BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 10:26 07/01/2021

Sáng ngày 6/1/2021, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức kiểm năm 2020. Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã về dự.

Ảnh: Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã về dự.

Trong năm 2020 tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên tuyền đến việc ban hành các chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 4.206 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt khoảng 65,09 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 882 tỷ đồng, tăng 10,39% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.249 tỷ đồng, tăng 9,44% so với năm 2019.

Ảnh: Toàn cảnh buổi đánh giá tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 74,208 tỷ đồng, đạt 104,89% dự toán tỉnh giao và đạt 78,11% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 679 hộ, chiếm 2,63%. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cuối năm 2020 huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, đến nay huyện có 3/8 xã đạt chuẩn NTM. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được  quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, duy trì có hiệu quả Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, trong năm 2020 đã hỗ trợ 280 triệu đồng cho 8 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng nhà ở. Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong năm qua đã kết nạp 180 đảng viên, đạt 109% chỉ tiêu được giao. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các Hội, Đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2021.

T/h: Mỹ Hăng