Thứ ba , ngày 01 tháng 12 năm 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 80

Hôm nay: 455

Hôm qua: 3,549

Trong tuần: 7,017

Tất cả: 2,136,473

3594/UBND-NN

V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

3593/UBND-NN

V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020

2962/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện CưKuin

1586/UBND-TH

Vê việc thực hiện công văn số 3220/UBND-NNMT ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh

1524/UBND-KTHT

V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện

1489/QĐ-UBND

Ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện

1438/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn huyện

84/TB-BCH

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2020