Thứ hai , ngày 20 tháng 01 năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Số: 1339/KH-UBND

Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin