Thứ bảy , ngày 26 tháng 09 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 30

Hôm nay: 220

Hôm qua: 2,463

Trong tuần: 11,565

Tất cả: 1,989,998

3289/KH-UBND

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

7696/UBND-NC

Về việc triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2895/KH-UBND

V/v tổng kết Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

275/BC-UBND

Tổng kết 5 năm tình hình thực hiện NQ số 35/Q-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

269/BC-UBND

Kết quả tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020

268/BC-UBND

Tổng kết 10 năm thực hiện QĐ số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/10 của TTCP về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung

267/BC-UBND

Tình hình thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện

266/BC-UBND

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 và một số phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020