máy xông khí dung | máy đo huyết áp| máy massage| máy đo đường huyết| wedding planner, thiet ke phong karaoke| Dạy nấu ăn| Mẹo hay bỏ túi| may loc nuoc, an cung ngưu hoàng hoàn đồng nhân đường, Avatar, tai my talking tom, dich vu 3g mobifone, tổ chức đám cưới,
Thứ Sáu ngày 23/06/2017 05:14
liên kết website
Lịch làm việc lãnh đạo UBND huyện cải cách hành chính TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ Hội thi tin học hệ thống thư điện tử Dịch vụ hành chính công Cư Kuin Ban biên tập Trang một cửa liên thông Góp ý dự thảo học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ kuin, TỈNH ĐẮK LẮK

Tin an ninh quốc phòng

Công tác đảm bảo An ninh trật tự ở xã vùng Giáo Hòa Hiệp

Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, là xã có tính đặc thù về tôn giáo, xã có 3 tôn giáo chính là Công giáo, Tin lành và Phật giáo, toàn xã có 08 thôn, buôn, trong đó có 6 thôn người kinh và 2 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ, dân số có trên 10.685 người trong đó số người theo đạo chiếm 92,7% dân số toàn xã. Trên địa bàn xã có 3 giáo xứ, 01 giáo họ và 01 Chi hội Tin lành buôn Kpung, có 7 Linh mục, 01 Mục Sư thực thụ  và 35 người là chức việc.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào có đạo. Trong những năm qua, Công an xã Hòa Hiệp đã tích cực tham mưu cho Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác đảm bảo An ninh trật tự (ANTT), đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của xã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên, các Chức sắc, Chức việc, đồng bào có đạo và các tầng lớp nhân dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Tín ngưỡng Tôn giáo, cũng như các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, luôn tranh thủ vai trò của các Chức sắc, Chức việc tuyên truyền, giáo dục đồng bào có đạo vừa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, vừa làm tròn bổn phận đối với đạo, với đời. Thông qua việc vận động bà con giáo dân sống “Phúc âm trong lòng dân tộc”, “Lương giáo đoàn kết”, “Tốt đời đẹp đạo” đã góp phần phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của đông đảo đồng bào có đạo trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống mới ở xã vùng giáo, ổn định tình hình ANTT ngay ở cơ sở.

Nét nổi bật là nhiều mô hình tự quản về ANTT ở vùng giáo xã Hòa Hiệp đã được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực như: Mô hình Tổ tự quản về ANTT tại 8 thôn, buôn; mô hình điểm phong trào “3 An toàn” về ANTT, tại Giáo xứ Kim Phát, thôn Kim Phát; mô hình tổ An ninh nhân dân gồm 28 tổ; trong đó mô hình điểm của phong trào “3 an toàn” về ANTT tại Giáo xứ Kim Phát, thôn Kim Phát được xem là mô hình điểm để nhân rộng. Các mô hình này đã được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào vùng giáo ngày càng phát triển cả chiều sâu và bề rộng, vai trò của Cấp uỷ, Chính quyền, các cơ quan, ban ngành và các Chức sắc, Chức việc và đồng bào có đạo về nhiệm vụ đảm bảo ANTT từng bước được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2013 đến nay đồng bào các tôn giáo trên địa bàn xã, đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an trên 55 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có hàng chục nguồn tin có giá trị, đã giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, bắt được nhiều đối tượng có hành vi vi phạm Pháp luật, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại, gồm: 3 xe máy, 2 xe đạp, 01 két sắt cùng những tài sản trị giá trên 166 triệu đồng. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, hàng năm qua phân loại, bình xét có trên 85% hộ đồng bào có đạo của xã được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, có 6/8 thôn, buôn đạt danh hiệu và được công nhận thôn văn hóa nhiều năm liền.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị, đội ngũ cốt cán của xã vùng giáo Hòa Hiệp được đặc biệt được coi trọng. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 33 cán bộ Đảng viên là người có đạo, đang trực tiếp tham gia công tác, giữ các chức vụ lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị từ xã đến các thôn, buôn. Ngoài ra, sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Công tác tôn giáo”, trên địa bàn xã Hòa Hiệp đã có hàng trăm lượt giáo dân tham gia công tác giữ gìn ANTT của xã và tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ tại các thôn, buôn. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Với những thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong vùng giáo xã Hòa Hiệp đã có hàng trăm lượt, cán bộ và nhân dân là đồng bào có đạo đã lập nhiều thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và các phong trào thi đua khác, được các cấp Chính quyền và Công an các cấp khen thưởng. Riêng lực lượng Công an xã được Giám đốc công an tỉnh Đắk lak tặng 3 bằng khen và 6 giấy khen./.

Huyện Cư Kuin thực hiện tốt việc tiếp công dân

Xác định việc tiếp công dân của cơ quan hành chính Nhà nước là thể hiện sự tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, thông qua công tác tiếp dân, các cơ quan Nhà nước sẽ nắm bắt được dư luận xã hội, hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để bổ sung, điều chỉnh các chính sách, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Vì vậy năm 2015, UBND huyện Cư Kuin đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, từ đó đã giảm được đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Ngay từ đầu năm UBND huyện Cư Kuin đã chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, nghành và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, UBND huyện Cư Kuin đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân từ huyện đến cơ sở, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với công dân, định kỳ tiếp công dân vào ngày 05 và 20 hàng tháng; cán bộ tiếp dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nơi tiếp công dân theo đúng quy định, có biểu bảng thông báo hướng dẫn rõ ràng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của mình. UBND huyện cũng đã tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, nghiệp vụ hòa giải cho các đối tượng là Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, cán bộ tư pháp các xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng đối thoại, kỹ năng phân biệt rõ các khái niệm, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nắm được trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết các vụ việc, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn giải quyết một số tình huống cụ thể trong công tác tiếp dân để nâng cao trình độ năng lực và phong cách cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân.

          Theo đó, trong năm 2015, toàn huyện đã thực hiện tiếp 132 lượt/123 vụ gồm: khiếu nại 07 vụ, tố cáo 05 vụ, kiến nghị 110 vụ, phản ánh 01 vụ. Trong đó cấp huyện tiếp 60 lượt/54 vụ bao gồm: khiếu nại 06 vụ, tố cáo 03 vụ, kiến nghị 44 vụ, phản ánh 01 vụ; cấp xã tiếp 72 lượt/69 vụ gồm: khiếu nại 01 vụ, tố cáo 02 vụ, kiến nghị 66 vụ. Nội dung của công dân đến đề nghị giải quyết chủ yếu về các lĩnh vực: đất đai, tài sản, tài chính, hành chính, chính sách xã hội, môi trường, việc đền bù giải tỏa và một số các lĩnh vực khác. Trong công tác tiếp dân, các ý kiến của công dân đều được lãnh đạo hoặc cán bộ tiếp dân dành thời gian hợp lý để trao đổi, đối thoại, giải thích, hướng dẫn với thái độ cởi mở, chân thành, thấu tình đạt lý, làm rõ đúng sai và trả lời tại chỗ, kịp thời, thỏa đáng hoặc chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết nên được người dân đồng thuận cao, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của công dân, từ đó không xảy ra bức xúc, điểm nóng hoặc khiếu kiện, tố cáo đông người. Do làm tốt công tác tiếp dân mà trong năm 2015, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Kuin ngày càng được nâng cao, số lượng đơn thư khiếu nại, tổ cáo giảm nhiều so với những năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng đi lên./.

                                       

Trong anh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Mô hình điểm “ 3 An toàn” về ANTT tại giáo xứ Kim Phát, thôn Kim Phát xã Hòa Hiệp

                          Bài: Hồng Khanh – Hòa Hiệp, Cư Kuin

Xã Ea Ktur Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh – Tổ quốc (24/08/2016)
Xã Hòa Hiệp (Cư Kuin) tổ chức lễ ra mắt mô hình xã “không có tệ nạn ma túy”. (09/05/2016)
Huyện Cư Kuin tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016 (24/02/2016)
Huyện cư kuin tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (28/12/2015)
Huyện Cư Kuin tổ chức lễ giao quân năm 2015 (08/09/2015)
BCH Quân sự huyện Cư Kuin khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân cơ động cụm III năm 2015 (30/03/2015)
Tình hình trật tự an toàn giao thông huyện Cư Kuin từ đầu năm đến nay và một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn (31/10/2014)
Tập huấn kiến thức pháp luật phòng chống tội phạm cho lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thôn trưởng, buôn trưởng, trưởng công an xã và công an viên (03/06/2014)
Đảng ủy Quân sự huyện Cư Kuin Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 147-NQ/ĐU của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 11 của Quân khu 5…. (30/10/2013)
Huyện Cư Kuin, quan tâm xây dựng phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo tinh thần Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương... (22/08/2013)
UBND xã Ea Ktur tổ chức lễ kết nạp lực lượng dân quân nòng cốt năm 2013 (06/03/2013)
Đổi thay trên buôn Ea Khít, Ea Bhốk (21/02/2013)
Xã Ea Ktur tổ chức phát động phong trào vì an ninh tổ quốc (08/02/2013)
Xã Ea Ktur tổ chức Hội nghị quốc phòng quân sự (22/01/2013)
Năm 2012 làm tốt công tác kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông (11/01/2013)
Giảm số vụ phạm pháp hình sự (10/01/2013)
Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013 (09/01/2013)
Thanh niên xã Ea Ning sẵn sàng lên đường nhập ngũ (26/12/2012)
Một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thồi gian tới (21/06/2017)
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) Tại Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện. (12/06/2017)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 273281 (28/02/2017)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 (08/02/2017)
Cư Kuin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII (19/01/2017)
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục thể chất, phong trào hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 (16/01/2017)
Thông báo về kỳ họp thứ II HĐND huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (05/12/2016)
Hội Người cao tuổi huyện Cư Kuin, Tổ chức Hội thi Thể dục dưỡng sinh lần thứ III, năm 2016 (28/10/2016)
Trao 10 suất học bổng “Vì em hiếu học” năm 2016 tại huyện Cư Kuin (28/10/2016)
Phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở huyện Cư Kuin (28/10/2016)
Phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở xã Hòa Hiệp (28/10/2016)
Hội NCT huyện Cư Kuin: Phát huy tốt vai trò "Tuổi cao, gương sáng" (28/10/2016)
Ngân hàng CSXH huyện Cư Kuin: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách vay vốn (28/10/2016)
Huyện Cư Kuin tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ BHYT năm học 2016-2017 (28/10/2016)
HUYỆN CƯ KUIN TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (14/10/2016)
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY (07/10/2016)
Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin: Tổ chức Hội thao lần thứ 2 năm 2016 (24/08/2016)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TỔ CHỨC HỌP BÁO VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 (28/06/2016)
UBND HUYỆN CƯ KUIN CHỈ ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, UBND CÁC XÃ VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGHIÊM TÚC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (27/06/2016)
Mít tin tuần lễ quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 (30/05/2016)
HƯỚNG RA ĐỀ MỞ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA GÓP PHẦN QUAN TRỌNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (18/05/2016)
Một số kinh nghiệm qua 2 năm triển khai dạy Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD ở huyện Cư Kuin (18/05/2016)
Sơ kết 03 năm Mô hình trường học mới cấp tiểu học tại huyện Cư Kuin (09/05/2016)
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ KUIN XÉT XỬ LƯU ĐỘNG “VỤ ÁN HÌNH SỰ” (09/05/2016)
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Hòa Hiệp, Cư Kuin (09/05/2016)
Nhìn lại chặng đường hoạt động của Hội Khuyến học huyện Cư Kuin sau 09 năm thành lập (22/04/2016)
Thường trực HĐND huyện Cư Kuin: Tổ chức Hội nghị giao ban quý I-2016 (09/04/2016)
Phiên họp thứ 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk (08/04/2016)
Về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính (06/04/2016)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (06/04/2016)
Giải bóng đá FUSAL chào mừng 85 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh và 41 năm thống nhất đất nước (04/04/2016)
Cư Kuin cần có định hướng phát triển kinh tế dài hạn trên cơ sở phát huy những thế mạnh sẵn có (02/04/2016)
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất (30/03/2016)
Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi lần thứ I - năm học 2015-2016 (29/03/2016)
Hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Cư Kuin (15/03/2016)
Đoàn học sinh huyện Cư Kuin đạt giải ba toàn đoàn tại Hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII - năm 2016 (10/03/2016)
Sức mạnh từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cư Kuin (02/03/2016)
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở trường Tiểu học Hoàng Hanh xã Hòa Hiệp (02/03/2016)
Hội chữ thập đỏ huyện Cư Kuin thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo (02/03/2016)
Nữ CNVCLĐ huyện Cư KUin với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (02/03/2016)
Những chuyển biến từ việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở huyện Cư Kuin (01/03/2016)
Đổi thay ở Buôn Ciêt xã Ea Tiêu (01/03/2016)
Huyện ủy Cư Kuin Chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (01/03/2016)
Hội nghị tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (01/03/2016)
Công bố chủ trương tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 (24/02/2016)
Huyện ủy cư kuin tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng (19/02/2016)
UBMTTQ VN Huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021. (18/02/2016)
Hãy hướng tới vai trò đích thực của môn Văn (17/02/2016)
10 Sự kiện giáo dục và đào tạo tiêu biểu năm 2015 (16/02/2016)
7 biện pháp nhắm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh vùng khó khăn (16/02/2016)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin đạt giải Ba toàn đoàn tại Hội thi Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành học Mầm non cấp tỉnh, năm học 2015-2016 (01/02/2016)
Niềm tin Đảng tiếp tục có quyết sách đúng đắn đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo (28/01/2016)
Đoàn học sinh cấp trung học cơ sở huyện Cư Kuin đạt nhiều giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016 (27/01/2016)
Những con đường ý Đảng - lòng dân. (27/01/2016)
HỘI THI “CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2015-2016 (13/01/2016)
Xã Hòa Hiệp Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (13/01/2016)
Huyện ủy Cư Kuin tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 (05/01/2016)
HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016 (05/01/2016)
Hội thi kể chuyện (04/01/2016)
Bế mạc hội khỏe phù đổng lần thứ IV (04/01/2016)
Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016 (03/01/2016)
Huyện ủy Cư Kuin tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020 (25/12/2015)
THÔNG BÁO (22/12/2015)
Xã Ea Ning bàn giao bò giống sinh sản cho hộ nghèo Buôn Pứk PRông (20/12/2015)
HĐND huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện (11/12/2015)
HĐND huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện (11/12/2015)
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH DAK LAK TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN CƯ KUIN (11/12/2015)
Xã Ea Ning tưng bừng ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc (23/11/2015)
THÔNG BÁO! (10/11/2015)
THÔNG BÁO! (06/11/2015)
UNMD huyện tổ chức tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện (05/11/2015)
Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện (05/11/2015)
Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông (05/11/2015)
UBND huyện chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh LMLM cho gia súc trên địa bàn (05/11/2015)
Phòng GD&ĐT phối hợp với công đoàn GD tổ chức hội thao và hội thi văn nghệ truyền thống - năm 2015 (03/11/2015)
Tập huấn kiên thức pháp luật phòng chống tội phạm cho Lãnh đạo UBND các xã thôn trưởng, buôn trưởng, trưởng công an xã và công an viên năm 2015 (03/11/2015)
Huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, mẫu giáo (12/10/2015)
Thực trạng và kết quả triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại huyện Cư Kuin (09/10/2015)
Huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015 – 2020 (09/10/2015)
Huyện ủy cư kuin chỉ đạo lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng (09/10/2015)
HĐND huyện cư kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh phó chủ tịch UBND huyện (09/10/2015)
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện CCHC 8 tháng năm 2015 (01/10/2015)
Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử lưu động (01/10/2015)
Hội thi "nông dân cư kuin chung tay xây dựng NTN" năm 2015. (01/10/2015)
Xã hội hóa giáo dục - yếu tố quan trọng để phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay (29/09/2015)
Khổ vì con (28/09/2015)
Hiệu quả từ mô hình "Tuyến đường rác thải" của hội phụ nữ xã Ea Ning (28/09/2015)
UBND huyện Cư Kuin tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 chương trình xây dựng nông thôn mới (28/09/2015)
Hiệu quả từ công tác giảm nghèo ở xã Ea Hu (28/09/2015)
Tòa án huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "trộm cắp tài sản" (17/09/2015)
PS:Huyện Cư Kuin nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn (17/09/2015)
UBND Huyện cư kuin tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân và tập huấn chính sách bảo hiểm y tế. (08/09/2015)
huyện cư kuin họp đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn (08/09/2015)
Sáng 5-9, các trường trên cả nước đồng loạt khai giảng (07/09/2015)
Thực hiện chương trình đào tạo giáo viên mới từ năm học 2016-2017 (24/08/2015)
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Cả nước cần khai giảng một thời khắc” (20/08/2015)
Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (19/08/2015)
Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh đề thi, lịch thi THPT Quốc gia năm 2016 (18/08/2015)
Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 (17/08/2015)
Huyện Cư Kuin sôi nổi các hoạt động chào mừng cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và 70 năm thành lập công an nhân dân (17/08/2015)
Bản đồ hành chính
tin ảnh
< >
Liên kết website
ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi oms huyện Cư Kuin chung tay xây dựng nông thôn mới Việt Nam online

Trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Email: bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
Ghi rõ nguồn tin "www.cukuin.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT này.