ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI HUYỆN CƯ KUIN VỀ CÔNG TÁC CHUẢN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Cập nhật lúc: 09:12 18/03/2020

Chiều 17/3/2020, Tổ công tác số 4 của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Huyện ủy Cư Kuin. Về phía huyện Cư Kuin, Tiếp và làm việc với Tổ công tác số 4 của tỉnh có đồng chí Lê Thái Dũng TUV- Bí thư huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin.

Quang cảnh buổi làm việc

 Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thái Dũng TUV- Bí thư Huyện ủy đã báo cáo với Tổ công tác tình hình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của đảng bộ huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, để chuẩn bị tốt cho đại hội các cấp tiến tới đạI hội đại biểu đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV  nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ huyện ủy đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị Đại hội. Huyện đã ra Quyết định thành lập 6 Tiểu ban phục vụ cho Đại hội, bao gồm: Tiểu ban  nhân sự; Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết; Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại; Tiểu ban hậu cần và Tiểu ban bảo vệ. Ngoài ra, Huyện ủy cũng thành lập 5 tổ giúp việc cho Tiểu ban văn kiện, gồm: Tổ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tổ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Tổ Kinh tế - Xã hội; Tổ an ninh quốc phòng và Tổ tổng hợp; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban để triển khai thực hiện có hiệu quả; Dự thảo báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ thông qua và tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh; dự thảo kiểm điểm Ban chấp hành khóa III đã được Ban Thường vụ thông qua lần 1. Ban Thường vụ đã chỉ đạo Tiểu ban nhân sự xây dựng đề án nhân sự đại hội và tiến hành quy trình thủ tục các bước theo quy định. Đến nay, nhân sự cho Ban chấp hành khóa IV đã được tiến hành theo đúng quy trình 5 bước. Nhân sự Ủy ban Kiểm tra cũng được tiến hành theo đúng hướng dẫn số 08 và 09, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng  đã thành lập tổ giúp việc tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh bằng cấp của cán bộ được giới thiệu tham gia cấp ủy (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Về cơ sở vật chất để tổ chức đại hội, huyện cũng đã và đang tiến hành xây dựng hội trường Huyện ủy – HĐND - UBND huyện với tổng số 490 chỗ ngồi, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trước tháng 5/2020 để kịp thời phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6/2020

Đồng chí Lê Thái Dũng, TUV-Bí thư Huyện ủy báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, Đến nay, ở cấp cơ sở đã hoàn thành đại hội 297/297 chi bộ. Đại hội các chi bộ cơ sở đã bầu được 691 cấp ủy viên, trong đó có 294 Bí thư chi bộ, 207 Phó Bí thư. Đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc, có 30/30 tổ chức cơ sở đảng hoàn chỉnh báo cáo chính trị, đề án nhân sự gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy; BTV huyện ủy cũng đã chọn 2 xã  là xã Ea Ktur và xã Ea Hu để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm toàn huyện; dự kiến, các tổ chức cơ sở đảng đại hội xong trước ngày 30-4. 

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cư Kuin. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị, huyện cần kiểm tra bảo đảm các bước chặt chẽ theo yêu cầu đề ra; công tác nhân sự cần thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Đặc biệt, chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn,  quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Làm tốt công tác chuẩn bị, lễ tân, hậu cần, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự... để Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, phát huy được tính dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong giai đoạn hiện nay./.

T/h: Quỳnh Liên