Về việc đấu giá tài sản

Cập nhật lúc: 15:49 12/01/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1.pdf Tải về
  • FILE_20210111_095804_Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%2001.pdf Tải về

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc đấu giá tài sản:

1) Quyền sử dụng đất 02 thửa đất 6677 và thửa đất 6678 tờ bản đồ số 21 xã Ea Tiêu; thửa đất số 175, tờ bản đồ địa chính số 03 xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

2) Quyền sử dụng đất 46 thửa lô đất thuộc thửa đất số 1885, tờ bản đồ địa chính số 10 xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

(chi tiết kèm theo)