Thứ bảy , ngày 26 tháng 09 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 52

Hôm nay: 267

Hôm qua: 2,463

Trong tuần: 11,612

Tất cả: 1,990,045

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên xã thôn 1B xã Cư Êwi đi Chợ An Bình xã Ea Hu

30/07/2020
2 12/NQ-HĐND HĐND

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư A4 trục CK10, KC11 huyện Cư Kuin

30/07/2020
3 11/NQ-HĐND HĐND

Bổ sung vốn và danh mục dự án đầu tư công nguồn NS địa phương năm 2020 Văn thư (Văn phòng HĐND - UBND) (26 ngày trước)

09/09/2020
4 10/NQ-HĐND HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NS địa phương giai đoạn 2019-2020

30/07/2020
5 08/NQ-HĐND HĐND

Thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện

30/07/2020
6 07/NQ-HĐND HĐND

Về nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2021

30/07/2020
7 04/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
8 03/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
9 01/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
10 Nghị quyết 14/NQ-HĐND HĐND

Xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
11 Nghị quyết 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
12 Nghị quyết 12/NQ-HĐND HĐND

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
13 Nghị quyết 11/NQ-HĐND HĐND

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Cư Kuin khóa III trong năm 2020

19/12/2019
14 Nghị quyết 10/NQ-HĐND HĐND

Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống vật tư, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp và tình hình triển khai thực...

19/12/2019
15 Nghị quyết 09/NQ-HĐND HĐND

Về đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020

26/12/2019
16 Nghị quyết 08/NQ-HĐND HĐND huyện

Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

19/12/2019
17 Nghị quyết 07/NQ-HĐND HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

19/12/2019