Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhân QSD đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật

Cập nhật lúc: 15:57 07/10/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 07-TB%20CNCK.pdf Tải về

Về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhân QSD đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật