Giấy triệu tập dự kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện khóa III vào lúc 7h30 ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020

Cập nhật lúc: 07:41 08/12/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 17gtt-12062020230728.pdf Tải về
Giấy triệu tập dự kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện khóa III vào lúc 7h30 ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020