Chủ nhật , ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐẢNG BỘ CQCQ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 9/1/2020, Đảng bộ CQCQ huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020....

HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Sáng ngày 3/1/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện.....

ĐOÀN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA IX TẠI HUYỆN CƯ KUIN.

Ngày 27/12/2019, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri trên địa bàn xã Dray Bhăng huyện Cư Kuin sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX....

Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Ngày 20/12/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung...

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2019.

Ngày 23/12/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019 và phát động thi đua phát triển kinh tế xã...

KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Cư Kuin đã tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 , phương hướng...

UBND HUYỆN TỔ CHỨC TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018- 2019, SƠ KẾT VỤ MÙA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020.

Ngày 5/12/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân 2018 – 2019, sơ kết vụ Mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019- 2020...

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở XÃ EA KTUR

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày 15/11/2019, đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng....