Thứ tư , ngày 21 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 76

Hôm nay: 614

Hôm qua: 3,258

Trong tuần: 8,441

Tất cả: 2,040,638

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 7696/UBND-NC UBND tỉnh

Về việc triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

27/08/2020
2 28/NQ-HĐND HĐND tỉnh

điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 8/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, NV và phân bổ vốn thực hiện CT MTQG Giảm...

08/07/2020
3 27/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông

08/07/2020
4 26/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Di dân khẩn cấp vùng ống, lũ quyết, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

08/07/2020
5 25/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án bố trí ốn định dân di cư tự do tại xã Vụ bổn, huyện Krông Pắc

08/07/2020
6 24/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng

08/07/2020
7 23/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 7/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện...

08/07/2020
8 21/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc Ii, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
9 20/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

08/07/2020
10 19/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết V/v bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng...

08/07/2020
11 18/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết V/v chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

08/07/2020
12 08/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
13 07/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương

08/07/2020
14 05/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
15 04/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030

08/07/2020
16 06/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk lắk

08/07/2020
17 02/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

08/07/2020
18 03/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết ban hành quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
19 17/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/05/2020
20 16/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/05/2020