Thứ hai , ngày 08 tháng 03 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 54

Hôm nay: 5,670

Hôm qua: 4,181

Tất cả: 2,514,075

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 169/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCov) gây ra trên địa bàn huyện

04/02/2020
2 170/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCov) gây ra trên địa bàn huyện

05/02/2020
3 2867/KH-UBND

Phương án cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 huyện

05/08/2020
4 2792/UBND-TH

V/v thực hiện Công văn số 2536/SYT-KHNVY ngày 27/27/2020 của Sở Y Tế

29/07/2020
5 2793/UBND-TH

V/v thực hiện Công văn số 6526/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

29/07/2020
6 2799/UBND-VP

v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

29/07/2020
7 2827/UBND-VP

v/v tiếp tục thực hiện các các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

31/07/2020
8 05/TB-BCĐ

Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

12/02/2020
9 QĐ 201/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

12/02/2020
10 308/KH-UBND

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

05/02/2020
11 18/TB-UBND

Về kết luận của đồng chí Y Ngơn Niê - PCT UBND huyện tại cuộc họp về triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

03/02/2020
12 248/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 777/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra.

05/02/2020
13 249/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 756/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

05/02/2020
14 250/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

05/02/2020
15 251/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 780/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân.

05/02/2020
16 252/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2020.

05/02/2020
17 254/UBND-VP

Về việc triển khai Công văn số 303/SYT-KHNVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh về việc hướng dẫn tổng vệ sinh các trường học phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV).

05/02/2020
18 255/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 781/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

05/02/2020
19 256/UBND-PYT

Về việc tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

05/02/2020
20 258/UBND-TH

Về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 04/02/2020 của Huyện ủy Cư Kuin về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)...

05/02/2020