Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) tại kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động đóng BHXH từ nam 2015 trở về trước

Cập nhật lúc: 15:13 10/09/2020

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) tại kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động đóng BHXH từ nam 2015 trở về trước