Kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015

Cập nhật lúc: 14:31 12/10/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 100chinhxac-10112020181348.pdf Tải về

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015