Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin

Cập nhật lúc: 16:08 15/08/2017

Kế hoạch Cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cư Kuin