiếp tục thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Đ/c Nhân ->đ/c Sanh 07/04/13  
89/KH-CAT 01/04/13 Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG phòng chống ma túy năm 2013 Đ/c Nhân ->Tư pháp 10/04/13  
90/KH-BCĐ 01/04/13 Thực hiện chương trình MTQG phòng chống ma túy năm 2013 Đ/c Nhân ->po Công an 10/04/13  
91/KH-BCĐ 01/04/13 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bô Chính trị Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 10/04/13  
604/STC-HCSN 03/04/13 Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 10/04/13  
253/STNMT-KH 02/04/13 V/v thay đổi công nghệ khai thác cát của HTX Giang Sơn Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
95/TB-TY 03/04/13 V/v tiêm phòng vác xin gia súc vụ 1 năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 07/04/13  
439/SKHĐT-TĐDA 04/04/13 V/v gia hạn thời gian hợp đồng gói thầu xây lắp đường giao thông từ xã Ea Hu huyện Cư Kuin đi xã Hòa Thành huyện Krông Bông Đ/c Nhân ->po Dự án 07/04/13  
269/STNMT-BVMT 04/04/13 Thể lệ cuộc thi ảnh và thiết kế logo đa dạng sinh học Việt Nam Đ/c Nhân ->TNMT 07/04/13 740/UBND-NNMT
28/LĐTBXH 03/04/13 V/v đề nghị thanh toán tiền thuê nhà công vụ huyện Cư Kuin Đ/c Hiệp    
421/LĐTXH 03/04/13 V/v góp ý dự thảo quy định hỗ trợ cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng Đ/c Nhân ->LĐ 07/04/13 738/UBND-VHXH
20/BC-ATGT 25/03/13 Tình hình trật tự ATGT quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
21/KH-ATGT 25/03/13 Kế hoạch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm Đ/c Nhân ->KTHT 07/04/13  
326/SXD-VP 03/04/13 Tập huấn NĐ số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/13 và NĐ số 15/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->Lưu VT 07/04/13  
595/SVHTTDL 03/04/13 V/v cho ý kiến các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/13 của Bộ VHTT&DL Đ/c Lợi    
82/CV-LHH 04/04/13 V/v góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội Đ/c Nhân ->KTHT 07/04/13 796/UBND-TM
725/CT-THNVDL 04/04/13 V/v đôn đốc công tác thu NS năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 07/04/13  
11/PCLB 02/04/13 V/v phòng tránh thiệt hại do lốc, tố, sét mưa đá gây ra Đ/c Nhân ->LĐ 07/04/13  
435/LĐTBXH-LĐTLVL 04/04/13 V/v phòng ngừa giải quyết tranh chấp lao động Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13 739/UBND-VHXH
1065/CREB-KT 01/04/13 V/v vi phạm bồi thường, GPMB tiểu dự án cải tạo lưới điện trung áp huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
11/CODE 04/04/13 V/v đóng góp ý kiến cho bản dự án cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên Đ/c Nhân ->TCKH 07/04/13 768/UBND-TM
2003/UBND-TH 03/04/13 V/v chủ trương triển khai thực hiện dự án quảng trường, vườn hoa cây xanh khu trung tâm huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->sao TCKH 07/04/13  
1977/UBND-TH 02/04/13 V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đ/c Nhân ->po Công an 07/04/13  
1983/UBND-CN 02/04/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
1997/UBND-NNMT 02/04/13 V/v báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện Đ/c Nhân ->NN 07/04/13 747/UBND-NN
2016/UBND-VHXH 03/04/13 V/v cứu đói giáp hạt năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 07/04/13 741/UBND-VHXH
2028/UBND-VHXH 03/04/13 V/v thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 Đ/c Lễ    
2038/UBND-CN 03/04/13 V/v triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
2055/UBND-TH 04/04/13 V/v đính chính QĐ số 3060/QĐ-UBND ngỳa 24/12/12 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po Dự án 07/04/13  
2061/UBND-CN 04/04/13 V/v triển khai các văn bản của bộ TT&TT Đ/c Nhân ->po VHTT 07/04/13  
2062/UBND-CN 04/04/13 V/v triển khai thực hiện văn bản Trung ương Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
2064/UBND-VHXH 04/04/13 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo, vùng khó khăn năm 2012 và kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->Dân tộc 07/04/13  
2075/UBND-TCTM 04/04/13 V/v công tác thu NSNN trên địa bàn  Đ/c Nhân ->po TCKH 07/04/13  
2107/UBND-CN 05/04/13 Báo cáo giải quyết kho khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->Lưu VT 07/04/13  
69/BC-UBND 05/04/13 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH đảm bảo an ninh quốc phòng quý I năm 2013 và chương trình quý II năm 2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 07/04/13  
67/BC-UBND 02/04/13 Ý kiến kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu Đ/c Nhân ->po KTHT 07/04/13  
36/UBNND-NC 03/04/13 Thực hiện Thông báo số 1115/TB của Văn phòng tỉnh ủy Đ/c Nhân     
4215/PC-UBND 01/04/13 Phiếu chuyển Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 26/3/13 Đ/c Lưu    
2001/UBND-TH 03/04/13 V/v nhắc nhở đôn đốc việc xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện QĐ số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->Lưu VT 07/04/13  
1176/CREB-KT 08/04/13 V/v ưu tiên tổ chức lập phương án, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường dự án cấp điện công ty TNHH Cà phê Ngon thuộc dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Trung tâm PTCCN 07/04/13  
285/STP-TC 08/04/13 V/v đề nghị góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cũng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã Đ/c Nhân ->Tư pháp 07/04/13  
454/LĐTBXH 05/04/13 V/v phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 07/04/13  
461/LĐTBXH 08/04/13 V/v chuẩn bị báo cáo tham luận sơ kết 3 năm thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 07/04/13  
07/KH-BCĐVSATTP 08/04/13 V/v triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP năm 2013 Đ/c Nhân ->Y tế 12/04/13  
330/SXD-QH 04/04/13 V/v góp ý dự thảo NQ thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Lăk đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Nhân ->KTHT 12/04/13  
268/SGTVT-VP 08/04/13 V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT ngày 05/12/08 của Bộ GTVT và Bộ Nội vụ Đ/c Nhân ->KTHT 12/04/13 767/UBND-TM
630/STC-QLNS 05/04/01 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ II Đ/c Nhân ->sao Huyện ủy 12/04/13  
639/STC-HCSN 09/04/13 V/v thông báo vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2013 Đ/c Nhân ->po TCKH 12/04/13  
2129/UBND-CN 05/04/13 V/v phối hợp các đơn vị quân đội thực hiện QĐ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/07 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->po TNMT 12/04/13  
2131/UBND-CN 05/04/13 V/v triển khai thực hiện các văn bản TW Đ/c Nhân ->po KTHT 12/04/13  
2134/UBND-TH 08/04/13 Trách nhiệm các chủ đầu tư đối với các dự án không giải ngân hết thuộc nguồn vốn NSNN năm 2012 Đ/c Lưu    
2135/UBND-TH 08/04/13 V/v nhắc nhở, đôn đốc thực hiện báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2011-2015 Đ/c Lưu    
38/UBND-TH 05/04/13 Thực hiện Thông báo số 1123 ngày 27/3/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po UBND 12/04/13  
669/QĐ-UBND 08/04/13 V/v phê duyệt giá giống cây trồng, vật nuôi và muối I ốt để thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và các chương trình kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->sao TCKH 12/04/13  
670/QĐ-UBND 08/04/13 V/v thanhlập BCĐ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Nội vụ 12/04/13 764/UBND-VHXH
17/KH-HĐND 09/04/13 Giám sát việc triển khai thực hiện NQ 63/NQ-HĐND ngày 06/7/12 của HĐND về việc bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->VHTT 12/04/13 765/UBND-VHXH
180/LĐ-LĐTLVL 09/04/13 Báo cáo hưởng ứng Tuần lễ ATVSLĐ lần thứ 15 năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 12/04/13 766/UBND-VHXH
141/BVMT 08/04/13 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 Đ/c Nhân ->TNMT 12/04/13 771/UBND-NNMT
449/SNN-CN 10/04/13 V/v báo cáo công tác triển khai quy hoạch chăn nuôi và các cơ sở kinh doanh thức ăn công nghiệp, thuốc thú y Đ/c Năm    
262/SCT-QLTM 09/04/13 V/v triển khai quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chọ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->đ/c Thừa 12/04/13  
310/SXD-HĐXD 29/03/13 V/v xử lý một số kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng Bình Minh I Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/04/13  
117/SKHCN 04/04/13 V/v thông báo thanh toán tạm ứng kinh phí ISO Đ/c Nhân ->đ/c Hiệp 12/04/13  
1221/CREB-KT 11/04/13 V/v vướng mặt bằng thi công và tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyên Cư Kuin Đ/c Nhuận ->KTHT 12/04/13 778/UBND-NNMT
453/BCĐ-VHXH 09/04/13 V/v giao chỉ tiêu nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia bền vững kế hoạch năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c Lưu 12/04/13  
392/SGDĐT-PCC 08/04/13 V/v góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016 Đ/c Nhân ->GD&ĐT   763/UBND-VHXH
4362/PC-VPUBND 08/04/13 Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Phương thôn Kim Phát xã Hòa Hiệp Đ/c Nhân ->đ/c Lễ 12/04/13  
690/QĐ-UBND 08/04/01 Phê duyệt danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thanh niên xung phong theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->po LĐ 12/04/13  
68/TB-UBND 08/04/13 Kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác quý I năm 2013 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013 Đ/c Nhân ->po UBND 12/04/13  
12/2013/QĐ-UBND 10/04/13 V/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->sao các phòng 12/04/13  
689/QĐ-UBND 08/04/13 Công bố các danh mục văn bản QPPL hoặc có chứa quy phạm pháp luật được rà soát năm 2012 Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/04/13  
2205/UBND-NNMT 10/04/13 V/v thực hiện Công văn số 1017/BTNMT-TCTL ngày 22/3/13 của Bộ TNMT Đ/c Nhân ->TNMT 12/04/13  
2206/UBND-TH 10/04/13 V/v chuẩn bị các nội dung làm việc chương trình tháng Tây Nguyên 3 Việt Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Đ/c Nhân ->Lưu VT 12/04/13  
775/CV-CT 11/04/13 Các biện pháp phòng chống thất thu thuế phí trên địa bàn Đ/c Nhân ->po UBND 15/04/13  
264/SNV-CBCC 11/04/13 Thống kê đội ngũ cán bộ công chức năm 2012 Đ/c Nhân ->Nội vụ 15/04/13  
653/STC-QLCSVG 11/04/13 V/v tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn Đ/c Nhân ->TCKH 15/04/13 787/UBND-TM
654/STC-QLCSVG 11/04/13 V/v góp ý kiến vào dự thảo NĐ xử phạt vi phạm hành chính về giá, phí, lệ phí và hóa đơn Đ/c Nhân ->TCKH 15/04/13 788/UBND-TM
278/STNMT-BVMT 10/04/13 V/v xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 18/3/13 của Chính phủ Đ/c Nhân ->TNMT 15/04/13 779/UBND-NNMT
288/STP-XD&THVB 11/04/13 V/v đề nghị báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật Đ/c Nhân ->TP 15/04/13 782/UBND-TD
148/STNMT-BVMT 28/02/13 V/v triển khai Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/13 của Bộ TNMT Đ/c Nhân ->TNMT 15/04/13 780/UBND-NNMT
662/STC-TTr 11/04/13 V/v khảo sát thực hiện công tác thanh tra tài chính năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 15/04/13 786/UBND-TM
372/STB-ĐKKD 11/04/13 V/v xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với một số doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn các huyện, thị xã liên quan Đ/c Nhân ->TCKH 16/04/13 795/UBND-TM
240/SYT-KHNV 12/04/13 V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A trên người Đ/c Nhân ->Y tế 16/04/13 790/UBND-VHXH
465/SNN-TTr 11/04/13 V/v hướng dẫn khung lịch thời vụ cơ cấu giống cây trồng vụ hè thu năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 16/04/13 807/UBND-NN
72/TTr-VP 04/04/13 V/v tổ chức tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2013 Đ/c Nhân ->Thanh tra 16/04/13 814/UBND-TD
103/BC-TY 12/04/13 Tổng kết công tác tiêm phòng dại chó năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 16/04/13  
452/KH-SNNN 10/04/13 Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 16/04/13 804/UBND-NN
453/KH-SNV 10/04/13 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh LMLM gia súc năm 2013 Đ/c Nhân ->NN 16/04/13 806/UBND-NN
454/KH-SNN 10/04/13 Kế hoạch phòng chống bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->NN 16/04/13 805/UBND-NN
72/TB-UBND 10/04/13 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác tôn giáo quý Inăm 2013 Đ/c Nhân ->po Nội vụ 16/04/13  
73/TB-UBND 10/04/13 Kết luận của Hoàng Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao bàn tuần ngày 08/4/13 Đ/c Nhân ->po các phòng 16/04/13  
75/BC-UBND 11/04/13 Công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->Thanh tra 16/04/13  
711/QĐ-UBND 10/04/13 V/v bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực công nghiệp tại Sở Công thương Đ/c Nhân ->sao KTHT 16/04/13  
41/UBND-NC 10/04/13 V/v đảm bảo an ninh trật tự trong việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đ/c Nhân ->po Công an 16/04/13  
2146/UBND-NC 08/03/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 24/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->po Tư pháp 16/04/13  
2169/UBND-VHXH 09/04/13 V/v cho phép giáo xú Vinh Trung tổ chức khánh thành nhà thờ Đ/c Nhân ->po Nội vụ 16/04/13  
2186/UBND-NC 09/04/13 V/v tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng Đ/c Nhân ->po Tư pháp 16/04/13  
2217/UBND-NNMT 10/04/13 V/v triển khai Tuần lễ Quốc gia NS&VSMTNT năm 2013 Đ/c Nhân ->po NN 16/04/13  
2218/UBND-NNMT 10/04/13 V/v triển khai thực hiện QĐ số 18/2013/QĐ-TTg Đ/c Nhân ->po TNMT 16/04/13  
2221/UBND-NNMT 10/04/13 V/v triển khai thực hiện NĐ số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/13 của Chính phủ Đ/c Nhân ->po TNMT 16/04/13  
2240/UBND-CN 10/04/13 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp đường giao thông từ xã Ea Hu huyện Cư Kuin đi xã Hòa Thành huyện Krông Bông Đ/c Nhân ->sao TCKH 16/04/13  
2251/UBND-NC 10/04/13 V/v triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào DTTS Đ/c Nhân ->Tư pháp 16/04/13  
2257/KH-UBND 11/04/13 Triển khai thực hiện NQ số 18/NQ-CP ngày 04/12/12 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ Đ/c Nhân ->VHTT 16/04/13 791/UBND-VHXH
105/TB-TY 15/04/13 Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Khắc Chuyên Chi cục trưởng Chi Cục thú y tại cuộc họp giao ban ngày 12/4/13 Đ/c Nhân ->po NN 18/04/13  
350/SLĐTBXH-VP 22/03/13 V/v hướng dẫn hoạt động công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2013 Đ/c Nhân ->LĐ 18/04/13  
117/TTXTTMDTDL-XTĐT 15/04/13 V/v địa điểm xây dựng sân bóng đá mi ni tại xã Dray Bhăng Đ/c Nhân ->po đ/c Nhuận 18/04/13  
22/CV-MP 15/04/13 V/v chấm dứt hợp đồng đo đạc xã Ea Hu Đ/c Nhuận    
143/CCATVSTP-TTr 15/04/13 V/v thanh tra, kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì chất lượng, ATVSTP năm 2013 Đ/c Nhân ->Y tế 18/04/13 819/UBND-VHXH
296/STP-HCTP 12/04/13 V/v đề nghị thực hiện đăng ký khai sinh đăng ký khai tử và đăng ký kết hôn Đ/c Nhân ->Tư pháp 18/04/13  
294/STP-XD&THVB 12/04/13 V/v tổng kết thi hành pháp luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 Đ/c Nhân ->Tư pháp 18/04/13 820/UBND-TD
475/SNN-PTNT 15/04/13 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ TW7 khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn Đ/c Nhân ->NN 18/04/13 800/UBND-NN
473/SNNNT-TTN 15/04/13 V/v kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3 năm từ 2011-2013 Đ/c Nhân ->Lưu VT 18/04/13  
985-TB/HU 08/04/13 Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp nhận quà từ thiện trên địa bàn huyện Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 25/04/13  
280/STNMT-GD 11/04/13 V/v nợ tiền sử dụng đất, khi cấp GCN QSD đất chuyển mục đích sử dụng đất Đ/c Nhân ->TNMT 25/04/13  
154/KH-MT 15/04/13 Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13 856/UBND-VHXH
796/CV 15/04/13 V/v hỗ trợ cho hộ nghèo Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13  
360/SXD-KT 15/04/13 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện QĐ số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/12 Đ/c Nhân ->KTHT 25/04/13  
2303/UBND-NC 15/04/13 V/v tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công chứng Đ/c Nhân ->Tư pháp 25/04/13  
2307/UBND-NC 15/04/13 V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại NĐ số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/12 của Chính phủ Đ/c Nhân ->po TCKH 25/04/13  
2224/UBND-NNMT 10/04/13 V/v giải quyết kiến nghị của các huyện về phòng chống tình hình khô hạn Đ/c Nhân     
2277/UBND-VHXH 12/04/13 V/v triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2013 Đ/c Nhân ->Y tế 25/04/13  
2329/UBND-TH 16/04/13 V/v chuyên gia nước ngoài dự lễ khánh thành nhà máy của công ty TNHH Cà phê Ngon Đ/c Nhân ->po Công an 25/04/13  
2369/UBND-NC 17/04/13 V/v thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên 2013 Đ/c Nhân ->Tư pháp 25/04/13  
728/QĐ-UBND 12/04/13 V/v công nhận lại huyện Cư Kuin đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012 Đ/c Nhân ->sao UBND 25/04/13  
2334/UBND-TH 16/04/13 V/v tăng cường việc thi hành luật thực hành tiết kiện, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ Đ/c Nhân ->po TCKH 25/04/13  
2340/UBND-VHXH 16/04/13 V/v tăng cường thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Đ/c Lễ    
2343/UBND-VHXH 16/04/13 V/v triển khai công tác  tuyên truyền quý II năm 2013 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 25/04/13  
2344/KH-UBND 16/04/13 V/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/13 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế Đ/c Nhân ->GD&ĐT 25/04/13 836/UBND-VHXH
2345/UBND-VHXH 16/04/13 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/13 Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13 837/UBND-VHXH
2352/UBND-VHXH 16/04/13 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam năm 2013 và ngày quốc tế hạnh phúc năm 2014 Đ/c Nhân ->VHTT 25/04/13 850/UBND-VHXH
2354/UBND-VHXH 16/04/13 V/v triển khai chương trình 135 Đ/c Nhân ->po TCKH 25/04/13  
2359/UBND-VHXH 16/04/13 V/v triển khai NĐ số 28/2013/NĐ-CP Đ/c Nhân ->Tư pháp 25/04/13  
2267/UBND-NNMT 12/04/13 V/v giai hạn thời gian thực hiện dự án đối với công ty TNHH TV Đ/c Nhân ->po TNMT 25/04/13  
2285/UBND-NNMT 15/04/13 V/v hướng dẫn giải quyết đơn của ông Nguyễn Chính Bình Đ/c Nhân ->Tiếp công dân 25/04/13  
2286/UBND-NNMT 15/04/13 V/v hướng dẫn giải quyết đơn của ông Lê Văn Nghiêm Đ/c Nhân ->Tiếp công dân 25/04/13  
2309/UBND-CN 15/04/13 V/v cung cấp thông tin và số liệu về người cao tuổi, các chính sách chăm sóc người cao tuổi độc thân trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13  
45/UBND-TH 17/04/13 V/v thực hiện Thông báo số 1133-TB/VPTU ngày 09/4/13 của Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nhân ->po UBND 25/04/13  
2224/UBND-NNMT 10/04/13 V/v giải quyết kiến nghị của các huyện về phòng chống tình hình khô hạn Đ/c Nhân ->NN 25/04/13  
103/CCPTNT 17/04/13 V/v báo cáo tình hình xử lý giải thể các HTXNN yếu kém, tồn tại hình thức Đ/c Nhân ->NN 25/04/13 853/UBND-NN
513/SKHĐT 17/04/13 V/v lưu ý việc thực hiện chế độ báo cáo ODA Đ/c Lưu    
275/SNV 15/04/13 V/v điều chỉnh biên chế viên chức sau khi chuyển giao các trạm Thú y, trạm BVTV Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/04/13  
447/SGD&ĐT 17/04/13 V/v triển khai thực hiện quy định dạy thêm, học thêm Đ/c Nhân ->po đ/c H Bliăk 25/04/13  
108/TB-TH 16/04/13 V/v tiêm phòng vác xin LMLM Đ/c Nhân ->po NN 25/04/13  
485/KH-SNN 16/04/13 Kế hoạch tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc Đ/c Nhân ->po NN 25/04/13  
376/SXD-TTr 16/04/13 V/v yêu cầu kiểm điểm đối với việc chậm xử lý công trình vi phạm của đội thanh tra xây dựng Đ/c Nhân ->KTHT 25/04/13  
158/CCAT 16/04/13 V/v ngừng sản xuất và lưu thông sản phẩm nước uống đóng chai Le Temps Đ/c Nhân ->po KTHT 25/04/13  
691/KHLN 16/04/13 Kế hoạch liên tịch triển khai các hoạt động năm gia đình Việt Nam Đ/c Nhân ->po VHTT 25/04/13  
516/LĐTBXH 17/04/13 V/v tự kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13 838/UBND-VHXH
492/SN-KHĐT 17/04/13 Thông báo kế hoạch làm việc của Kiểm toán Nhà nước Đ/c Nhân ->NN 25/04/13 851/UBND-NN
170/TB-TQS 17/04/13 Kết quả bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khóa 67 Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/04/13  
27/KH-BCĐ 17/04/13 Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2013 Đ/c Nhân ->KTHT 25/04/13  
387/SXD-KTHT 18/04/13 Báo cáo đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại các khu CCN đang hoạt động đến quý I năm 2013 Đ/c Nhân ->Trung tâm PTCCN 25/04/13 844/UBND-TM
532/SKHĐT-TH 48/4/13 V/v rà soát, lập danh sách đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến ANQG Đ/c Nhân ->TCKH 25/04/13 845/UBND-TM
70/CV-CAT 11/04/13 V/v đề nghị quy hoạch vị trí xây dựng hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát PCC&CNCH Đ/c Nhân ->KTHT 25/04/13  
125/TTr-STC 17/04/13 V/v đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để tiếp tục tổ chức đấu giá QSD đất các thửa đất tại buôn Kram xã Ea Tiêu Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 25/04/13  
105-Nasaco 11/04/13 V/v xin phép tổ chức chương trình tư vấn và giới thiệu sản phẩm máy khử độc thực phẩm Ozone Đ/c Lưu    
493/SNN-CCPTNT 18/04/13 V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế  tập thể năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 25/04/13  
2347/UBND-CN 16/04/13 V/v tổ chức hội nghị tuyên dương xã tiêu biểu trong phong trào GTNT-MN giai đoạn 2008-2013 tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->KTHT 25/04/13  
2357/UBND-TH 16/04/13 V/v đăng ký bổ sung danh mục dự án thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JICASPL Đ/c Nhân ->po Dự án 25/04/13  
2397/UBND-NNMT 18/04/13 V/v hướng dẫn công nhận lại hạn mức đất ở theo QĐ số 32/2007/QĐ-UBND ngỳa 24/8/2007 của UBND tỉnh Đ/c Nhân ->po TNMT 25/04/13  
754/QĐ-UBND 17/04/13 V/v phê duyệt chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt bão năm 2013 Đ/c Nhân ->TCKH 25/04/13  
2418/UBND-VHXH 18/04/13 V/v khẩn trương báo cáo số liệu thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng nhân lực Đ/c Nhân ->Lưu VT 25/04/13  
2419/UBND-VHXH 18/04/13 V/v rà soát báo cáo xét thôn buôn đặc biệt khó khăn xã thuộc khu vực I, II, III Đ/c Nhân ->Dân tộc 25/04/13 839/UBND-DT
04/CĐ-UBND 18/04/13 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương và 30/4 Đ/c Nhân ->po Công an 25/04/13  
2407/UBND-TH 18/04/13 V/v cán bộ lãnh đạo chủ chốt đi nước ngoài Đ/c Nhân ->po HĐ, UBND 25/04/13  
25/SNV-CBCC&VC 17/04/13 V/v thỏa thuận điều động, tiếp nhận viên chức Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/04/13  
114/SNgV-NV 18/04/13 V/v bổ sung đề cương dự án kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2011-2015 Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 25/04/13  
299/SNV-TCBM&ĐT 23/04/13 V/v xác định các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/04/13  
503/SNNNT-TY 22/04/13 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm H5N1 và ngăn ngừa vi rút H7N9 trên gia cầm vào Đăk Lăk Đ/c Nhân ->đ/c Nhuận 25/04/13  
27/CCTS-NTTS 22/04/13 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và quản lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa khô và mùa mưa Đ/c Nhân ->đ/c po Nhuận 25/04/13  
546/SLĐTBXH-NCC 22/04/13 V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 44/TBXH-VHC ngày 08/4/85 của liên bộ TBXH và Viện Huân chương Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13  
515/SNN-TTr 23/04/13 V/v triển khai thí điểm xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên cây ngô, lúa, cà phê Đ/c Nhân ->NN 25/04/13  
116/TY-KT 23/04/13 V/v hướng dẫn cơ chế tài chính trong công tác tiêm phòng vác xin LMLM Đ/c Nhân ->NN 25/04/13  
1354/CREB-KT 18/04/13 Hạng mục tuyến đường dây trung áp cấp điện công ty TNHH Cà phê Ngon  Đ/c Nhân - po đ/c Nhuận 25/04/13  
557/SKHĐT-TH 23/04/13 Lấy ý kiến góp ý dự thảo chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện QĐ số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/13 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nhân ->TCKH 25/04/13  
2424/UBND-VHXH 18/04/13 V/v tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất xắc toàn quốc lần thứ II Đ/c Nhân     
2443/UBND-NC 18/04/13 V/v triển khai thi hành luật luật sư Đ/c Nhân ->Tiếp công dân 25/04/13  
2448/UBND-TCTM 18/04/13 V/v thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013 Đ/c Nhân ->po HU 25/04/13  
2478/UBND-VHXH 22/04/13 V/v phòng, chống dịch cúm gia cầm Đ/c Nhân - po đ/c Nhuận 25/04/13  
2492/UBND-TH 22/04/13 V/v tiếp nhận quà từ thiện trên địa bàn huyện Cư Kuin Đ/c Nhân ->đ/c H Bliăk 25/04/13  
13/20013/QĐ-UBND 18/04/13 V/v ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk Đ/c Nhân ->Nội vụ 25/04/13  
78/TB-UBND 18/04/13 Kết luận của đồng chí Hoàng Trọng Hải Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao bàn ngày 15/4/13 Đ/c Nhân ->po UBND 25/04/13  
82/BC-UBND 18/04/13 Sơ kết 3 năm 2010-2012 và kế hoạch 2013-2015 về thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020 theo QĐ số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đ/c Nhân ->LĐ 25/04/13  
400/SXD-TTr 23/04/13 V/v phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật Đ/c Nhân     
735/STC-ĐT 22/04/13 V/v thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các công trình MTQG năm 2012 Đ/c Nhân     
748/STC-TCDN 24/04/13 V/v kiểm tra, đối chiếu số liệu do các huyện báo cáo đối với diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2013 Đ/c Nhân     
524/SNN-TTr 24/04/13 V/v triển khai Thông tư số 16/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT Đ/c Nhân     
518/SNNNT-QL 24/04/13 V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Đ/c Nhân     
568/LĐTBXH-LĐTLVL 24/04/13 V/v khẩn trương tổ chức tập huấn triển khai thực hiện cập nhật thông tin biến động cung, cầu lao động, phần cung lao động năm 2013 Đ/c Nhân     

 

Trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Email: bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
Ghi rõ nguồn tin "www.cukuin.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT này.