Thứ ba , ngày 01 tháng 12 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 52

Hôm nay: 338

Hôm qua: 3,549

Trong tuần: 6,900

Tất cả: 2,136,356

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 347/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

30/09/2020
2 345/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

25/09/2020
3 344/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện đề án phát triển làng nghề trên địa bàn huyện

25/09/2020
4 331/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

14/09/2020
5 317/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

26/08/2020
6 305/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện cư Kuin

10/08/2020
7 302/BC-UBND UBND huyện

Kết quả triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 201--2020 theo QĐ số 2058/QĐ-TTg

10/08/2020
8 301/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2020; ước thực hiện cả năm 2020

05/08/2020
9 300/BC-UBND UBND huyện

Kế hoạch diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2020 trên địa bàn huyện

29/07/2020
10 298/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện quy trình, thủ tục và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư công năm 2020

29/07/2020
11 295/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

27/07/2020
12 293/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

22/07/2020
13 286/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 kết quả thực hiện nguồn thu sử dụng đất năm 2020 và dự kiến khả năng thu trong năm 2020

14/07/2020
14 275/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 5 năm tình hình thực hiện NQ số 35/Q-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

09/07/2020
15 269/BC-UBND UBND huyện

Kết quả tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020

03/07/2020
16 268/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/10 của TTCP về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung

03/07/2020
17 267/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện

30/06/2020
18 266/BC-UBND UBND huyện

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020

30/06/2020
19 262/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết thực hiện chương trình phòng chống ma túy đến năm 202

29/06/2020
20 261/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020

29/06/2020