Thông báo Chương trình Kỳ thứ 5, HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy triệu tập Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa III

Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin

Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin

Bộ Xây dựng Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngày 23/5/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham...

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự” – (Luật số: 91/2015/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015: Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Sáng ngày 08/6/2017, tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự” tỉnh Đắk Lắk đã chính thức phát động Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2017/HQ-AT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Công ty TNHH Kính nhôm Inox Anh Tuấn.

Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI SÁT HẠCH ĐỢT 1 NGÀY 21/4/2017 ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Thực hiện, triển khai nội dung Quyết định số 37 /QĐ-HĐ ngày17/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, về việc phê duyệt danh sách cá nhân tham dự thi sát hạch cấp...