Thứ ba , ngày 02 tháng 06 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 33

Hôm nay: 703

Hôm qua: 1,111

Trong tuần: 3,160

Tất cả: 1,723,464

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 18/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/05/2020
2 1049/QĐ-UBND UBND tỉnh

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thược thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Đắk Lawsk (Đợt...

14/05/2020
3 858/QĐ-UBND UBND tỉnh

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chăn nuôi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

24/04/2020
4 12/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/04/2020
5 10/2020/QĐ-UBND

Về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa ban tỉnh Đắk Lắk

13/04/2020
6 213/QĐ-UBND UBND tỉnh

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

04/02/2020
7 204/QĐ-UBND UBND tỉnh

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

04/02/2020
8 08/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Về việc quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22/01/2020
9 06/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/01/2020