Thứ tư , ngày 15 tháng 07 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 61

Hôm nay: 387

Hôm qua: 1,945

Trong tuần: 6,781

Tất cả: 1,807,524

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 169/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCov) gây ra trên địa bàn huyện

04/02/2020
2 170/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCov) gây ra trên địa bàn huyện

05/02/2020
3 05/TB-BCĐ

Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

12/02/2020
4 QĐ 201/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

12/02/2020
5 308/KH-UBND

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

05/02/2020
6 18/TB-UBND

Về kết luận của đồng chí Y Ngơn Niê - PCT UBND huyện tại cuộc họp về triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

03/02/2020
7 248/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 777/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra.

05/02/2020
8 249/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 756/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

05/02/2020
9 250/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

05/02/2020
10 251/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 780/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân.

05/02/2020
11 252/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2020.

05/02/2020
12 254/UBND-VP

Về việc triển khai Công văn số 303/SYT-KHNVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế tỉnh về việc hướng dẫn tổng vệ sinh các trường học phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV).

05/02/2020
13 255/UBND-VP

Về việc thực hiện Công văn số 781/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

05/02/2020
14 256/UBND-PYT

Về việc tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

05/02/2020
15 258/UBND-TH

Về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 04/02/2020 của Huyện ủy Cư Kuin về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV)...

05/02/2020
16 318/UBND-NV

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra.

05/02/2020
17 336/UBND-VP

Về việc triển khai Công văn số 356/SYT-KHNVY ngày 07/02/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học.

12/03/2020
18 337/UBND-VP

Về việc triển khai Công văn số 887/UBND-KGVX ngày 06/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy.

12/02/2020
19 196/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

11/02/2020
20 347/UBND-VP

Về việc triển khai Công văn số 317/STNMT-BVMT ngày 12/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ dsinh môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp...

13/02/2020