HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ III GIAI ĐOẠN 2020 - 2025.

Cập nhật lúc: 09:09 30/07/2020

Ngày 28/7/2020, huyện Cư Kuin đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh, đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng 200 đại biểu chính thức đại điện các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã về dự Đại hội.

 Thời gian qua huyện Cư Kuin đã phát huy được tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ảnh: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,04%. Tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp chiếm 46,56%; công nghiệp-xây dựng chiếm 26,68%, thương mại – dịch vụ chiếm 24,76%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,09 triệu đồng/người/năm.

Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,95% năm 2015, dự kiến đến xuống dưới 3% vào cuồi năm 2020. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong 5 năm, tổng nguồn vốn được huy động hơn 1.048 tỷ đồng. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, kinh phí, đóng góp ngày công để nhựa hóa 54 km, bê tông hóa 75 km và cứng hóa 37km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí huyện đạt được là 136/152 tiêu chí, tăng 45 tiêu chí so với năm 2015. Cùng với đó các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân nhân được nâng lên. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…

Đại hội lần này đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 9%; phấn đấu đến cuối năm 2025 100% xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 1,8% trở lên. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tập trung cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Ảnh: Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đăk Lăk lần thứ XI ra mắt Đại hội.

Đại hội lần này đã hiệp thương chọn 10 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI và đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

Ảnh: Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của huyện thời gian qua đã phát triển sâu rộng và được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng huyện Cư Kuin ngày càng giàu đẹp và phát triển trong thời gian đến.

T/h: Mỹ Hăng