Hội nghị Ban chấp hành mở rộng huyện Cư Kuin lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật lúc: 14:54 22/07/2019

Sáng ngày 12/7/2019, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 26 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Lê Thái Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu Khai mạc hội nghị

Theo báo cáo, Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 9,64% so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông Xuân 2018-2019 đã thực hiện được 2.007/1.941 ha đạt 103,4% kế hoạch, tổng sản lượng đạt 10.582 tấn, tăng 105 tấn so với kế hoạch. Vụ Hè Thu đã tiến hành gieo trồng được 4.887ha cây trồng ngắn ngày đạt 98% kế hoạch. Huyện đã chỉ đạo và thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, toàn huyện đã tiến hành nâng cấp sữa chữa và đưa vào sử dụng 19 tuyến đường với tổng chiều dài 18,74km, kinh phí gần 12.810 triệu đồng. Đến nay toàn huyện đã đạt 116/152 tiên chí, bằng 76,32%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 392 tỷ đồng, đạt 50,13% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt trên 75,160 tỷ đồng đạt 109% dự toán. Trong đoa thu thuế phí và lệ phí đạt 2,7 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán; thu biện pháp tài chính đạt 52,630 tỷ đồn, tăng 150% so với cùng kỳ. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 1328 trường hợp đạt 63,24% kế hoạch. Lĩnh vực  y tế - văn hóa – giáo dục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng xây dựng Hệ thống chính trị được chú trọng, 6 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp được 66 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 4.055 đồng chí.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo Tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 5/8/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Thực hiện Thông báo Kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020”

 Triển khai nhiệm vụ trong  6 tháng cuối năm 2019, Huyện ủy Cư Kuin chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất vụ Hè Thu; tăng cường phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu phi, không để dịch xảy ra trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2019 có 01 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác an sinh xã hội phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,76%; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện nhà vững mạnh../.

                                                                       T/H: Quỳnh Liên