Ban dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật lúc: 15:19 19/12/2017

Ngày 15/12/2017, Ban Dân vận huyện Ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Bá Mai Thị Lan Anh, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự hội nghị.

       Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác Dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đều chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc dận động do địa phương phát động. Từ đó, góp phần thiết thực vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Trong năm 2017, Ban dận vận Huyện uỷ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã tổ chức 39 buổi phát động quần chúng tại các thôn, buôn với 7.345 lượt người tham dự. Làm tốt công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào DTTS, đã tổ chức thăm và tặng 8.066 suất quà tại các buôn kết nghĩa với tổng trị giá gần 937 triệu đồng. vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 331 triệu đồng...

         Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục  đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”, thúc đẩy công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; Thực hiện nghị thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành TW Đảng ( khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng và công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo và công tác Dân vận Chính quyền…Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

T/H: Mỹ Hằng