V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện CưKuin

Cập nhật lúc: 14:09 25/12/2020

Quyết định 2967/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện CưKuin