Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 15:16 27/12/2017

Sáng ngày 26/12/2017, HĐND huyện Cư Kuin đã khai mạc Kỳ họp thứ  5 HĐND huyện, Khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

Chủ tọa kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2017, tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện đạt những kết quả khả quan: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.084 tỷ đồng, đạt 100,21% Nghị quyết, tăng trưởng 9,28% so với năm 2016. Trong đó, nông – lâm ngư nghiệp đạt 2.042 tỷ đồng bằng 100,17% nghị quyết; công nghiệp-xây dựng đạt 1.041 tỷ đồng, tăng 18,9%, thương mại-dịch vụ đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 11,2%. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 60,2 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 653 tỷ đồng, tăng 10,87% so với năm 2016. Tổng diện tích giao trồng cây hàng năm đạt gần 8.200 ha đạt 101,42 % kế hoạch; tổng sản lượng lương thức cây có hạt đạt 42.264 tấn, đạt 100,62% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 64,06 tỷ đồng, đạt 106,24 dự toán HĐND huyện giao, bằng 113,46% so với năm 2016. Trong đó, thu thuế phí ước thực hiện được 33,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, thu biện pháp tài chính đạt 30,56 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai tích cực; đến nay huyện Cư Kuin đã xây dựng xã Hòa Hiệp đạt 19/19 tiêu chí. Trong năm huyện đã nâng cấp, cải tạo, hoặc bê tông hóa được 34,46km đường giao thông các loại, với tổng kinh phí 28,5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 8,3 tỷ đồng. Lĩnh vực  y tế - văn hóa – giáo dục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1.703 hộ chiếm 6,99%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định….

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp lần này cũng xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện năm 2017; Xem xét các báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự năm 2017 ;Nghe UBMTTQ huyện báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2017; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương. Đồng thời, tiến hành nội dung chất vấn - trả lời chất vấn; bàn và ban hành các Nghị quyết chuyên đề; chương trình giám sát năm 2018 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

T/H: Quỳnh Liên