Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 10:48 17/07/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 02-07162020201305.pdf Tải về

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021