ĐẢNG BỘ XÃ EA NING TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Cập nhật lúc: 14:12 13/05/2020

Ngày 12/5/2020  Đảng bộ xã Ea Ning đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự nỗ lực của chính quyền và các đoàn thể, nhân dân tích cực lao động sản xuất nên đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội. Tăng thu ngân sách hàng năm là 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, hiện nay số hộ nghèo của xã còn 90 hộ, chiếm 3,21%. Thực hiện xây dựng NTM đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 xã chuẩn NTM. Công tác an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 76 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng lên 511 đồng chí.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng kinh tế bình quân/năm giai đoạn năm 2020 – 2025 trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%. Phấn đấu đến năm 2020 xã đạt chuẩn NTM. Hàng năm phấn đấu có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên kết nạp mới hàng năm đạt 100% kế hoạch Huyện ủy giao, phấn đấu 100% trưởng thôn, buôn là đảng viên…

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Hà Mạnh Khánh được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.