Huyện Cư Kuin tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”

Cập nhật lúc: 10:20 15/11/2017

Đồng chí Y Ngơn Niê - PCT UBND huyện phát biểu

Sáng ngày 14/11/2017, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bộ Luật dân sự năm 2015” huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi “ Tìm hiểu bộ Luật dân sự năm 2015” được phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện. Sau hơn 4 tháng phát động từ 30/6 đến 15/10/2017, Ban tổ chức đã tiếp nhạn được 3.165 bài dự thi, trong đó có 263 người dự thi là người đồng bào dân tộc thiểu số, đến từ 27 phòng, ban, ngành, tổ chức ở huyện và UBND 8 xã tham gia, các bài dự thi tham gia dưới các hình thức đánh máy hoặc viết tay. Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi một số bài dự thi được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp, có chất lượng cao, sưu tầm tranh ảnh, có tư liệu minh họa; nhiều bài dự thi có phân tích mở rộng, nhiều cảm nghĩ sâu sắc và cách giải quyết thiết thực…

Kết quả, 01 giải nhất cá nhân được trao cho Nguyễn Thi Mai Liên, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện và 01 giải nhất tập thể được trao cho UBND xã Ea Ning. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 15 giải thưởng cá nhân và 9 giải tập thể khác cho các bài dự thi đạt giải tại cuộc thi.

Đồng chí Y Ngơn Niê, Phó chủ tịch UBND huyện trao giải cho các thí sinh

Đại diện Sở Tư pháp trao giải tập thể cho các đơn vị đạt giải

Thông qua cuộc thi lần này đã tạo cơ hội để cho đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức, học sinh, người lao động trên địa bàn huyện nghiên cứu, học hỏi về những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2015, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của Pháp luật dân sự trong quá trình tham gia vào các quan hệ dân sự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà./.             

T/H: Quỳnh Liên