Thứ hai , ngày 16 tháng 12 năm 2019

UBND HUYỆN TỔ CHỨC TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018- 2019, SƠ KẾT VỤ MÙA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020.

Ngày 5/12/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân 2018 – 2019, sơ kết vụ Mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019- 2020...

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở XÃ EA KTUR

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày 15/11/2019, đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng....

HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG NHÂN DỊP 7/11/2019.

Ngày 8/11/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 7/11, cho 19 đảng viên tròn 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trên địa bàn huyện...

TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TẠI HUYỆN CƯ KUIN

Ngày 17/10/2019, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu An, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó tổ công tác đã có buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Cư Kuin để kiểm tra việc...

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CÁC LUẬT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7

Ngày 15/10/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7...

HUYỆN ỦY CƯ KUIN SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Sáng ngày 11/10/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện...

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 7/10/2019, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019...

Huyện ủy Cư Kuin tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 4/10/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW...