máy xông khí dung | máy đo huyết áp| máy massage| máy đo đường huyết| wedding planner, thiet ke phong karaoke| Dạy nấu ăn| Mẹo hay bỏ túi| may loc nuoc, an cung ngưu hoàng hoàn đồng nhân đường, Avatar, tai my talking tom, dich vu 3g mobifone, tổ chức đám cưới,

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ kuin, TỈNH ĐẮK LẮK

Sơ đồ tổ chức

Giới Thiệu Huyện Cư Kuin

I. Lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin;

1. Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Năng Chung;

2. Phó Chủ tịch UBND huyện: Võ Tấn Huy;

3 . Phó Chủ tịch UBND huyện: Y Ngơn Niê.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1.1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Chánh Văn phòng:Nguyễn Tứ Việt

ĐT DĐ: 0982.0982.067.779; cơ quan: 05003. 640.888

- Phó Chánh Văn phòng: Lê Hữu Hùng

ĐT DĐ: 0905.073.369; cơ quan: 05003. 3640.542

- Phó Chánh Văn phòng: PhạmTh Tha

ĐT DĐ: 0916. 426 426; cơ quan: 05003. 3640.541

b) Chức năng:tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

1.2. Phòng Nội vụ:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Số ĐT: 0935.363.680;

-  Phó trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Uyên

Số ĐT: 0935.292.150

- Phó Trưởng phòng: Ral Lan Ngô

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

 

1.3. Phòng Tư pháp:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Võ Ngọc Phương

Số ĐT: 0914.142.676

- Phó trưởng phòng: Y Daniel Rơmah ÊBan

Số ĐT: 0906.545.288

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

1.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

Số ĐT: 0905.906.135; cơ quan: 3640.547

- Phó trưởng phòng: Trần Văn Thục

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Phúc

b) Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

1.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khôi

Số ĐT: 0905.449.181; cơ quan: 3640.368

- Phó trưởng phòng: Văn Tiến Sĩ

Số ĐT: 0906.534.753; cơ quan: 3640.554

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

1.6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

Số ĐT: 0913.448.771; cơ quan: 3640.540

- Phó trưởng phòng: Phan Văn Thao

Số ĐT: 0914.047.901

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cảnh Hải

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

1.7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hanh;

Số ĐT: 0913. 512. 135; cơ quan: 3640.550

- Phó trưởng phòng: H’ Mỹ Linh Hmok

Số ĐT: cơ quan: 3640. 819

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

1.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vĩnh

SĐT: 0986.367.429

- Phó trưởng phòng: Trần Văn Hải

SĐT: 0983.638.548

- Phó trưởng phòng: H Đát Knul

SĐT: 0937.518.890

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

1.9. Phòng Y tế:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Bá Thương

Số ĐT: 0982.390.997; cơ quan: 3640.552

b) Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

1.10. Thanh tra huyện:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Chánh Thanh tra: Lê Phước Toàn

Số ĐT: 0909.846.246

- Phó Chánh Thanh tra: Phan Sỹ Bách Kế

Số ĐT: 0983.761.125

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Hồ Sỹ Nguyên

Số ĐT: 0914.018.667;

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

- Phó Tưởng phòng: Y Tông Bkrông

b) Chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

1.12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Vũ Thanh Hưng

Số ĐT: 0942.876.797; cơ quan: 3640.549

- Phó trưởng phòng: Đặng Như Phú Tân

- Phó Trưởng phòng: Trịnh Hoàng Sơn

b) Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

1.13. Phòng Dân tộc:

a) Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Lê Ngọc Mạnh

Số ĐT: cơ quan: 3640.544

- Phó trưởng phòng: Y Sin BKrông

Số ĐT: 0905. 658.588.

b) Chức năng:giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc..


  


Trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Email: bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
Ghi rõ nguồn tin "www.cukuin.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT này.