Thể lệ cuộc thi Viết và câu hỏi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

Thể lệ cuộc thi Viết và câu hỏi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA III

Giấy triệu tập Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Ea Ktur

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin vừa tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà H’Nga Niê, ở buôn Jung A, xã Ea Ktur.

Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ quan, tổ chức tín dụng, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cấp huyện, các doanh nghiệp bảo hiểm. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức...

Chi Đoàn Công an huyện Cư Kuin thực hiện “Ngày chủ nhật tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh tại trường học

Sáng ngày 31/3/2019, tại trường THPT Y Jut, Chi đoàn thanh niên Công an huyện phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện đã tổ chức hoạt động "Ngày chủ nhật tình nguyện"...

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu hỏi đáp - đáp về Luật An ninh mạng

Tài liệu hỏi đáp - đáp về Luật An ninh mạng

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)

HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 20 NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Ngày 19/7/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo,...

Tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực...

Bộ câu hỏi Hội thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2018 tại cấp huyện, cấp xã

Bộ câu hỏi Hội thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2018 tại cấp huyện, cấp xã

TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa III đến cử tri và nhân dân

Về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa III đến cử tri và nhân dân