TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NGĂN CHẶN DỊCH COVID – 19 XÂM VÀO ĐỊA BÀN TỈNH.

Cập nhật lúc: 09:50 03/02/2021

Thực hiện Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai các biên pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịchUBND các xã, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 hết sức bình tĩnh, tích cực chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Giao Phòng y tế, phối hợp với Trung tâm y tế huyện và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát lại toàn bộ kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn bàn huyện. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, phương tiện cho phòng, chống dịch; Khởi động lại khu cách ly tập trung tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS của huyện khi cần thiết. UBND các xã rà soát lại toàn bộ Kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản…cho phòng chống dịch. Kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả. Khẩn trường chỉ đạo các Tổ chống dịch tại các thôn, buôn thực hiện công tác rà soát, nắm bắt thông tin các trường hợp trở về từ vùng dịch để giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc cách ly tại gia đình, nơi cư trú, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các trường hợp có yếu tố dịch tể, thực hiện cưỡng chế cách ly đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định.

T/h: Mỹ Hăng