Thứ ba , ngày 09 tháng 03 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 56

Hôm nay: 2,307

Hôm qua: 6,152

Tất cả: 2,516,864

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 02/CT-UBND Chỉ thị về tổ chức hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 UBND huyện

Chỉ thị về tổ chức hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

20/01/2021
2 1330/QĐ-UBND

V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

20/08/2021
3 105a/QĐ-UBND

Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020

15/01/2020
4 1010/QĐ-UBND

V/v công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2018

31/07/2019
5 2166/QĐ-UBND

V/v công bố công khai sô liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

28/12/2018
6 95/QĐ-UBND

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

24/01/2018
7 95/QĐ-UBND UBND huyện

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

24/01/2018
8 279/TB-UBND

Thông báo về việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở đạo Công giáo, Tin lành và một số gia đình theo đạo thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020

17/12/2020
9 278/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2020, đề ra nhiệm vụ năm 2021

16/12/2020
10 274/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để triển khai công tác GPMB thực hiện dự án: hệ thống thoát nước Khu trung tâm hành chính

08/12/2020
11 270/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo phương án cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng...

03/12/2020
12 269/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - PCT UBND huyện về việc xử lý vướng mắc, tồn tại kéo dài trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Yen Ngựa xã Cư Êwi huyện Cư Kuin

03/12/2020
13 268/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Lê Phú Hanh - PCT UBND huyện chỉ đạo xử lý những vụ việc còn tồn đọng kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản

02/12/2020
14 4136/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em

25/12/2020
15 4083/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 2021-2025

15/12/2020
16 4044/KH-UBND

Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp úng trình độ chuẩn được đào tạo trên địa bàn huyện

08/12/2020
17 4008/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

03/12/2020
18 3989/KH-UBND

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự bổ sung năm 2021

02/12/2020
19 3848/KH-UBND

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

17/12/2020
20 3841/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, tiêu độc, khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện

16/12/2020