Đảng bộ xã Ea Hu tổ chức Đại hội điểm trực tiếp bầu Bí thư

Cập nhật lúc: 08:24 31/03/2020

Ngày 27/3/2020, Đảng bộ xã Ea Hu huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ  được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã về dự và chỉ đạo đại hội, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, các huyện bạn và 122 đại biểu chính thức đại diện cho 266 đảng viên trong Đảng bộ xã.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong 5 năm qua xã đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 12,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp chiếm 79%, công nghiệp xây dựng chiếm 3%, thương mại dịch vụ chiếm 15%, ngành khác 3%. Thu ngân sách nhà nước đạt 134,82% so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách cho người dân luôn được kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 76 hộ chiếm 3,3%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự được tăng cường. Về công tác xây dựng Đảng, đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Trung ương khóa XII, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong  nhiệm kỳ qua, thực hiện chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” được hơn 100 triệu đồng. Thực hện công tác kết nạp đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 54 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hoạt động của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng và kiện toàn…

 

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ảnh: Đoàn đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 17 chỉ tiêu như: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 44,8 triệu đồng/người/năm; Năm 2025 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%; Có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; Trong nhiệm kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% Chi bộ và đảng viên, hàng năm kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng đúng theo số lượng quy định.

Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Đoàn Trung Việt, Bí thư Đảng ủy xã đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%, đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu đảng bộ huyện là 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

T/h: Mỹ Hăng