Thứ tư , ngày 15 tháng 07 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 35

Hôm nay: 153

Hôm qua: 1,945

Trong tuần: 6,547

Tất cả: 1,807,290

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 262/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết thực hiện chương trình phòng chống ma túy đến năm 202

29/06/2020
2 261/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020

29/06/2020
3 257/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin

25/06/2020
4 254/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và vốn năm 2019 kéo dài thực hiện sang năm 2020

19/06/2020
5 251/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Thông báo số 3625-TB/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk về kết luận kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước từ ngày 01/8/17 đến ngày 30/9/19 trên...

16/06/2020
6 250/BC-UBND UBND huyện

Tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Cư Kuin 6 tháng đầu năm 2020

16/06/2020
7 249/BC-UBND UBND huyện

Kết quả công tác hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

16/07/2020
8 248/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và công tác bảo tồn, phát triển làng nghề giai đoạn 2011-2020

15/06/2020
9 247/BC-UBND UBND huyện

Số liệu cung cấp phục vụ đoàn kiểm toán chuyên đề chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2019

12/06/2020
10 243/BC-UBND UBND huyện

Đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 5 năm 2021-2025

10/06/2020
11 242/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

11/06/2020
12 241/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/20250 và NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ

11/06/2020
13 239/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện

09/06/2020
14 238/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chương trình 135 6 tháng đầu năm 2020

08/06/2020
15 237/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

08/06/2020
16 234/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện NQ số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/18 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017

04/06/2020
17 232/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện xóa bỏ cây chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Cư kuin

03/06/2020
18 230/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

02/06/2020
19 231/BC-UBND UBND huyện

Về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến ngày 20/5/20

02/06/2020
20 233/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 năm 2020 của UBND huyệ

25/05/2020