Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật lúc: 10:11 23/12/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Q%C3%903148.pdf Tải về
  • thong%20bao%20lua%20chon%20tc%20dau%20gia.pdf Tải về

Thực hiện quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản được biết và nộp hồ sơ đăng ký tham gia (kèm theo).