TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Cập nhật lúc: 09:52 03/02/2021

Ban tuyên giáo Huyện ủy Cư Kuin vừa ban hành công văn về việc tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện. Trong đó, tiếp tục tập trung quán triệt “Thông điệp 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Triển khai các biện pháp tuyên truyền người dân chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là thời gian gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; khuyến nghị người dân có người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép về địa phương. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Chủ động nắm bắt thông tin, nhất là các thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên địa bàn kịp thời báo cáo về Ban tuyên giáo Huyện ủy để có hướng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh.

T/h: Mỹ Hăng