Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân làm hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cư Kuin

Cập nhật lúc: 07:42 23/10/2019

       Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cư Kuin. Nhằm đảm bảo phương án lập Kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả; UBND huyện thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cư Kuin trên cổng thông tin điện tử của huyện Cư Kuin để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đại năm 2013, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên cổng thông tin điển tử huyện Cư Kuin hoặc gửi văn bản thực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Kuin