Chủ nhật , ngày 29 tháng 03 năm 2020

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC KRÔNG ANA – CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ

Ngày 13/11/2019, Chi cục thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin đã tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế và trao đổi, tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế...

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Ngày 8/11/2019, UBND huyện Cư Kuin sẽ tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11...

Thể lệ cuộc thi Viết và câu hỏi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

Thể lệ cuộc thi Viết và câu hỏi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA III

Giấy triệu tập Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Ea Ktur

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin vừa tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà H’Nga Niê, ở buôn Jung A, xã Ea Ktur.

Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ quan, tổ chức tín dụng, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cấp huyện, các doanh nghiệp bảo hiểm. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức...

Chi Đoàn Công an huyện Cư Kuin thực hiện “Ngày chủ nhật tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh tại trường học

Sáng ngày 31/3/2019, tại trường THPT Y Jut, Chi đoàn thanh niên Công an huyện phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện đã tổ chức hoạt động "Ngày chủ nhật tình nguyện"...