Thứ ba , ngày 27 tháng 07 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 88

Hôm nay: 1,936

Hôm qua: 4,077

Tất cả: 3,141,183

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 40/NQ-UBBC

V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 -2026

31/05/2021
2 763/QĐ-UBND

V/v điều chỉnh thông tin Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

13/05/2021
3 34/KH-UBBC

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/05/2021
4 33/HD-TBTT

Hướng dẫn trang trí, khánh tiết khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/05/2021
5 28/NQ-UBBC

V/v lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/04/2021
6 623/QĐ-UBND

V/v điều chỉnh thông tin Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/04/2021
7 521/QĐ-UBND

QĐ vv phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

23/03/2021
8 450/QĐ-UBND

V/v thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

12/03/2021
9 15QĐ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu

01/03/2021
10 82/QĐ-UBND

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

20/01/2021
11 405/UBND-NV

Về việc cập nhật, triển khai các văn bản về công tác bầu cử

22/02/2021
12 90/UBND-NV

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử

14/01/2021
13 344/UBND-TCKH

v/v xây dựng và gửi dự toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05/02/2021
14 01/TB-UBBC

Thông báo địa điểm làm việc, phương thức liên lạc của Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin

01/02/2021
15 08/TB-UBBC

Thông báo về việc phân công Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2021-2026

18/02/2021
16 12/TB-UBB

Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2021-2026

24/02/2021
17 05/KH-UBBC

Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/02/2021
18 37/VPHĐBCQG-PL

Về việc một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử

03/02/2021
19 36/VPHĐBCQG-PL

Về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

03/02/2021
20 42/UB-QĐ

Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

23/02/1997