Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 09:20 15/07/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 06gtt-07072020002212.pdf Tải về

Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021