Huyện Cư Kuin tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017

Cập nhật lúc: 09:28 06/03/2018

Sáng 6/3/2018, UBND huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XDTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Quan cảnh Hội nghị

Trong năm 2017, huyện Cư Kuin thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa XDNTM dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng chung tay XDNTM của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện.. Trong năm, toàn huyện đã huy động các nguồn lực được trên 98,6 tỷ đồng thực hiện chương trình XDNTM, trong đó: Vốn ngân sách của trung ương và của tỉnh là 38,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 35,6 tỷ đồng; vốn lồng ghép tín dụng và doanh nghiệp 15,3 tỷ đồng; nhân dân trên địa bàn huyện đống góp gần 9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, huyện đã làm mới, nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng 60 công trình phục vụ giao thông các loại với tổng chiều dài là 34,46 km, kinh phí trên 38 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 8,2 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn huyện các loại đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa được 381,7 km đạt tỷ lệ 35%. Kiên cố hóa được 77,7km kênh mương thủy lợi chiếm tỷ lệ 63%; đảm bảo tưới tiêu cho 78,5% diện tích cây trồng có nhu cầu nước tưới. Toàn huyện có 21/54 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong năm huyện đã triển khai 06 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo; tổ chức 50 lớp tập huấn cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện về công tác khuyến nông, nâng cao thu nhập; đào tạo nghề cho 2.088 trường hợp đạt 110% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 2.142 lao động đạt 102% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,99%. Bên cạnh đó, huyện còn quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt từ 13-16 tiêu chí; 02 xã đạt từ 9-12 tiêu chí; Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công xã Hòa Hiệp đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2018. Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới./.

Quỳnh Liên