Thứ hai , ngày 08 tháng 03 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 108

Hôm nay: 5,601

Hôm qua: 4,181

Tất cả: 2,514,006

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 15QĐ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu

01/03/2021
2 82/QĐ-UBND

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

20/01/2021
3 405/UBND-NV

Về việc cập nhật, triển khai các văn bản về công tác bầu cử

22/02/2021
4 90/UBND-NV

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử

14/01/2021
5 344/UBND-TCKH

v/v xây dựng và gửi dự toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05/02/2021
6 01/TB-UBBC

Thông báo địa điểm làm việc, phương thức liên lạc của Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin

01/02/2021
7 08/TB-UBBC

Thông báo về việc phân công Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2021-2026

18/02/2021
8 12/TB-UBB

Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2021-2026

24/02/2021
9 05/KH-UBBC

Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/02/2021
10 37/VPHĐBCQG-PL

Về việc một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử

03/02/2021
11 36/VPHĐBCQG-PL

Về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

03/02/2021
12 42/UB-QĐ

Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

23/02/1997
13 33/VPHĐBCQG

Về việc cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

26/01/2021
14 30/VPHĐBCQG

Về việc thông báo danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử

19/01/2021
15 26/VPHĐBCQG

về việc hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

30/12/2020
16 42/KH-HĐBCQG

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/02/2021