Thứ tư , ngày 15 tháng 07 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 65

Hôm nay: 298

Hôm qua: 1,945

Trong tuần: 6,692

Tất cả: 1,807,435

267/BC-UBND

Tình hình thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện

266/BC-UBND

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020

262/BC-UBND

Tổng kết thực hiện chương trình phòng chống ma túy đến năm 202

261/BC-UBND

Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020

257/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin

254/BC-UBND

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và vốn năm 2019 kéo dài thực hiện sang năm 2020

251/BC-UBND

Kết quả thực hiện Thông báo số 3625-TB/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk về kết luận kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước từ ngày 01/8/17 đến ngày 30/9/19 trên...

250/BC-UBND

Tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Cư Kuin 6 tháng đầu năm 2020