Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin tổ chức họp triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Cập nhật lúc: 14:15 24/02/2021

Ngày 23/2/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin đã tổ chức họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.  


Ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện công tác bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến thời điểm hiện nay các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương, của Tỉnh đã được huyện triển khai theo đúng tiến độ. Huyện đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện, thành lập 4 tiểu ban giúp việc cho công tác bầu cử gồm: Tiểu ban Vật chất – Hậu cần; Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn và y tế; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc của Ủy ban bầu cử...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí đề nghị các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử huyện, Tổ chuyên viên giúp việc của Ủy ban bầu cử huyện căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử huyện thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng pháp luật và tiến độ thời gian bầu cử theo quy định.

 

T/h: Mỹ Hăng