Về việc thông tin đấu giá tài sản: Trụ sở Chi cục thuế huyện Cư Kuin (cũ)

Cập nhật lúc: 13:58 13/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 8120-11122020193453.pdf Tải về

Thông tin đấu giá tài sản: Trụ sở Chi cục thuế huyện Cư Kuin (cũ) tại xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk (kèm theo).