máy xông khí dung | máy đo huyết áp| máy massage| máy đo đường huyết| wedding planner, thiet ke phong karaoke| Dạy nấu ăn| Mẹo hay bỏ túi| may loc nuoc, an cung ngưu hoàng hoàn đồng nhân đường, Avatar, tai my talking tom, dich vu 3g mobifone, tổ chức đám cưới,
Chủ Nhật ngày 25/06/2017 00:19
liên kết website
Lịch làm việc lãnh đạo UBND huyện cải cách hành chính TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ Hội thi tin học hệ thống thư điện tử Dịch vụ hành chính công Cư Kuin Ban biên tập Trang một cửa liên thông Góp ý dự thảo học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ kuin, TỈNH ĐẮK LẮK

tin tuyên truyền

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII)

Tại Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vậy, Chi ủy chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nội dung quy trình sinh hoạt theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW; đồng thời luôn nhắc nhở các đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến trong sinh hoạt… để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0001.JPG

     Đ/c Y Jan Buôn Krông – Phó bí thư TTr quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị Tổng kết 10 năm…

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện hiện có 19 đảng viên; đảng viên nam: 12 đồng chí, chiếm 66,66%; nữ 06 đồngchí, chiếm 33,33%; dân tộc thiểu số: 03 đồng chí, chiếm 16,66%.

Trong tổng số19 đảng viên của chi bộ gồm: Thườngtrực HĐND huyện 03đồng chí, Lãnh đạo UBND huyện 03 và đảng viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND 13 đồng chí.

Trong những năm qua chi bộ thường xuyên được sự quan tâm của Đảng ủy cơ quan, cũng như của thường trực HĐND và lãnh đạo UBND qua đó các đảng viên trong chi bộ luôn nắm bắt được thông tin trong công tác tham mưu, phục vụ và trong lãnh đạo, điều hành chung; các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của huyện, được thử thách, rèn luyện trong công tác, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn…

Cấp ủy, chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện thường xuyên lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thườngtrực HĐND, UBND trong triển khai thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trên các lĩnh vực phát triển KT - XH, QP - AN và công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ hàng năm.

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được coi là yếu tố đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức của chi bộ, vì vậy chi ủy luôn đề cao hoạt động này. Đến nay, trình tự, nội dung trong sinh hoạt chi bộ luôn bám sát và thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ  gắn với thực hiện có kết quả Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ với phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể. Quá trình thực hiện đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp để đảng viên cụ thể hóa thành việc làm thiết thực gắn với công tác chuyên môn..  Trước mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực, đã gợi mở cho đảng viên tham gia ý kiến. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; chế độ tự phê bình và phê bình được thực hiện có hiệu quả thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong thực hiện tự phê bình và phê bình, coi trọng việc xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp; phê bình đồng chí trên tinh thần thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, có như vậy sinh hoạt chi bộ mới thực sự chất lượng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Và để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, tập thể đảng viên trong chi bộ cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, chi ủy cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; chi ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, là tham gia xây dựng Đảng.

Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt.

Hai là,đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi bộ, chi ủy. Tăng cường vai trò trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cấp ủy và đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực thi công vụ.

Ba là,bí thư, chi ủy viên phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng; trong sinh hoạt phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu có vi phạm.

Bốn là,triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng uỷ; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảng; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan; kịp thời biểu dương những đảng viên tiêu biểu, học hỏi những kinh nghiệm trong sinh hoạt của các chi bộ khác, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Năm là,chỉ đạo sát sao việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nghị quyết của Đảng ủy và hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục củng cố, kiện toàn cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Làm tốt công tác đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo việc sinh hoạt của Chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng,mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới./.

Bài ảnh: Nguyễn Tứ Việt

Trao 10 suất học bổng “Vì em hiếu học” năm 2016 tại huyện Cư Kuin (28/10/2016)
Phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở xã Hòa Hiệp (28/10/2016)
Mít tin tuần lễ quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 (30/05/2016)
Phiên họp thứ 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk (08/04/2016)
Những chuyển biến từ việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở huyện Cư Kuin (01/03/2016)
Đổi thay ở Buôn Ciêt xã Ea Tiêu (01/03/2016)
UNMD huyện tổ chức tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện (05/11/2015)
UBND huyện chỉ đạo tăng cường phòng chống bệnh LMLM cho gia súc trên địa bàn (05/11/2015)
Huyện ủy cư kuin chỉ đạo lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng (09/10/2015)
Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử lưu động (01/10/2015)
Khổ vì con (28/09/2015)
PS:Huyện Cư Kuin nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn (17/09/2015)
huyện cư kuin họp đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn (08/09/2015)
Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (19/08/2015)
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 (07/07/2015)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Kuin trao nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Ea Ning. (06/04/2015)
Phòng giáo dục và đào tạo huyện cư kuin đạt giải ba hội thi tự làm đồ dùng dạy học cấp tiểu học - năm học 2014 – 2015 (23/03/2015)
Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng mô hình điểm “khu dân cư an toàn, bình yên, không tội phạm và tệ nạn xã hội” tại thôn 17 (30/01/2015)
Huyện Cư Kuin tổ chức thành công đại hội luật gia huyện khóa I (nhiệm kỳ 2014 - 2019). (24/12/2014)
Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh dành cho cán bộ, giáo viên cấp THCS năm học 2014 -2015 (23/12/2014)
Cúp vàng vô địch bóng chuyền nam khối các phòng giáo dục và đào tạo ở lại với Cư Kuin 5 năm liền (26/11/2014)
Một số vấn đề cơ bản của luật tiếp công dân (07/11/2014)
Nhà nước ta đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân (30/10/2014)
Huyện Cư Kuin mở Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở (29/09/2014)
Công chức, viên chức cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND và Trung tâm thể thao huyện Cư Kuin tổ chức thi đấu bóng đá chào mừng Đại hội dân tộc thiểu số huyện Cư Kuin lần thứ II (14/08/2014)
Bộ giáo dục và đào tạo mới ban hành quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia (14/07/2014)
Năm học 2014-2015 có thể học sớm hơn so với những năm trước (13/06/2014)
Quản lý chặt hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp (02/06/2014)
Nên hay không nên cho con học trước chương trình lớp 1 (01/06/2014)
Huyện Cư Kuin - Mở đợt cáo điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ tết Nguyên Đán Giáp Ngọ trên địa bàn huyện (31/12/2013)
HỘI THI VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẦN THỨ 27 CỤM V - 2013 (11/12/2013)
Liên đoàn lao động huyện Cư Kuin đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền giáo dục (02/12/2013)
LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TỔ CHỨC QUY MÔ CẤP QUỐC GIA (28/11/2013)
Huyện Cư Kuin - Một số giải pháp về kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông (31/10/2013)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG (28/10/2013)
Những vấn đề cần nắm vững Trong Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (24/09/2013)
Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận (27/08/2013)
Huyện Cư Kuin chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết (22/08/2013)
Huyện Cư Kuin: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ… (03/07/2013)
Phòng, tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em mỗi khi hè về (11/06/2013)
Huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị quán triệt 09 luật mới ban hành (10/06/2013)
Xấy dựng môi trường không khói thuốc lá (10/06/2013)
Huyện Cư Kuin hướng đến tháng hành động "Vì trẻ em" (10/06/2013)
Huyện Cư Kuin hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 (10/06/2013)
Phát động phong trào (23/05/2013)
BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TUỔI TRẺ HUYỆN CƯ KUIN (16/05/2013)
Công an huyện Cư Kuin làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở thôn, buôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (15/05/2013)
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Bhôk lần thứ IV (nhiệm kỳ 2013 - 2015) (25/04/2013)
Hội thi “Nét đẹp Phụ nữ thời kỳ đổi mới” xã Ea Ktur năm 2013 (12/03/2013)
Ngày 08/3 - Thành quả đấu tranh lâu dài của hàng trăm triệu phụ nữ trên thế giới (06/03/2013)
Xuân về trong những ngôi nhà xây dựng bằng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình (25/02/2013)
Năm 2012 huyện Cư Kuin: Tăng cường công tác xét xử lưu động gắn với hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn. (21/02/2013)
Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn Cư Kuin (21/02/2013)
Thư chúc tết Quý Tỵ năm 2013 của Chủ tịch nước (10/02/2013)
Nâng cao sức “đề kháng” trước thông tin sai trái trên mạng Internet (08/02/2013)
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2013) – Một niềm tin son sắt (08/02/2013)
Hôi Đồng Nhân Dân xã Ea Ktur tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 (22/01/2013)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ (18/01/2013)
HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 (11/01/2013)
Phát hiện chất có thể gây vô sinh trong trái cây Trung Quốc (26/12/2012)
Chỉ đạo điểm triển khai nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn Quốc lần thứ XI tại xã Ea Tiêu (26/12/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành(22/12/1944 – 22/12/2012) (25/12/2012)
Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam(20/11/2012) (25/12/2012)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (25/12/2012)
Huyện Cư Kuin, Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (30/11/-0001)
Tặng quà cho học sinh nghèo (30/11/-0001)
Khai giảng lớp truyền dạy đánh công chiêng (23/06/2017)
Một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thồi gian tới (21/06/2017)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 273281 (28/02/2017)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 (08/02/2017)
Cư Kuin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII (19/01/2017)
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục thể chất, phong trào hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 (16/01/2017)
Thông báo về kỳ họp thứ II HĐND huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (05/12/2016)
Hội Người cao tuổi huyện Cư Kuin, Tổ chức Hội thi Thể dục dưỡng sinh lần thứ III, năm 2016 (28/10/2016)
Phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở huyện Cư Kuin (28/10/2016)
Hội NCT huyện Cư Kuin: Phát huy tốt vai trò "Tuổi cao, gương sáng" (28/10/2016)
Ngân hàng CSXH huyện Cư Kuin: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách vay vốn (28/10/2016)
Huyện Cư Kuin tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ BHYT năm học 2016-2017 (28/10/2016)
HUYỆN CƯ KUIN TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (14/10/2016)
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY (07/10/2016)
Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin: Tổ chức Hội thao lần thứ 2 năm 2016 (24/08/2016)
Xã Ea Ktur Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh – Tổ quốc (24/08/2016)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TỔ CHỨC HỌP BÁO VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 (28/06/2016)
UBND HUYỆN CƯ KUIN CHỈ ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, UBND CÁC XÃ VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGHIÊM TÚC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (27/06/2016)
HƯỚNG RA ĐỀ MỞ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA GÓP PHẦN QUAN TRỌNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (18/05/2016)
Một số kinh nghiệm qua 2 năm triển khai dạy Tài liệu tiếng Việt lớp 1 - CGD ở huyện Cư Kuin (18/05/2016)
Sơ kết 03 năm Mô hình trường học mới cấp tiểu học tại huyện Cư Kuin (09/05/2016)
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ KUIN XÉT XỬ LƯU ĐỘNG “VỤ ÁN HÌNH SỰ” (09/05/2016)
Xã Hòa Hiệp (Cư Kuin) tổ chức lễ ra mắt mô hình xã “không có tệ nạn ma túy”. (09/05/2016)
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Hòa Hiệp, Cư Kuin (09/05/2016)
Nhìn lại chặng đường hoạt động của Hội Khuyến học huyện Cư Kuin sau 09 năm thành lập (22/04/2016)
Thường trực HĐND huyện Cư Kuin: Tổ chức Hội nghị giao ban quý I-2016 (09/04/2016)
Về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính (06/04/2016)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (06/04/2016)
Giải bóng đá FUSAL chào mừng 85 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh và 41 năm thống nhất đất nước (04/04/2016)
Cư Kuin cần có định hướng phát triển kinh tế dài hạn trên cơ sở phát huy những thế mạnh sẵn có (02/04/2016)
Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất (30/03/2016)
Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi lần thứ I - năm học 2015-2016 (29/03/2016)
Hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Cư Kuin (15/03/2016)
Đoàn học sinh huyện Cư Kuin đạt giải ba toàn đoàn tại Hội khỏe phù đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII - năm 2016 (10/03/2016)
Công tác đảm bảo An ninh trật tự ở xã vùng Giáo Hòa Hiệp (10/03/2016)
Sức mạnh từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cư Kuin (02/03/2016)
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở trường Tiểu học Hoàng Hanh xã Hòa Hiệp (02/03/2016)
Hội chữ thập đỏ huyện Cư Kuin thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo (02/03/2016)
Nữ CNVCLĐ huyện Cư KUin với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (02/03/2016)
Huyện ủy Cư Kuin Chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (01/03/2016)
Hội nghị tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (01/03/2016)
Công bố chủ trương tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 (24/02/2016)
Huyện Cư Kuin tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016 (24/02/2016)
Huyện ủy cư kuin tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng (19/02/2016)
UBMTTQ VN Huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021. (18/02/2016)
Hãy hướng tới vai trò đích thực của môn Văn (17/02/2016)
10 Sự kiện giáo dục và đào tạo tiêu biểu năm 2015 (16/02/2016)
7 biện pháp nhắm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh vùng khó khăn (16/02/2016)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin đạt giải Ba toàn đoàn tại Hội thi Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành học Mầm non cấp tỉnh, năm học 2015-2016 (01/02/2016)
Niềm tin Đảng tiếp tục có quyết sách đúng đắn đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo (28/01/2016)
Đoàn học sinh cấp trung học cơ sở huyện Cư Kuin đạt nhiều giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016 (27/01/2016)
Những con đường ý Đảng - lòng dân. (27/01/2016)
HỘI THI “CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2015-2016 (13/01/2016)
Xã Hòa Hiệp Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (13/01/2016)
Huyện ủy Cư Kuin tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 (05/01/2016)
HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016 (05/01/2016)
Hội thi kể chuyện (04/01/2016)
Bế mạc hội khỏe phù đổng lần thứ IV (04/01/2016)
Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016 (03/01/2016)
Huyện cư kuin tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 (28/12/2015)
Huyện ủy Cư Kuin tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020 (25/12/2015)
THÔNG BÁO (22/12/2015)
Xã Ea Ning bàn giao bò giống sinh sản cho hộ nghèo Buôn Pứk PRông (20/12/2015)
HĐND huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện (11/12/2015)
HĐND huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện (11/12/2015)
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH DAK LAK TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN CƯ KUIN (11/12/2015)
Xã Ea Ning tưng bừng ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc (23/11/2015)
THÔNG BÁO! (10/11/2015)
THÔNG BÁO! (06/11/2015)
Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện (05/11/2015)
Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông (05/11/2015)
Phòng GD&ĐT phối hợp với công đoàn GD tổ chức hội thao và hội thi văn nghệ truyền thống - năm 2015 (03/11/2015)
Tập huấn kiên thức pháp luật phòng chống tội phạm cho Lãnh đạo UBND các xã thôn trưởng, buôn trưởng, trưởng công an xã và công an viên năm 2015 (03/11/2015)
Huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, mẫu giáo (12/10/2015)
Thực trạng và kết quả triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại huyện Cư Kuin (09/10/2015)
Huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015 – 2020 (09/10/2015)
HĐND huyện cư kuin tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh phó chủ tịch UBND huyện (09/10/2015)
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện CCHC 8 tháng năm 2015 (01/10/2015)
Hội thi "nông dân cư kuin chung tay xây dựng NTN" năm 2015. (01/10/2015)
Xã hội hóa giáo dục - yếu tố quan trọng để phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay (29/09/2015)
Hiệu quả từ mô hình "Tuyến đường rác thải" của hội phụ nữ xã Ea Ning (28/09/2015)
UBND huyện Cư Kuin tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 chương trình xây dựng nông thôn mới (28/09/2015)
Hiệu quả từ công tác giảm nghèo ở xã Ea Hu (28/09/2015)
Tòa án huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "trộm cắp tài sản" (17/09/2015)
Huyện Cư Kuin tổ chức lễ giao quân năm 2015 (08/09/2015)
UBND Huyện cư kuin tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân và tập huấn chính sách bảo hiểm y tế. (08/09/2015)
Sáng 5-9, các trường trên cả nước đồng loạt khai giảng (07/09/2015)
Thực hiện chương trình đào tạo giáo viên mới từ năm học 2016-2017 (24/08/2015)
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Cả nước cần khai giảng một thời khắc” (20/08/2015)
Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh đề thi, lịch thi THPT Quốc gia năm 2016 (18/08/2015)
Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 (17/08/2015)
Huyện Cư Kuin sôi nổi các hoạt động chào mừng cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và 70 năm thành lập công an nhân dân (17/08/2015)
Phong trào xây dựng nông thôn, buôn văn hóa huyện Cư Kuin (07/07/2015)
Phát huy dân chủ cơ sở ở các trường học là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển bền vững giáo dục và đào tạo huyện nhà (07/07/2015)
Ủy ban nhân dân xã cư êwi long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ I của trường mẫu giáo hoa hồng (02/07/2015)
Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I của trường Mẫu giáo Hoa Hồng (02/07/2015)
Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường mẫu giáo tuổi thơ đạt chuẩn quốc gia mức độ I (21/06/2015)
THÔNG BÁO (08/06/2015)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CƯ ÊWI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MÚC ĐỘ I CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG (05/06/2015)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ KUIN ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI VIẾT VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG (27/05/2015)
Bản đồ hành chính
tin ảnh
< >
Liên kết website
ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi oms huyện Cư Kuin chung tay xây dựng nông thôn mới Việt Nam online

Trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
Email: bbtcukuin@cukuin.daklak.gov.vn
Ghi rõ nguồn tin "www.cukuin.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT này.