Thông báo triệu tập Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cập nhật lúc: 07:19 25/02/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 04-02212020002503.pdf Tải về

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin đã triệu tập Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thời gian 01 ngày, khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/02/2020; Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.