HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Cập nhật lúc: 10:26 28/02/2020

Ngày 24/2/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến hội nghị của Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung: Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 65 –KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị

Ảnh: Toàn cảnh tại hội nghị trực tuyến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được quán triệt tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa các văn kiện đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh...

T/h: Mỹ Hăng