Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Cập nhật lúc: 08:18 21/10/2020

Sáng ngày 20/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Cư Kuin có Thường trực Huyện ủy, các đồng chí UVBTV, UVBCH đảng bộ huyện, và gần 150 các bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Cư Kuin

Theo báo cáo nhanh tại hội nghị, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” Sau 3 ngày làm việc từ ngày 13 đến 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đến từ 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho trí tuệ, ý trí và nguyện vọng của gần 81 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự, theo dõi và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Theo đó, Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí; bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu đạt 100%.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng; thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; biểu quyết thông qua các mục tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”./.

T/h: Quỳnh Liên