Thứ hai , ngày 20 tháng 01 năm 2020

HỘI KHỎE PHÙ ĐỘNG HUYỆN CƯ KUIN LẦN THỨ VI NĂM 2020

Từ ngày 2 đến ngày 4/1/2020, tại Trường THCS Lê Thị Hông Gấm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VI năm 2020...

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 7/1/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.....

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CƯ KUIN KHÓA III NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 31/12/2019, Hội khuyến học huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024......

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020

Sáng ngày 26/12/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa giáo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020....

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

Ngày 15/11/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2015 – 2019...

SỞ THỔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 1 NĂM 2019

Ngày 12/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 1 nhằm đánh giá kết quả công tác và xếp loại thi đua năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám...

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG.

Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương....