ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Cập nhật lúc: 09:18 04/05/2020

Ngày 29/4/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Lê Phú Hanh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ qua tổng giá trị sản xuất đạt 33.655 tỷ đồng. Cơ cấu nền kinh tế có bước chuyển biến mạnh mẽ, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 46,56%, Công nghiệp – xây dựng chiếm 28,68%, dịch vụ chiếm 24,76%. Gía trị sản xuất bình quân đầu người đến nay đạt 77,35 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.639 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 727,8 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 408,174 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 81,635 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm đạt 6,21%, cả giai đoạn tăng 31,06% so với dự toán tỉnh giao. Hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, đào tạo được tăng cường, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động,  tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 1,5%/năm. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 8 đợt học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính tị, Ban Bí thư, các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương…có hơn 800 lượt đảng viên, cán bộ công chức, viên chức tham gia. Thực hiện chương trình tiết làm theo lời Bác được gần 118 triệu đồng. Về công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 50 đảng viên mới, vượt 150% KH Nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

 Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận đề ra 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, cử từ 20 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Hàng năm trên 50% đảng viên trong Đảng bộ được kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều lệ Đảng. 100% Đảng viên thực hiện tốt việc sinh hoạt nơi cư trú, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân…

Ảnh: Đồng chí Y Jăn Bkrông, Phó Bí thư THường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí, đồng chí Lê Phú Hanh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 28 đồng chí.

T/h: Mỹ Hằng