ĐẢNG ỦY CQCQ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8/2020.

Cập nhật lúc: 09:32 25/08/2020

Ngày 21/8/2020, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy CQCQ huyện đã lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra: Tổng giá trị sản xuất đạt 4.525 tỷ đồng đạt 57,1% so với KH, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông – lâm – nghiệp đạt 2.141 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.255 tỷ đồng, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 1,129 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 512 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.310 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 40,99 tỷ đồng, đạt 43,2% KH, bằng 66,58% so với cùng kỳ, trong đó: Thu thuế, phí đạt 24 tỷ đồng, thu biện pháp tài chính đạt gần 17 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Ảnh: Toàn cảnh buổi họp.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, từ đầu năm 2020 đến nay đã cử 5 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị. Ban hành 3 Nghị quyết đối với 3 đảng viên dự bị, chuyển đảng chính thức. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 và Quy định 10 của Tỉnh ủy…Từ nay đến hết năm 2020, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể và xây dựng cơ quan, vững mạnh…đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

T/h: Mỹ Hăng