Huyện Cư Kuin phát động Cuộc thi viết “tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

Cập nhật lúc: 15:35 30/05/2019

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Hình sự 2015 và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, Sáng 30/5/2019, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Kuin đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên phạm vi toàn huyện.

Ông Võ Tấn Huy, Phó chủ tịch UBND huyện phát động cuộc thi

Theo đó, đối tượng dự Cuộc thi viết “tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Nội dung thi là trả lời 10 câu hỏi tìm hiểu nội dung của Bộ luật hình sự Số 100/2015/QH13; Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết trên giấy A4 (viết tay hoặc đánh máy). 

Ông Võ Ngọc Phương, Trưởng phòng Tư pháp huyện thông qua Thể lệ cuộc thi

Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2019 (đối với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện). Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Để tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết “tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện… nhằm huy động sự tham gia đông đảo của các đối tượng dự thi, góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung đi vào thực tế cuộc sống./.

T/H: Quỳnh Liên