ĐẢNG BỘ CQCQ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 15:52 16/01/2020

Ngày 9/1/2020, Đảng bộ CQCQ huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và  triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đảng bộ CQCQ có 19 Chi bộ trực thuộc với 145 đảng viên, trong năm 2019, Đảng ủy CQCQ huyện đã lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra: Tổng giá trị sản xuất đạt 6.169 tỷ đồng đạt 100,2% KH năm; Huy động vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 799 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.055 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước đạt gần 113 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán tỉnh giao và đạt 164,2% dự toán huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm cón 3,66%, giải quyết việc làm cho 2.588 trường hợp, đạt 129,4%KH, đào tạo nghề được 2.382 người đạt 125,37% KH. Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Ảnh: Các Đại biểu tham dự hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng tổ chức đảng, trong năm qua đã kết nạp 10 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng đạt 167% KH Huyện ủy giao. Tiến hành tốt cong tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện công tác giám sát đối với đảng viên, trong năm 2019 đã có 84 đảng viên được kiểm tra đạt 57,93% đảng viên thuộc đảng bộ. Thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, trong năm đã tiết kiệm được gần 23 triệu đồng.

Năm 2020, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể và xây dựng cơ quan, vững mạnh…đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong đó, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% đảng viên tham học tập các chư trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Phấn đấu kết nạp từ 5 quần chúng ưu tú trở lên đứng vào hàng ngũ của đảng, cử 7 quần chúng trở lên học lớp bời dưỡng kết nạp đảng. Trên 50% đảng viên trong đảng bộ được kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều lệ Đảng…

Nhân dịp này, Đảng bộ CQCQ đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 25 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Mỹ Hằng