Thứ hai , ngày 16 tháng 12 năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Công văn số 1345/UBND-NV

Về việc triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ