Đảng bộ huyện Cư Kuin tổng kết năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018

Cập nhật lúc: 15:00 20/12/2017

Sáng ngày 20/12/2017, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện đạt những kết quả khả quan: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.084 tỷ đồng, đạt 100,21% Nghị quyết, tăng trưởng 9,28% so với năm 2016. Trong đó, nông – lâm ngư nghiệp đạt 2.042 tỷ đồng bằng 100,17% nghị quyết; công nghiệp-xây dựng đạt 1.041 tỷ đồng, tăng 18,9%, thương mại-dịch vụ đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 11,2%. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 60,2 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 653 tỷ đồng, tăng 10,87% so với năm 2016. Tổng diện tích giao trồng cây hàng năm đạt gần 8.200 ha đạt 101,42 % kế hoạch; tổng sản lượng lương thức cây có hạt đạt 42.264 tấn, đạt 100,62% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 64,06 tỷ đồng, băng 106,24 nghị quyết, tăng 13,46% so với năm 2016. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai tích cực; đến nay toàn huyện có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí , 04 xã đạt từ 13-16 tiêu chí, 02 xã đạt từ 8-12 tiêu chí. Lĩnh vực  y tế - văn hóa – giáo dục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1.703 hộ chiếm 6,99%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng xây dựng Hệ thống chính trị được chú trọng; trong năm 2017 huyện Cư Kuin kết nạp được 168 đảng viên mới đạt 105%, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 3.836 đồng chí…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết năm 2018 với 19 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng  đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 9,45% so với năm 2017; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,39%, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.                                  

T/H: Quỳnh Liên